Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanzasoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Atacama, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

En una vega semi seca, sobre una planta llamada Oxychloe andina. Las fecas corresponden a vizcacha.

Disciseda - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Disciseda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_grace_showalter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:16 ΜΜ -03
Cyttaria darwinii - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria darwinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:40 ΠΜ -03
Agrocybe - Photo (c) Seattle.roamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Agrocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:46 ΜΜ -03
Austrobasidium pehueldeni - Photo (c) pau_miranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Austrobasidium pehueldeni, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomashurtado518

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:23 ΠΜ -03
Coprinus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Coprinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cata_olivares

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 05:39 ΜΜ -03
Cyttaria espinosae - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria espinosae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:59 ΜΜ -03
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fexteban

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023
Cyttaria espinosae - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria espinosae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:17 ΠΜ -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:15 ΠΜ -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacioirarrazabal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:54 ΠΜ -03
Bolbitius - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Bolbitius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fesanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 06:05 ΜΜ -03
Agaricaceae - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_jh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:26 ΜΜ -03
Disciseda - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Disciseda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiago_ureta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 05:41 ΜΜ -03
Agaricaceae - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoloscerroslinares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:39 ΜΜ -03

Περιγραφή

Champiñón

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbelen_millalen-5

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:42 ΠΜ -04
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo651

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:21 ΜΜ -03
Suillus granulatus - Photo (c) mattward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattward
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Suillus granulatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fexteban

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:59 ΜΜ -04

Περιγραφή

changle, en suelo de bosque nativo. imagen (abril2023)

Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinowashi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:23 ΠΜ -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliedavis1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:23 ΠΜ -03
Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevestevens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:11 ΠΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Cyttaria darwinii - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria darwinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

elenaprichard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:17 ΠΜ -03

Περιγραφή

Notes: very large Darwin's bar berry or bread.
Habitat: this was in a Nirre forest, somewhat disturbed in a wet area near lago brown. A lot of Darwin's bread was growing on every tree, very large.

Cyttaria hariotii - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Cyttaria hariotii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manutromben

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 10:59 ΠΜ -04
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicol109

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:35 ΠΜ -03
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paupassi

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:14 ΠΜ -04
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_jose54

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:17 ΜΜ -04
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 06:13 ΜΜ -03
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unjirafanejo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:27 ΠΜ -04
Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiera_

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 06:35 ΜΜ -04
Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmarinaraya

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:43 ΠΜ -04
Lepista - Photo (c) dickwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dickwood
Η ταυτότητα του χρήστη chrisvaldes: Γένος Lepista, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2228