Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmo650

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Halifax, PA, US (Google, OSM)
Phacelia dubia - Photo (c) Bruce Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Phacelia dubia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

downtownpab

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 12:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Hancock, NH, US (Google, OSM)
Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:17 ΜΜ EST
Potentilla canadensis - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Potentilla canadensis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megaelim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:40 ΠΜ EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenruebhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:25 ΜΜ EDT
Symphyotrichum pilosum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum pilosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megaelim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:08 ΠΜ EDT
Symphyotrichum lanceolatum - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum lanceolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:29 ΜΜ EDT
Symphyotrichum lateriflorum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum lateriflorum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:27 ΜΜ EDT
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobrien207

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moiray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:16 ΠΜ EDT
Ilex verticillata - Photo (c) christopher_t_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Ilex verticillata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenruebhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:25 ΜΜ EDT
Symphyotrichum lanceolatum - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum lanceolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatwitchyonder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:51 ΜΜ EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garymitchell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 05:00 ΠΜ EDT
Eurybia macrophylla - Photo (c) zlang8, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Eurybia macrophylla, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:18 ΜΜ EDT
Epilobium ciliatum - Photo (c) K D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by K D
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Epilobium ciliatum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

macdavisjr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:27 ΠΜ EDT
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcandersen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:24 ΠΜ EST
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Sorbus americana, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:06 ΜΜ EST
Potentilla canadensis - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Potentilla canadensis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 05:34 ΜΜ EDT
Micranthes virginiensis - Photo (c) Laura Stark, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Stark
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Micranthes virginiensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Micranthes virginiensis - Photo (c) Laura Stark, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Stark
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Micranthes virginiensis, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakfoster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 12:17 ΜΜ EST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakfoster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 02:00 ΜΜ EST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctox

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 09:46 ΠΜ EST

Τόπος

New York City (Google, OSM)
Miscanthus sinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Miscanthus sinensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:55 ΜΜ EDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jwilly324

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 08:34 ΠΜ EDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:26 ΜΜ EDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelacny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 05:56 ΜΜ EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rl4366

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 05:08 ΜΜ EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Schizachyrium scoparium - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ves
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Schizachyrium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browneyedbel

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 12:05 ΜΜ EDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centerhillfrank

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 01:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Plymouth, MA, US (Google, OSM)
Andropogon glomeratus - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη connormac: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2363