Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbuckbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 09:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

11 at this location. Camp Colorado Session 2.

Anarhynchus montanus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Anarhynchus montanus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbuckbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Camp Colorado Session 2.

Anarhynchus montanus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Anarhynchus montanus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sracurrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018

Περιγραφή

Red Rock Canyon

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsidianglass

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:47 ΜΜ EDT
Cleomella serrulata - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Cleomella serrulata, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khan_viscacha

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 06:33 ΜΜ MDT
Symphoricarpos - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Γένος Symphoricarpos, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanne11

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:25 ΜΜ MDT
Physocarpus monogynus - Photo (c) chilko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Physocarpus monogynus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

lynaet

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:24 ΠΜ MDT
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Pierre Noel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierre Noel
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

troop65659

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 11:47 ΠΜ MDT
Euphorbia myrsinites - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Euphorbia myrsinites, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 02:34 ΜΜ MDT
Argemone polyanthemos - Photo (c) Andy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Argemone polyanthemos, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahdugan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 10:32 ΠΜ MDT
Argemone polyanthemos - Photo (c) Andy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Argemone polyanthemos, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsidianglass

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:47 ΜΜ EDT
Peritoma serrulata - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Peritoma serrulata [inactive], Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwynia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 02:55 ΜΜ MDT
Asclepias speciosa - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Asclepias speciosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laelmathis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 02:02 ΜΜ MDT

Τόπος

Walden, CO, US (Google, OSM)
Gentiana parryi - Photo (c) ckbrett07, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Gentiana parryi, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimirob1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 02:11 ΜΜ PDT
Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimirob1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 03:17 ΜΜ PDT
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Linaria dalmatica, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimirob1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 04:09 ΜΜ PDT
Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlr06754

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 07:23 ΠΜ MDT
Mirabilis multiflora - Photo (c) srrgr16, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by srrgr16
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Mirabilis multiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 01:23 ΜΜ CDT
Asclepias speciosa - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Asclepias speciosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 01:42 ΜΜ CDT
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Linaria dalmatica, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 02:22 ΜΜ CDT
Lupinus - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alma Delia Giles Guzmán
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Γένος Lupinus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 01:52 ΜΜ CDT
Sphaeralcea coccinea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Sphaeralcea coccinea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 06:31 ΜΜ CDT
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmohan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 07:07 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:50 ΜΜ MDT
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:54 ΜΜ MDT
Sedum lanceolatum - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Sedum lanceolatum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:58 ΜΜ MDT
Sedum lanceolatum - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Sedum lanceolatum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archifist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 03:43 ΜΜ MDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 06:45 ΜΜ PDT
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Linaria dalmatica, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmorcom

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 04:35 ΜΜ MDT
Euphorbia virgata - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Euphorbia virgata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkeithler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:01 ΠΜ MDT
Euphorbia esula - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη coparksandwildlife: Euphorbia esula, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 81