Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

protecthabitat

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:08 ΜΜ PDT
Ρακούν - Photo (c) Wade Tregaskis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 12:22 ΜΜ PDT
Wyethia glabra - Photo (c) Wayne Woodbury, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wayne Woodbury
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Wyethia glabra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamc921

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 01:25 ΜΜ PDT
Lathyrus vestitus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Lathyrus vestitus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philburton7771

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:58 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Three Pond turtles on small creek that flows into Pope Creek in Pope Canyon.

Actinemys marmorata - Photo (c) Justin Garwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Garwood
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Actinemys marmorata, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:24 ΠΜ PDT
Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:06 ΜΜ PDT
Plantago erecta - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Plantago erecta, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:06 ΜΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbarnum

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 06:28 ΜΜ PDT
Collinsia sparsiflora - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Collinsia sparsiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbittner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:45 ΜΜ PDT
Mentzelia - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Γένος Mentzelia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbittner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:42 ΜΜ PDT
Phacelia imbricata - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Phacelia imbricata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbittner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:36 ΜΜ PDT
Dudleya cymosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Dudleya cymosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbittner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:48 ΜΜ PDT
Uropappus lindleyi - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Uropappus lindleyi, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbittner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:53 ΜΜ PDT
Wyethia glabra - Photo (c) Wayne Woodbury, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wayne Woodbury
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Wyethia glabra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebemily

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 08:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pictures not in sequence

Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

jordansissel

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A young Jack rabbit? I’m not sure.

Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

jwha4a

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 09:53 ΠΜ PDT
Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacyholtjr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:33 ΠΜ PDT
Clintonia andrewsiana - Photo (c) lakedragonfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Clintonia andrewsiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:42 ΜΜ PST
Spergularia - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Γένος Spergularia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:33 ΠΜ PST
Clavulina - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Γένος Clavulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Symphoricarpos - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Γένος Symphoricarpos, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:11 ΠΜ PDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 05:51 ΜΜ PDT
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:32 ΜΜ PDT
Malus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Γένος Malus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Maleae - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Φυλή Maleae, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonomamountainmonkey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 08:42 ΠΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugzilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 02:18 ΜΜ PDT
Echium candicans - Photo (c) Christian Stein, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Stein
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Echium candicans, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugzilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 02:20 ΜΜ PDT
Allium triquetrum - Photo (c) Lies Van Rompaey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη coffearobusta42: Allium triquetrum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4305