Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 10:28 ΠΜ EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)
Asclepias syriaca - Photo (c) csozanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:57 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 03:08 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 03:13 ΜΜ EDT
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)

Παρατηρητής

average_adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 06:26 ΜΜ EDT
Μεμβρακοειδή - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:00 ΜΜ EDT
Quercus imbricaria - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Quercus imbricaria, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 02:23 ΜΜ EST
Quercus montana - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 11:03 ΠΜ EDT
Viburnum sieboldii - Photo (c) Michael Gambino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gambino
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum sieboldii, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:48 ΠΜ EDT
Viburnum plicatum - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum plicatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 12:37 ΜΜ EDT
Viburnum opulus - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underscore1234

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:30 ΜΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:09 ΠΜ EDT
Viburnum opulus - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iangardner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:29 ΠΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

probablyamushroom

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:39 ΜΜ EDT
Viburnum plicatum - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum plicatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bucksbirderscott

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 07:25 ΠΜ EDT
Viburnum prunifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum prunifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericschill

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:06 ΜΜ EDT
Viburnum lantanoides - Photo (c) emilycgriff86, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum lantanoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericschill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Viburnum lantanoides - Photo (c) emilycgriff86, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum lantanoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 04:53 ΜΜ EDT
Viburnum dilatatum - Photo (c) inatdorbal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum dilatatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericschill

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 08:01 ΠΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaakjones

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 10:44 ΠΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaakjones

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 10:44 ΠΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaakjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:27 ΜΜ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaakjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 04:47 ΜΜ EDT
Viburnum lentago - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum lentago, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenogle

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 08:28 ΠΜ EDT
Viburnum dilatatum - Photo (c) inatdorbal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum dilatatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenogle

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 08:34 ΠΜ EDT
Viburnum prunifolium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum prunifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 08:58 ΠΜ EDT
Viburnum opulus - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cigazze

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:01 ΠΜ EDT
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

id6885

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:20 ΠΜ EDT
Aralia elata - Photo (c) krs10ellington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Aralia elata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfilip

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:48 ΜΜ EDT
Viburnum plicatum - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη conboy: Viburnum plicatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 155496