Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tam_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 06:30 ΜΜ CDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecollin

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:47 ΜΜ CDT
Bombus terricola - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus terricola, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e1m2silva

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 06:35 ΜΜ UTC
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhcamm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 06:09 ΜΜ CDT
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubsiejo

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 12:41 ΜΜ CDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmabbotthome

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 01:15 ΜΜ CDT

Τόπος

Eagan, MN, USA (Google, OSM)
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emersonoliver

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 03:04 ΜΜ CDT
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmabbotthome

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 01:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Eagan, MN, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea1140

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 03:06 ΜΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriberon

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 02:22 ΜΜ CDT

Τόπος

West Cook, MN, USA (Google, OSM)
Bombus perplexus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus perplexus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_boyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 03:26 ΜΜ CDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbsavage

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 02:36 ΜΜ CDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

revfluegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Bumblebee 1

Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gullivergray

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

chelsea48322

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 03:11 ΜΜ CDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

bubsiejo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 05:39 ΜΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryn44108

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tam_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 06:30 ΜΜ CDT
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

serlinwick

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Bombus impatiens - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suegregoire
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burntretinas7443

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 01:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Cute small

Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosquito-anemic

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 01:18 ΜΜ CDT
Pyrobombus - Photo (c) Kayla Echols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kayla Echols
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Υπογένος Pyrobombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees -- dozens and dozens. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species. Battle-worn wings. Very long and a very narrow waist.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Darker wings, larger, shinier black thorax. Darker yellow?

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees -- dozens and dozens. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees -- dozens and dozens. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species. Longer narrow nose, more black in the thorax. Narrow wings.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees -- dozens and dozens. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:29 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees -- dozens and dozens. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species. This one is very large and very pale yellow.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These raspberry-colored bee balm in my neighbor's backyard, surrounded by huge veg gardens, was vibrating with all manner of bumble bees. Many, larger than i've ever seen. I'm sharing a few observations as I'm unsure if they were all the same species. Smaller. Dark gold colored, Black wings, and big black dot on the back.

Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamborn8222

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 06:29 ΜΜ CDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wperkison

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:29 ΠΜ CDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη chanmmmm: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5472