Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaodelacruz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 02:15 ΜΜ -03

Τόπος

Itahue (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:15 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

lee_rentz

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019

Περιγραφή

On gravel bar along Robson River in Mount Robson Provincial Park, British Columbia, Canada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 04:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018

Περιγραφή

carpóforos observados en la arena de la duna Norte de Los Vilos, atrás de las plantaciones de acacia del borde de la carretera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huzzielsalazar

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023

Περιγραφή

En la zona ribereña del humedal laguna price

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morriwall

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 02:03 ΠΜ -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yiii_pez

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 12:39 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tukuukr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 03:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:55 ΜΜ -03

Περιγραφή

Primordios de Cyttaria harioti

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 09:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 06:20 ΜΜ -04

Περιγραφή

Cyptotrama costesii

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

elecho

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 11:14 ΠΜ -04

Τόπος

arboretum (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatodopasando

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liisden

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 04:21 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alba100

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roymackenzie

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 03:49 ΜΜ -03

Περιγραφή

En madera en descomposición, en bosque primario de Nothofagus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danaegarridoh

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 01:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danaegarridoh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:09 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:59 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roymackenzie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 07:15 ΜΜ -02

Περιγραφή

Nombre común: Dihueñe, Pinatra, Frutos del ñirre. Hongo parásito de Nothofagus antarctica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_knapton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tukuukr

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:28 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuntur08

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021

Περιγραφή

Natural infection of Chiromyzinae larvae (Diptera: Stratiomyidae) in
southern Chile by Tolypocladium valdiviae sp. nov. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2022.12.004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:23 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 01:19 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 03:29 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicalkatz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi_espejo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:56 ΜΜ -04

Περιγραφή

Estas pequeñas circunferencias tienen menos de 1 cm de diámetro y CREO que las vi sobre un coigüe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seleny_donoso

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoghigliotto

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:19 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:19 ΜΜ -04

Περιγραφή

(MICROSCOPÍA disponible en las imagenes)
A los pies de un olivillo, medía unos 8-10 cm de alto y lamelas amarillas, en la base parecía tener volva, restos de escamas en el píleo, la esporada blanca y las esporas elipsoides y sin ornamentación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchukaoss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

descomponedora

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:18 ΠΜ -04

Τόπος

Cerro Ñielol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:47 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:01 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:51 ΜΜ -04

Περιγραφή

En una rama de Ciprés vivo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:08 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

descomponedora

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:35 ΜΜ -04

Περιγραφή

Fotografiado por mi pero encontrado por @esebaiertass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalaila

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:08 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo-sanchez_89

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:43 ΜΜ -04

Περιγραφή

Reino funga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:11 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pau_miranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:11 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchukaoss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 05:37 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:02 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anelennahuelpan

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:53 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:51 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatodopasando

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi_sv

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbustos89

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:41 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:16 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macarena96

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:37 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatodopasando

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osmair77

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 03:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:16 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:40 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_218

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:43 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_amigo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaro

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:20 ΜΜ -04
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

aysen76

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021

Τόπος

Aysén, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manativo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:44 ΜΜ -04

Περιγραφή

Especie avistada en el Parque Macional Chiloé, sector Cucao

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:25 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandractroncosoa

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 09:52 ΠΜ -03

Περιγραφή

Strong scent somewhere between the odor of a truffle and a Suillus pungens. Difficult to dry as it seems to have a very high oil content. Found growing near a rotten log and a series of tree roots. The only tree around was Nothofagus pumilo (Lenga tree).

Spores - elongated 10-12um in length with 1-3 oil droplets inside

One observation of this species on Mushroom observer http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/231190

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:20 ΜΜ -04

Περιγραφή

Creciendo en ramas desconocidas halladas bajo una pila de material de construccion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flordelboske

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:21 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluifero

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaro

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:58 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngen_foyentu

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:49 ΜΜ -04

Τόπος

Bío Bío, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceballosdavid

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022

Τόπος

Cerro Ñielol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:55 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:24 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 01:43 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluifero

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:48 ΜΜ -04

Τόπος

Nonguén (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalinnaaa

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:12 ΜΜ -04

Τόπος

Parque Alessandri (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibank

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 12:28 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:16 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 04:54 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verolopez

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 11:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verolopez

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 03:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 10:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi_sv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Chile (Google, OSM)