Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:30 ΠΜ SAST
Eriosema salignum - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Eriosema salignum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 09:54 ΠΜ SAST
Mundulea sericea sericea - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Mundulea sericea ssp. sericea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyn67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 01:29 ΜΜ SAST
Abrus precatorius - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Abrus precatorius, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:06 ΜΜ SAST
Tephrosia elongata - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kobie du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Tephrosia elongata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:06 ΠΜ SAST
Indigofera - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Γένος Indigofera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:28 ΜΜ SAST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:26 ΜΜ SAST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 08:42 ΠΜ SAST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktyhack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 08:46 ΠΜ SAST
Rafnia triflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Rafnia triflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:38 ΠΜ SAST
Eriosema salignum - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Eriosema salignum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:25 ΠΜ SAST
Κοινό Σπάρτο - Photo (c) Aaron Sizer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Sizer
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timharris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:09 ΜΜ SAST
Indigofera - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Γένος Indigofera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:52 ΠΜ SAST
Argyrolobium longifolium - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Argyrolobium longifolium, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:05 ΠΜ SAST
Sesbania punicea - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Sesbania punicea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:42 ΠΜ SAST
Rhynchosia cooperi - Photo (c) berthapi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by berthapi2
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Rhynchosia cooperi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 08:50 ΠΜ SAST
Sesbania punicea - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Sesbania punicea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 10:23 ΠΜ SAST
Indigofera oxalidea - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Indigofera oxalidea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suvarna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:43 ΠΜ SAST
Eriosema salignum - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Eriosema salignum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 08:12 ΠΜ SAST
Sesbania punicea - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Sesbania punicea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxcalvitiumtorgos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 08:29 ΠΜ SAST
Vigna vexillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter Warren
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Vigna vexillata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd34za-fs

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 10:41 ΠΜ SAST
Tephrosia - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Γένος Tephrosia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:38 ΜΜ SAST
Psoralea spicata - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea spicata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwicht

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 10:43 ΠΜ SAST

Περιγραφή

No oil glands in petals.

Psoralea uncinata - Photo (c) Gerhard Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerhard Malan
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea uncinata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalenat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 03:23 ΜΜ SAST
Psoralea repens - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:52 ΠΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:00 ΜΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:02 ΜΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:04 ΜΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:11 ΜΜ SAST
Psoralea - Photo (c) jean hirons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jean hirons
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Γένος Psoralea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:41 ΜΜ SAST
Psoralea pinnata - Photo (c) Keith Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Morris
Η ταυτότητα του χρήστη charles_stirton: Psoralea pinnata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49469