Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:14 PM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Poa compressa - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Poa compressa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:35 PM MSK

Περιγραφή

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Brassica napus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gypsy_moth

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:20 PM +03
Lepidium ruderale - Photo (c) Michal Ducháček, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Lepidium ruderale, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:10 PM MSK

Περιγραφή

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Brassica napus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:06 PM MSK

Περιγραφή

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Buglossoides arvensis - Photo (c) dodi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Buglossoides arvensis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 08:16 AM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Heracleum sphondylium sibiricum - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 08:41 AM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Oenothera - Photo (c) lilcar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Τμήμα Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:36 PM +13
Cirsium ciliatum - Photo (c) Dmitriy Bochkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Cirsium ciliatum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sofya_hm

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:54 PM +03
Caucalis platycarpos - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Caucalis platycarpos, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariafazilova

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 01:28 PM MSK
Cephalaria transsylvanica - Photo (c) Claudio Flamigni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Cephalaria transsylvanica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:38 PM MSK

Περιγραφή

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Brassica napus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:58 PM MSK

Περιγραφή

Не уверен

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Barbarea vulgaris - Photo (c) amlambert11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Barbarea vulgaris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:19 PM MSK

Περιγραφή

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Viola canina - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Viola canina, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:24 PM MSK
Bidens tripartita - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Bidens tripartita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:03 PM MSK
Carduus crispus - Photo (c) Serge M. Appolonov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Carduus crispus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:07 PM MSK

Περιγραφή

Соя

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Phaseolus vulgaris - Photo (c) Matheus Derungs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Phaseolus vulgaris, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:58 PM MSK
Brassica - Photo (c) Ryan Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Γένος Brassica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:23 PM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Αγριοπιπεριά - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 01:17 PM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Brassica napus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:33 PM MSK
Lepidium densiflorum - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Lepidium densiflorum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:22 PM MSK
Leucanthemum vulgare - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:59 PM +03
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrhappy

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:36 AM MSK
Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniast

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021
Nepeta multifida - Photo (c) petr_kosachev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Nepeta multifida, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:58 PM +03
Salix aurita - Photo (c) Rudolf Schäfer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Salix aurita, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:58 PM +03
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elennapo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:48 PM MSK
Heracleum sphondylium sibiricum - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfamilyteam

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:40 PM MSK
Fragaria × ananassa - Photo (c) alex1709, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Fragaria × ananassa, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:07 AM MSK
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Solidago virgaurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prokhozhyj

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:56 AM MSK

Περιγραφή

Проходные дворы между Солянкой и Подколокольным переулком.

Rorippa palustris - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Rorippa palustris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 341914