Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicalkatz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:06 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi_espejo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:56 PM -04

Περιγραφή

Estas pequeñas circunferencias tienen menos de 1 cm de diámetro y CREO que las vi sobre un coigüe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seleny_donoso

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

diegoghigliotto

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:19 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:19 PM -04

Περιγραφή

(MICROSCOPÍA disponible en las imagenes)
A los pies de un olivillo, medía unos 8-10 cm de alto y lamelas amarillas, en la base parecía tener volva, restos de escamas en el píleo, la esporada blanca y las esporas elipsoides y sin ornamentación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchukaoss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

descomponedora

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:18 AM -04

Τόπος

Cerro Ñielol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:47 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:01 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:51 PM -04

Περιγραφή

En una rama de Ciprés vivo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:08 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

descomponedora

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:35 PM -04

Περιγραφή

Fotografiado por mi pero encontrado por @esebaiertass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:12 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalaila

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:08 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo-sanchez_89

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:43 PM -04

Περιγραφή

Reino funga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:11 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:11 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchukaoss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 05:04 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 05:37 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:02 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelennahuelpan

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:53 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:51 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npobleteag

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:48 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi_sv

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:12 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbustos89

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:41 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:16 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:37 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npobleteag

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:35 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 03:50 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:16 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:40 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_218

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:43 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_amigo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaro

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:20 PM -04
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

aysen76

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021

Τόπος

Aysén, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manativo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:44 PM -04

Περιγραφή

Especie avistada en el Parque Macional Chiloé, sector Cucao

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:25 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:17 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 09:52 AM -03

Περιγραφή

Strong scent somewhere between the odor of a truffle and a Suillus pungens. Difficult to dry as it seems to have a very high oil content. Found growing near a rotten log and a series of tree roots. The only tree around was Nothofagus pumilo (Lenga tree).

Spores - elongated 10-12um in length with 1-3 oil droplets inside

One observation of this species on Mushroom observer http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/231190

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:20 PM -04

Περιγραφή

Creciendo en ramas desconocidas halladas bajo una pila de material de construccion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flordelboske

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:21 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluifero

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:50 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaro

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:58 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngen_foyentu

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:49 PM -04

Τόπος

Bío Bío, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceballosdavid

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022

Τόπος

Cerro Ñielol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:55 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:24 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 01:43 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluifero

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:48 PM -04

Τόπος

Nonguén (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalinnaaa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:12 PM -04

Τόπος

Parque Alessandri (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 12:28 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:16 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 04:54 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verolopez

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 11:48 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verolopez

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 03:25 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 10:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi_sv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi_sv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_pauu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 06:54 PM -03

Τόπος

Huincacara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaco_tdf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:06 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 02:02 PM -03

Περιγραφή

Recolectados sobre árboles del bosque en el que nos ubicabamos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:04 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 01:29 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2012 06:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2012 09:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2012 07:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2012 07:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 02:39 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-bravo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2010 10:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique_ortiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 10:58 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:24 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 02:03 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 03:04 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:10 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 04:05 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016 04:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 12:30 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 12:19 PM -04