Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:02 ΠΜ CDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 10:26 ΠΜ CDT
Phacelia purshii - Photo (c) Jon Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon Collins
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Phacelia purshii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:59 ΠΜ CDT
Heuchera americana - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Heuchera americana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:58 ΠΜ CDT
Phacelia bipinnatifida - Photo (c) Douglas A. Burkett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Douglas A. Burkett
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Phacelia bipinnatifida, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:56 ΜΜ CDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:56 ΜΜ CDT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 02:54 ΜΜ EDT
Caulophyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Caulophyllum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 03:30 ΜΜ CDT
Pseudopolydesmus - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Pseudopolydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 05:50 ΜΜ CDT
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:16 ΜΜ -05

Τόπος

Baxter, TN, US (Google, OSM)
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laboy_amanda

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 03:26 ΜΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtnman57

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 12:20 ΜΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelynelara

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:11 ΜΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleft22

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:28 ΜΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarrett12

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:27 ΜΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewthecelt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:05 ΠΜ UTC
Tiarella wherryi - Photo (c) Dan Spaulding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Spaulding
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Tiarella wherryi, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laboy_amanda

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 03:26 ΜΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtnman57

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 12:20 ΜΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:16 ΜΜ -05

Τόπος

Baxter, TN, US (Google, OSM)
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewthecelt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:05 ΠΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelynelara

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:11 ΜΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarrett12

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:27 ΜΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleft22

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:28 ΜΜ UTC
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethwebster

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 12:39 ΜΜ CDT
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiddotson

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 01:58 ΜΜ EDT
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macshamrock

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:12 ΜΜ CDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macshamrock

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:15 ΠΜ CDT
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigbottomfarms

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 02:28 ΜΜ CDT
Russula - Photo (c) Gordon C. Snelling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gordon C. Snelling
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

bigbottomfarms

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigbottomfarms

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 10:09 ΠΜ CST
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chucksutherland: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 329