Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:36 ΠΜ MSK
Centaurea scabiosa - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puffinday

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:56 ΜΜ MSK
Selinum carvifolia - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Selinum carvifolia, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

kris_ty

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:42 ΜΜ MSK
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:55 ΜΜ MSK
Camelina microcarpa - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Camelina microcarpa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

tatianakk

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:51 ΜΜ MSK
Trifolium hybridum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Trifolium hybridum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 02:07 ΜΜ MSK
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:26 ΠΜ MSK
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry_valyaev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:16 ΜΜ MSK
Galium rubioides - Photo (c) Владимир, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Владимир
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Galium rubioides, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dmitry_valyaev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:08 ΜΜ MSK
Lysimachia vulgaris - Photo (c) Le.Loup.Gris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Lysimachia vulgaris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:17 ΠΜ MSK
Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris_ty

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:52 ΜΜ MSK
Epilobium hirsutum - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Epilobium hirsutum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianakk

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:29 ΜΜ MSK
Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana V. Tretyakova
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Υπογένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_teimurov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:54 ΜΜ MSK
Astrodaucus orientalis - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Astrodaucus orientalis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianakk

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:03 ΜΜ MSK
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Stellaria graminea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larisa_nekrasova

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:37 ΜΜ +04
Zygophyllum fabago - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Zygophyllum fabago, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:37 ΠΜ MSK
Cardamine impatiens - Photo (c) Aliya_Kharieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aliya_Kharieva
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Cardamine impatiens, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:07 ΜΜ MSK
Κλουβίδα - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:03 ΜΜ MSK
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 01:01 ΜΜ MSK
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Stellaria graminea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:58 ΜΜ MSK
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022
Pentanema britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Pentanema britannica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:58 ΜΜ MSK
Alopecurus pratensis - Photo (c) Jeremy Barker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Alopecurus pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya333555

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:57 ΜΜ MSK
Crataegus flabellata - Photo (c) Jean-François Noulin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-François Noulin
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Crataegus flabellata, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalatsveeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:15 ΠΜ MSK
Medicago falcata - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Medicago falcata, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximbogomolov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:37 ΜΜ MSK
Artemisia absinthium - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Губина
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Artemisia absinthium, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximbogomolov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:35 ΜΜ MSK
Calamagrostis epigejos - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximbogomolov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:32 ΜΜ MSK
Malva thuringiaca - Photo (c) Xenia Stad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xenia Stad
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Malva thuringiaca, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κναούτια Η Αρουραία (Knautia arvensis)

Παρατηρητής

maximbogomolov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:31 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Фиолетовые цветы

Κναούτια Η Αρουραία - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Κναούτια Η Αρουραία (Knautia arvensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

maximbogomolov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:59 ΠΜ MSK
Ιπουρίς Η Αρουραία - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kira Marchenkova
Η ταυτότητα του χρήστη convallaria1128: Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 532093