Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 07:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on Amelanchier laevis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threegee

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 10:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on Sand Myrtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On leaves of Erythronium americanum, with Vankya heufleri (https://www.inaturalist.org/observations/208696306). The coloration is strange and I have no idea what it is. The spheres, viewed under 800x, could burst open and release its content.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonrhoughton

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 07:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)

Παρατηρητής

elizabethcpcj

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 08:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

cleaning leg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rust_bucket

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 12:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Redland, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the disease, on Erythronium americanum. All the results of a quick search say that they don't get any diseases. I suspect the beginnings of a rust infection, but I guess I'll have to try to find it again to see how the disease progresses.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heavykevy13

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 08:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgivens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:55 ΜΜ EST

Περιγραφή

Small colony of plants within a few feet of the blue-blazed trail at Welsh Mtn Natural Area. Evergreen leaves rather obvious at this time of year (January)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underscore1234

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Fraxinus americana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbeanscience

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 02:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Perkasie, PA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Orange in color. Possible variation of spring beauty — similar to hammonds variation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybok99

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Claytonia virginica forma lutea—Found in Bucks Co. in small populations amongst Claytonia virginica var. virginica in Triassic lowlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014 02:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 01:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Q alba in abundance at this location. Other white oaks, Q bicolor and Q stellata. There were at least two of these trees separated by ~ 0.5 mile. I could not definitively place the leaves to the tree. In the last photo I think it is the trunk on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldanders

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 07:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvpete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtbrown77

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 09:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Wynnewood (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Whitehall, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 04:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

vazichi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

alisonklakowicz

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 08:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertlangellier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

smooth bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markjuliefiorini

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susankirt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 11:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wondering what is happening with this Sumac-looks like maybe some sort of plant virus causing excess growth? I zoom in across 3 photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callicladium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikenuckols

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos of twigs and fruit from three cultivated trees:

  1. Cornus florida
  2. Cornus × rutgersensis (C. florida × C. kousa)
  3. Cornus kousa

Photos taken in January and November 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 07:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 09:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Rock Hill, SC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This bacteriophage was isolated from a soil sample taken August 30th at Winthrop University as part of the national SEA-PHAGES program. The soil sample was taken from the root zone of a cultivated Cryptomeria japonica specimen.

This phage infects Mycobacterium smegmatis mc²155

Genome sequencing/annotation pending

More info: https://phagesdb.org/phages/Ashballer/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoat1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylepdougherty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hovenia dulcis var. koreana, a 42 year old specimen grown from seed collected in South Korea. This tree showcases the wider growing habit and prolific fruiting of the Korean subspecies as described by Nakai(? I'll have to find the paper, I don't have the link to it right now)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I would estimate it was about 45' - 50' tall and it was flowering!
There are at least two large C. dentata individuals here, and what appears to be a root sprout from this tree.
I'm not aware if anyone is collecting these nuts, if they're produced, or if this tree is on any scientist's radar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qtowery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 08:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A large number of leaves with 7 leaflets, some with 5
Leaves glabrous on both sides, with serrate margins. Leaf veins terminate in the teeth rather than the notches between the teeth.
Leaf rachis does not have a distinctive smell
Green nut husk has a strong smell
Husk is dissected and begins to split open
Bark scrape chocolate brown
Bark like glued on "X"s

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zac-j

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lythronax246

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Two huge bur oaks in a shopping mall parking lot. Well maintained with mulch and lots of space. 65 inch DBH!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregg40

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

gall on a hickory leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgraham1994

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 07:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012

Περιγραφή

Revisited this location today (22 Aug 22) to try and ID this plant. The newer observation is here: https://www.inaturalist.org/observations/131980361

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

tgregory74

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 01:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Unsure of species. When I keyed this out with Jones' plant life of Kentucky, I ended up with C. crus-galli, but the leaf shape doesn't match up with that species. I can revisit in the fall with fruit characteristics to help further narrow down the ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 06:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebirding

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 05:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλάτανος (Γένος Platanus)

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on Quercus laevis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 08:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

Dead tree.
The bark has 2 layers that separate easily (phloem and periderm?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

Aripeka Sandhills Preserve, Florida, USA

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 06:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Blue Bell, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbudick

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 03:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Kempton, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinaea

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Uncommon tree (ca., 2+ m tall) from the Herrontown Woods Arboretum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 08:40 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire248

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ckpower

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 03:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 04:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)

Παρατηρητής

rleonardo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:17 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrambler

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2006 04:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

If you suggest an ID, please add a link to a site which shows bark like this.

3/4 of the way up the fairly steep slope above River Road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgunderson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 01:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coxfamilydc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 01:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zepchick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:39 ΠΜ EST

Περιγραφή

Possibly cultivated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:27 ΠΜ EST

Τόπος

Smyrna, DE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 12:56 ΜΜ EST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capt_morgan85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 02:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter251

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is in the natural forest area of NY Botanic Garden, and does not appear to be planted. The Garden has a clearly planted specimen of this species but it is quite far from here (1000ft?) in a different section. Thus I think this is an escaped "volunteer". It has a few babies underneath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caragio

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_schlusser

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretchatham

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I don't want this to be Christmas berry -- can anyone come up with another possibility?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msinger

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:44 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbie_e_h

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisap56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgunderson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 05:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cownap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure if it’s aronia or photinia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todtb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 02:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clayseal

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

sehrishh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Ann Arbor (Google, OSM)