Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmuskrath

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:25 ΜΜ -05

Περιγραφή

Hi everyone - I photographed these species earlier this year. Does anyone knows which species they are?

Eriophora nephiloides - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Eriophora nephiloides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 03:06 ΜΜ EST

Ετικέτες

Eriophora nephiloides - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Eriophora nephiloides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariosavegre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:30 ΠΜ CST

Τόπος

Limón, Limon, CR (Google, OSM)
Eriophora nephiloides - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Eriophora nephiloides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafernanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 11:38 ΠΜ -05
Anhinga anhinga - Photo (c) Nick Pederson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Pederson
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Anhinga anhinga, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyroszim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 09:07 ΜΜ -05
Hyloscirtus - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Hyloscirtus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyroszim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:23 ΜΜ -05
Smilisca phaeota - Photo (c) Kurt lindhult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kurt lindhult
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Smilisca phaeota, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyroszim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:28 ΜΜ -05

Περιγραφή

Se encontraba en la misma planta que los pulgones de la identificación anterior, situada unas hojas más abajo. Sus élitros eran rojos con negro en un patrón específico.

Cheilomenes sexmaculata - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Cheilomenes sexmaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyroszim

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:04 ΜΜ -05
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyroszim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 09:39 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlamond

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 08:55 ΜΜ EDT
Nymphargus mariae - Photo (c) Marco M. Reyes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco M. Reyes
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Nymphargus mariae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 11:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpfeifer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Centrolene heloderma - Photo (c) David Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Torres
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Centrolene heloderma, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:20 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:25 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:19 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 09:17 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:09 ΜΜ -05

Περιγραφή

Rana de cristal

Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispanama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:53 ΜΜ -05
Nymphargus - Photo (c) Esteban Alzate Basto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Alzate Basto
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Γένος Nymphargus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:31 ΜΜ CEST
Cochranella resplendens - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Cochranella resplendens, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 08:31 ΜΜ UTC
Nymphargus posadae - Photo (c) jorgebrito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgebrito
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Nymphargus posadae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josegranizo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:42 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:31 ΜΜ UTC

Τόπος

Yantzaza, Ecuador (Google, OSM)
Espadarana audax - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana audax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecibel2

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:59 ΜΜ -05

Περιγραφή

Parque Turístico Nueva Loja

Hylidae - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Οικογένεια Hylidae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martnmorocho

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 09:22 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markore_vasquez

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 02:06 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppenaherrera5380

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:33 ΠΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Vitreorana ritae - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Vitreorana ritae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagorb

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:57 ΠΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Vitreorana ritae - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Vitreorana ritae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:40 ΜΜ -05
Espadarana prosoblepon - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Espadarana prosoblepon, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stivensabando

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Esmeraldas, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie desconocida

Cochranella litoralis - Photo (c) Christophe Pellet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christophe Pellet
Η ταυτότητα του χρήστη cisnerosheredia: Cochranella litoralis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5080