Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Fox River Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

sairavi

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

stephanieavett

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

From my brown-headed nuthatch nesting box.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In new prairie restoration. Licking salt/urea from bird poop during drought.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrow_prairie

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 05:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I see at least 5 bumble bees crawling in and out of abandoned mole burrows.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaygilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colejwolf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

phymata kill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyhanse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This queen was slowly rambling through a woodland edge. She seemed to be in somewhat rough shape, perhaps because it rained heavily last night (?) If anyone can explain why her wings look so small, I am interested to know.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 06:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 03:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

it was much larger than other nearby bumble bees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trillseek024

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Morph with rusty patch on t1 as well

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksoland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 06:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sycamore_greenway

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren1685

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Look at these cuties

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snyders

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:18 ΜΜ CDT

Τόπος

Fairbank, IA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimenagb

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwaits

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Visiting purple prairie clover

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matriarchalmoths

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:07 ΠΜ CDT

Περιγραφή

male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleprice1

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadoj

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Queen bee who seems to be maintaining access to a couple abandoned chipmunk holes on the north side of the house, just outside of the roof dripline. Large diversity of nearby spring-flowering plants.

Behavior has been happening for about 5 days. I imagine a nest is in the works.

Video available (not uploaded anywhere yet).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klundh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 11:22 ΠΜ CST

Περιγραφή

This Bumble Bee was feeding on a Gaillardia flower (Gaillardia aristata) in my front yard. The Gaillardia is one of many native plants I have growing on my property. It was sunny but cool that morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:10 ΜΜ MST

Περιγραφή

In an old black-capped chickadee nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barty

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This bee was reared up on its hind legs and appeared to be in distress. In the images there is a tiny brown beetle biting the bee's proboscis. They stayed this way for 5 or more minutes before I walked away. Edit: Looking into it, I think the beetle is Antherophagus ochraceus, the silken fungus beetle, which clamps onto bumblebees and hitches a ride back to the nest. The beetle lays eggs in the nest and the resulting larvae eat organic debris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jozefkrichards

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgrant999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:03 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Eating a large Bombus species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgrant999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksgardener1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meristemming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nest in disused rodent nest above ground in dense thatch of shrubby hedgerow between weedy hayfields.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Queen investigating remains of depredated nest, in disused rodent nest above ground in dense thatch of shrubby grassland mostly dominated by cool-season exotics.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:57 ΠΜ MST

Περιγραφή

Specimen collected under permit and keyed out. My first time encountering this species! Excellent camouflage.

Images taken as part of an insect biodiversity survey of Organ Pipe Cactus National Monument in cooperation with NPS. Any insect handling, collection, or off-trail activity was under permit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalshore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kheiar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kheiar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collecting pollen from Sedum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Eating bumblebee observed separately: https://www.inaturalist.org/observations/137282675

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willbeedee

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 04:28 ΜΜ CDT

Τόπος

Johnsburg, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd141

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 02:04 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobiecat

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020

Περιγραφή

Bombus perplexus ... at nest in Crack Willow branch (Salix × fragilis).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

hunting near catclaw acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mannac

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgottwald

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Hull, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On black eyed susan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katy292

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fastthom

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 05:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenquarberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinl356

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlmenninger

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Appear to be mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_rasmussen

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

estimated 6 seen on property

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexidp6

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctmccull

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurt170

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indignantchickadee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 09:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nagagirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

ginamoesser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 06:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Large dead all black bee (queen). Found in bottom of dead honeybee hive. Probably from an attack September 2021. Bombus are attracted to honey as they also store it honey pots in their ground nests. It is possible that the hairs were either removed by the honeybees or decay. What is a Corbicula?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 01:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyabrams1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmarty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskia64

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 10:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Der Bodenbauer (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatsmygarden

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 01:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug263

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:24 ΠΜ SAST

Περιγραφή

For the predator.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2013

Περιγραφή

The Gate to Hell


Monstrous 50mm bee dismembering a paper wasp of some kind. Perhaps caught nest robbing? Parasitic egg laying?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatoltolana

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2017 04:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

bibiane2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 12:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2016 12:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajseixcot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:25 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 12:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found this bee climbing on a lichen covered twig within the boulders at Garden of the Gods Recreational Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 01:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Limekiln Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennie-manning

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry, it wouldn't stop flying. But you can see yellow on T1 and T2 is fully yellow in pictures 1 and 3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erick19

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 11:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:07 ΠΜ CDT

Περιγραφή

S. nobilitata was able to escape from Apiomerus spissipes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castlegrande

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoninomedina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 12:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The assassin bug predator

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Rupert, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macaufriend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musellarose

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015 11:59 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexternienhaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 11:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 10:04 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:39 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve432king

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tulipifera-ike

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Observation is for bumble bee slightly right of center

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:23 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

cetacean_ang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 10:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcathills

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecopteron_bouillon

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:35 ΜΜ EDT