Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:43 PM -03
Eryngium horridum - Photo (c) Alicia Sersic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Eryngium horridum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 03:52 PM -03
Lippia alba - Photo (c) Eduardo Luis Beltrocco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Lippia alba, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:43 PM -03
Ερύγγιο - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερύγγιο (Γένος Eryngium)

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:43 PM -03
Ερύγγιο - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

mcocimano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:40 PM UTC
Senecio bonariensis - Photo (c) Abril Gonzalez Navarro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Senecio bonariensis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Anemone decapetala - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Anemone decapetala, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grushenkiki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:49 PM -03
Acacia dealbata - Photo (c) mark_smale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Acacia dealbata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grushenkiki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:00 PM -03
Celtis pallida - Photo (c) Miguel González Botello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Celtis pallida, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotyf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 12:03 PM -03
Alstroemeria psittacina - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Alstroemeria psittacina, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotyf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 11:17 AM -03
Alstroemeria psittacina - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Alstroemeria psittacina, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

her_vulgaris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 07:16 PM UTC
Κλουβίδα - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

her_vulgaris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:28 PM UTC
Senecio madagascariensis - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Senecio madagascariensis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siempreverde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 05:14 PM -03
Calibrachoa parviflora - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Calibrachoa parviflora, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)
Glandularia peruviana - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Glandularia peruviana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)

Παρατηρητής

aguaraguazu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 06:25 PM -03
Ερυθρίνη - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candela_castro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:42 PM -03
Abutilon grandifolium - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Abutilon grandifolium, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candela_castro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:33 PM -03
Baccharis articulata - Photo (c) Florencia Grattarola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Baccharis articulata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candela_castro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:28 PM -03
Baccharis articulata - Photo (c) Florencia Grattarola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Baccharis articulata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

daniellescano

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021
Prosopis sericantha - Photo Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Prosopis sericantha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 09:01 AM -03
Persicaria capitata - Photo (c) Gabriel Tojo Suárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Persicaria capitata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 12:11 PM -04
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Senecio riojanus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_bruno

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 12:37 PM -03
Bidens triplinervia - Photo (c) cristinagarciapena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Bidens triplinervia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:47 AM -03
Mikania - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Γένος Mikania, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraschejter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:31 PM -03
Ananas comosus bracteatus - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ananas comosus var. bracteatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:44 PM -03
Luehea divaricata - Photo (c) Horacio Sirolli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Luehea divaricata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:35 PM -03
Ranunculus muricatus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ranunculus muricatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:32 PM -03
Ranunculus muricatus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Ranunculus muricatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:02 PM -03
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Lathyrus nigrivalvis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 09:52 AM -03
Lycium vimineum - Photo (c) demianlescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Lycium vimineum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:02 PM -03
Λάθυρος - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmassi: Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 22800