Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nka_kozulya

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:06 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonpopovich

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 03:14 ΜΜ MSK

Περιγραφή

типа pumila

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:42 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galinabazaeva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:45 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli_w

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:24 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_korotkov

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 02:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanapolevova

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 10:21 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 12:20 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Дикий

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeny_ananyev

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:55 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2015 01:25 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_tishin

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina1603

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinakudinova

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 06:09 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masterpeace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 04:00 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniselin

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 12:13 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_velichko

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 06:50 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 06:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 12:13 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Красные волоски на стебле, пестик короче тычинок, лепестки без выемки

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 03:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 09:50 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena1278

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 06:15 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2013 04:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:39 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:47 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 06:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urij777

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:48 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 11:45 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lentniy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 08:39 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerda_new

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:13 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist25051

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2011 10:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_astashkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_astashkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliyamoiseeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:51 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 07:43 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:08 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:06 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divitre

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:58 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_ershkova_vargot

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:13 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_argir

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:55 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenikanika

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 06:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 04:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionys

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:55 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yozh911

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geokefir

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:03 ΜΜ +12

Περιγραφή

Ольховник

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v199rus

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 05:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 03:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

geokefir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 02:06 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Ежевика

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

katerina_kh

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 06:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

aleks-khimin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 10:11 ΠΜ +13

Περιγραφή

Адвентивный вид. Беженец из культуры на окраине дачных участков.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2015 04:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 03:57 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Высотой до h=90sm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:56 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Колючие как зрелые еловые ветви.

Плоды ~1.8мм дл., листья до 10мм дл с колючими кончиками, прицветнички в 1.3-1.4(1.5) раза длиннее околоцветника.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribkaajno

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:50 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_shner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kornienko_tatana54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:16 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 12:12 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 10:08 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvetlana

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 01:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:19 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gennadiy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 07:31 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 04:11 ΜΜ MSK

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastya___bogdanova

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tretyakovmiy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_mitroshenkova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:32 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavloviv

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:50 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:22 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:49 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocanire

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 08:21 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:30 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 06:06 ΜΜ MSK

Περιγραφή

без шипов и шипиков

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urij777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:36 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Exif_JPEG_420
Опушённые листья

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeyrzn

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 12:51 ΜΜ MSK

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:27 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:52 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:39 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:55 ΜΜ MSK

Περιγραφή

На известковистой осыпи (выемка жд)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urij777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 09:25 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:31 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Склон жд насыпи

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaaa68

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanyrka

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:34 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_tishin

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:34 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_shmelyova

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:55 ΜΜ MSK