Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfellows566

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή

Observed Galapagos Mockingbirds (2) and Galapagos Yellow Warbler (2, not pictured) engaged in mobbing display on this P. steindachneri (Painted Racer).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

life_of_caleb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Isabela, EC-GA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deh57

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

Snake capturing a lava lizard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawriel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfellows566

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 11:11 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 10:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Eating a juvenile lava lizard

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfellows566

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 06:12 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryncel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 09:14 ΠΜ CST