Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

brian_bingham

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 12:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Swimming worm. As it swam it rotated about the longitudinal axis and left a brown trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

joesebastiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2016 08:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Τρανονυχτερίδα (Eptesicus fuscus)

Παρατηρητής

glentepke

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2005 06:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think this is a Big Brown Bat (Eptesicus fuscus), but I'm not sure. The most likely alternative is Little Brown Myotis, also known as Little Brown Bat (Myotis lucifugus).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronwertz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

willyhutchy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 12:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Concord, MA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Captures from trail cam video

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

eminemilyy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 04:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturejeanne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhonda661

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pibkac

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed on a desk indoors, released outdside after photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evynathan

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ximmo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Τρανονυχτερίδα (Eptesicus fuscus)

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Arlington, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

normlevey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 12:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Lincoln, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chosetec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 02:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shortbread

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connormac

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

operculum_ben

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Caught in the Wisconsin River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btw2292

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ximmo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddenton

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

pacron_x

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamthemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connormac

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 06:21 ΜΜ EDT