Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2013

Περιγραφή

Capegorse


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolabergh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2012

Περιγραφή

Aspalathus sp nov (aff subtingens) - Hartenbos


all plants white flowered; stony clays in Renosterveld; north slope; uncommon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2018 10:11 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 10:03 ΠΜ CAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 11:01 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Sandstone ridge that burnt a year ago. One only plant, very interesting!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2010

Περιγραφή

Flower Being visited by Sunbird


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 01:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

prev recorded nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 11:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:45 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

Cabo Delgado, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 09:56 ΠΜ CET

Περιγραφή

Perched on a tree completely covered in Ipomoea cairica. See https://www.inaturalist.org/observations/112029281

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 08:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 10:42 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremylindsell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2006 04:00 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethyearsley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 08:04 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esrakotoarisoa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019

Τόπος

Inanavy (Google, OSM)

Περιγραφή

Vine to 3 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 05:18 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 10:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:34 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 10:21 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 07:54 ΠΜ SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 02:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2007 04:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 11:00 ΠΜ SAST

Τόπος

Bobbejaanberg (Google, OSM)

Περιγραφή

Steep, wet south facing slope of Bobbejaanberg, east of Bergplaas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 05:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Not previously known to occur west of Agulhas, supposed to be a reseeder, but these were sprouting post fire. Maybe sp. nov.?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 06:37 ΠΜ SAST

Τόπος

Potberg NR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 02:10 ΜΜ CET

Περιγραφή

Purple Glory Tree or Tibouchina Grandiflora

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2006

Τόπος

Springs, Gauteng (Google, OSM)

Περιγραφή

Haroldius sp.


Body size 2,3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelemenegon

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 09:13 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2006 11:22 ΠΜ CET

Περιγραφή

Visiting a Acherontia caterpillar See https://www.inaturalist.org/observations/100386604

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:00 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic_brink

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretburger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astridtwomey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Περιγραφή

A Weevil with two mites

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 09:01 ΠΜ SAST

Τόπος

Erongo, NA (Google, OSM)

Περιγραφή

Wierd obs - but I can’t see what else it could be.....?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020

Περιγραφή

Native Liquorice (Glycyrrhiza acanthocarpa)
Rare in the region
www.ellura.info/Plant/Legume/DSCF0020LS-Native-Liquorice-Glycyrrhiza-acanthocarpa.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 01:49 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Elandsbaai

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llindawillemse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 09:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 08:00 ΠΜ SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bit of a difficult one. For now we file it here. Stems canescent but browsed low only about 30 cm high. Recurved mucronate leaf tips. Flowers dirty pink in few flowered spikes or single amongst the leaves. On limestone near an old mine, not many seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warwicktarboton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:00 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Otholobium sp. nov. 'algoensis'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 08:54 ΠΜ SAST

Τόπος

Tiffindell (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2010

Περιγραφή

Psoralea affinis used for nest by Cape Weaver


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016

Περιγραφή

Kleinmond fat Psoralea eater reared


28 Aug 2016:

Collected large individual of previously failed caterpillar on Psoralea aculeata next to footpath on the circle walk above Palmiet bridge.

31 Aug 2016:

The caterpillar stopped eating and started wandering around its tub.

1 Sep 2016:

When I provided soil from the caterpillar's collection site it immediately disappeared into it.

10 Jan 2017:

Adult moth emerged, surprisingly small and drab after such a jolly fat caterpillar. Only goes to show... something.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania_morkel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2012 12:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles_stirton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2009 03:50 ΜΜ GMT

Περιγραφή

An undescribed species Aspalathus dupreezii sp.nov. C.H. Stirt. Voucher specimen: Bolus Herbarium (BOL) Muasya & Stirton 4426.
Stiff erect shrub to 2 m tall. Bark corky, roughly textured. Leaves semi-patent, tips spinescent; upper branches almost like little christmas trees. Flowers yellow turning reddish orange, keel hairy, lower calyx tooth as long as the flower. Leaves semi-patent, tips spinescent, almost like little christmas trees.
Grassy fynbos on top of plateau; growing with large Erica and Leucadendron shrubs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2005 09:02 ΠΜ SAST

Τόπος

Constantiaberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:31 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 10:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_balderrama

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2013

Τόπος

San Miguel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2007

Τόπος

R532, Burgersfort (Google, OSM)

Περιγραφή

Maerua juncea crustata


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 01:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyh34

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 02:46 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 03:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 10:45 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne de Beer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 03:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 10:58 ΠΜ SAST

Τόπος

Sewefontein (Google, OSM)

Περιγραφή

along stream; undescribed sp; photos courtesy B Herbst

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thammer

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 12:34 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 02:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016 10:32 ΠΜ SAST

Περιγραφή

sp. nov. dupreezii C.H.Stirt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 03:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Sp nov

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 03:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018 10:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 04:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 04:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2016 05:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2004

Τόπος

SE of Botriver (Google, OSM)

Περιγραφή

Freylinia helmei


endemic to south facing shale slopes in the Bot river area, as far east as the Villiersdorp road; to 2m tall; distinguished from F longiflora by longer fls (@!) and much longer style

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan-hendrik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

Pellie


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 10:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2008 09:41 ΠΜ EST

Τόπος

Gypsy Cove area (Google, OSM)

Περιγραφή

I have this as O. filifolium, which iNat does not seem to recognize

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 12:22 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 12:25 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 11:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 06:29 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 12:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Most likely a new species related to A. asparagoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 01:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Close to uniflora or pinea, but does not seem to match either. Further investigation needed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 10:45 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Psoralea azuroides x floccosa? Very hairy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolwest

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:48 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In machair community.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 12:14 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Sp. nov. I think Brian is going to describe this one?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 01:28 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Listed as EXTINCT, last seen 1804

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 11:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 08:55 ΠΜ SAST

Περιγραφή

We thought these would keep us awake! The rooster and his hen in the Coral tree were horrendously noisy way before dawn. The peacocks were silent!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2014 11:30 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 02:29 ΜΜ SAST

Τόπος

Augrabies Falls NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 04:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 05:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Growing in semi-shade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 01:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014

Περιγραφή

Creamy Pea