Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

noe29

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:42 PM -05

Τόπος

Las Naves, Ecuador (Google, OSM)
Zoniferella - Photo (c) diegopatino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Zoniferella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:32 PM EDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Zoniferella - Photo (c) diegopatino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Zoniferella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:35 PM -05
Zoniferella - Photo (c) diegopatino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Zoniferella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gramonc

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:04 PM -05
Zoniferella - Photo (c) diegopatino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Zoniferella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luispanama

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Andigena laminirostris - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Andigena laminirostris, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertofranvalencia01

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:33 PM EDT
Zoniferella vesperus - Photo (c) diegopatino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Zoniferella vesperus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 09:38 AM HST

Τόπος

08710, Peru (Google, OSM)
Epilachna discolor - Photo (c) smeierotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Epilachna discolor, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra153

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 09:10 AM EDT
Epilachna discolor - Photo (c) smeierotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Epilachna discolor, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

smeierotto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2013 10:56 AM EST

Ετικέτες

Epilachna discolor - Photo (c) smeierotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Epilachna discolor, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα Neogale frenata

Παρατηρητής

flavioandrescarrera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 12:50 PM -05
Μακρύουρη Νυφίτσα - Photo (c) davidcooksy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

renzo28

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 10:00 AM -05

Τόπος

170184, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie de chinche Pellea stictica

Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicocarrillo18

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:53 PM UTC
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:15 PM -05
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:17 PM -05
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:39 PM -05
Pellaea stictica - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Pellaea stictica, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andynathy

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:04 PM UTC

Περιγραφή

Se dio contra mi parabrisas

Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) TVASQUEZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvelasco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 10:27 PM -05

Ετικέτες

Hyalinobatrachium tatayoi - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Hyalinobatrachium tatayoi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jorgebrito

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2013 12:13 PM -05

Τόπος

Aguarico, Ecuador (Google, OSM)
Rhaebo ceratophrys - Photo (c) Jeff Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Rhaebo ceratophrys, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ulisesbalza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2016

Τόπος

Aguarico, Ecuador (Google, OSM)
Rhaebo ceratophrys - Photo (c) Jeff Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Rhaebo ceratophrys, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 02:51 PM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:36 PM -05
Turdus fuscater - Photo (c) Thomas Stromberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Turdus fuscater, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 01:42 PM -05
Colibri coruscans - Photo (c) barloventomagico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Colibri coruscans, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:46 PM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)
Zenaida auriculata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 04:22 PM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)
Zenaida auriculata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogman44

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)
Sachatamia albomaculata - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Sachatamia albomaculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

not_kia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:38 AM -05
Atteva hysginiella - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Atteva hysginiella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2009 09:37 AM HST

Περιγραφή

Zona baja

Atteva hysginiella - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Atteva hysginiella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

federico237

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 05:13 PM EST

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)
Cheilomenes sexmaculata - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Cheilomenes sexmaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:30 PM -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)
Osteocephalus mutabor - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pasha Kirillov
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Osteocephalus mutabor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4258