Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

wsd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudehl

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 05:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I was walking westbound on High Marsh Trail, almost where it crosses the West Fork Swede George Creek. I first heard loud rustling, below by the creek dry bed. I couldn't figure out what that could be so I took out my phone, then the bear came out from under some branches by the creek bed. I took a few pictures and a short video. The bear walked a few feet where I could see it, then it turned around and went back under the branches. It didn't seem to care I was there, even though I was chanting some mantras (I'm a Buddhist). The pictures are not great, we just see its backside but on the video one can see clearly it's a bear.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpaler

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbg2

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claricesargenti

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:09 ΠΜ PDT

Τόπος

Covelo, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azurearizona

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 02:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrangelle

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:18 ΠΜ PDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 08:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harpreet_nagra

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah77

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soozerino

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mulchmaiden

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottvalentine

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Campo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callipeplacalifornica

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urbanbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 04:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 04:44 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Flying over the surface of a pond for over an hour, making frequent contact with the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:01 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rather incidental and coincidental that my camera was handy. Ran under a fence, across the road I was driving, ran a bit more, paused and continued running till out of sight.

Subspecific ID based on being within 3 miles of a genetic sample site and reasonably north of the detailed hybrid zone (Sacks et al. 2010, https://doi.org/10.1007/s10592-010-0053-4; Sacks et al. tech report, http://mecu.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/491/2017/11/The-Native-Sacramento-ValleyRedFox_2010.pdf; Sacks et al. 2011, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-294X.2010.04943.x; Black et al. 2018, https://doi.org/10.1002/jwmg.21556).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 09:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

SEEK confirms this ID too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dday81

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trail_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I saw this one yellow Warrior’s Plume on the Middle Trail on Mount Diablo which stood out of all the others usually burgundy colors… I have never seen a yellow one before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellowing

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Inverness, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trail_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I foind little seemingly succulent plant on an arid scree on the Olympia peak area of Mount Diablo. The suggestion is spring beauty but that doesn’t seem right. Someone said it’s tincture flower, but I can’t find that name.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlfrederick

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su9000

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 11:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia_v

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

Caught by a fisherman, I helped him take out the hook and this shark was released back into the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 01:29 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilybaltz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenhersh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 05:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwalter

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elverwormz

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanmayne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchbill

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2013

Περιγραφή

Outside the fence near kitchen at OAEC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelcreekbeavers

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bear spotted in town. There have been multiple bear sightings this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniandthedeer

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Dark black with rusty brown shoulders. Saw again on meadow trail in park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_mateik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lucked out and spotted this mama bear and her uniquely-colored cub heading downhill for a drink in one of the few remaining pools of water in the local creek. The sow is mostly black with an auburn tinge, while her cub has a light-brownish "honey blonde" outer coat with a cinnamon-brown color underneath. First Black Bears that I have been able to photograph in this area in about 20+ years; they are always too far away or too fast for me to get good photos. Private Property - No Public Access.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foxgirlophelia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)

Παρατηρητής

jackroney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackroney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melroset

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invictus13

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bear bed at base of trees, surrounded by scats

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeltorres1

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 12:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adventurebird

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulagrait

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 03:11 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunflowerguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 09:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:29 ΠΜ PDT

Τόπος

Annadel SP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thechestnutking

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 03:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Black bear trail through the forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Weird, right?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Looks like pittosporum ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt160

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tovyawager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kookamongus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 07:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Certainly not something you see every day in Marin county

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kourtney13

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonguetide

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:36 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlet

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 11:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pipeline swallowtail eggs laid Saturday April 9.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyrberkeley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 10:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 09:35 ΠΜ HST

Τόπος

Samuel P Taylor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_hoeft

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 07:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philburton7771

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 03:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

7 Western Pond turtles on a private pond in Pope Valley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach1r

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

L. luteolus or L. microcarpus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

thunefeld

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 08:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

12” stride = walk . 4” long. MT round.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

marymia

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 01:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ixvagans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:22 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 05:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthlayne

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linuslancaster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 10:04 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sytharin

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 11:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2012

Περιγραφή

This was the find of the day - definitely naturalized and I can't find any NorCal records on the internet (only SoCal) - any weed invasion enthusiasts out there?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Αριά (Quercus ilex)

Παρατηρητής

rxjrc

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rxjrc

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:50 ΠΜ PDT