Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

skrosnick

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:34 ΜΜ CST

Τόπος

Sparta, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 12:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 03:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:13 ΠΜ CDT

Τόπος

Sparta, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Sparta, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I tried to get a better photo but this spider was fast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I'm thinking maybe Pleurotus ostreatus except they maybe have a more pronounced stem than most oysters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Some kind of clear fungus on a log alongside a creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This guy made his way into my house. Very active, very inquisitive, but non aggressive (like most jumping spiders I've encountered). I safely relocated him to my front door and hope to see him again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 07:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Tunnel Hill (Google, OSM)

Περιγραφή

On my front door. She stayed there for at least an hour (eating what I'm assuming was a mate for the majority of that time), before wandering inside my house, challenging a web spider who repeatedly bounced its web at her to no avail, and eventually was ushered back outside by me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On outside of building.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caught a fly meal on my front door.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not a very good photo, but it was a tiny jumping spider on my mailbox.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellewis

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021

Περιγραφή

Tiny snake on the trail near Keown Falls. I am fairly certain it isn't a ringneck but it is comparable size-wise to ringnecks I've seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 06:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan627

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 11:38 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on a dead maple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:17 ΠΜ CDT