Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flor_susana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:11 PM -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicalkatz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:06 AM -03
Cyttaria exigua - Photo (c) Joaquín Cano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joaquín Cano
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria exigua, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas_cedhagen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2013 07:21 PM -03
Cyttaria darwinii - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria darwinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:47 PM -04
Sarcosomataceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Οικογένεια Sarcosomataceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julymasias

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:55 PM -04
Plectania chilensis - Photo (c) Fungifest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fungifest
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Plectania chilensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:32 PM -04
Stereum illudens - Photo (c) geoffboyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geoffboyes
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Stereum illudens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:24 PM -04
Calycina - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Calycina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rioma_rg

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:59 PM -04
Peziza - Photo (c) Marina Nikonorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Nikonorova
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Tulostoma giovanellae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 10:50 AM -03

Περιγραφή

En Nothofagus dombeyi

Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maco25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 12:05 PM -03
Tapinella panuoides - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Tapinella panuoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi_espejo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:56 PM -04

Περιγραφή

Estas pequeñas circunferencias tienen menos de 1 cm de diámetro y CREO que las vi sobre un coigüe.

Cyttaria exigua - Photo (c) Joaquín Cano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joaquín Cano
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria exigua, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neurona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 01:39 PM -03

Τόπος

Los Cerrillos (Google, OSM)
Bolbitius titubans - Photo (c) Leslie Flint, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahomimanriquez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 06:20 PM -03
Pseudoplectania - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Pseudoplectania, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiera_valentina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 07:32 AM -03
Volvariella bombycina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Volvariella bombycina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:17 PM -04
Atheniella adonis - Photo (c) shroomydan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Atheniella adonis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:03 PM -04
Calycina - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Calycina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:22 PM -04
Scytinotus longinquus - Photo (c) Leah Bendlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Bendlin
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Scytinotus longinquus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphitere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:43 PM -03

Περιγραφή

Aprox 2 -3 mm diámetro

Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Scutellinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chercan_de_vodudahue

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:31 PM -04

Περιγραφή

encontrada en trozo de madera cortada

Calocera - Photo (c) lizziepop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chercan_de_vodudahue

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:48 PM -04

Περιγραφή

encontrada en un desnivel de tierra creada por el rio vodudahue

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chercan_de_vodudahue

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:49 PM -04

Περιγραφή

hongo encontrado en una pasarela hecha con madera nativa del bosque templado lluvioso

Dacrymycetaceae - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Οικογένεια Dacrymycetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson173

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:36 PM -04
Mycena leptocephala - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Mycena leptocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson173

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:13 PM -04
Russula sardonia - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Russula sardonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier106

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:01 PM -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marce_e

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:34 PM -03

Τόπος

Huincacara (Google, OSM)
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro1420

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:02 PM -04
Agaricales - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfgardner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 01:45 PM -04

Τόπος

Vodudahue (Google, OSM)
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niels_onsman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 01:31 PM -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Grijs blauwe paddestoel

Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1721