Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:21 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:10 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 11:55 AM -03

Περιγραφή

La que tiene hojas enormes. Nos mencionaron que una pate de ella era comestible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 10:42 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 04:13 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 04:38 PM -03

Περιγραφή

Flores blancas/rosadas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 04:28 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 11:51 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 03:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 04:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuelatencio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:31 PM -03

Περιγραφή

Población que se encontraba sobre un arroyo.
Partido de Saladillo, Provincia de Buenos Aires.

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:10 PM -03

Περιγραφή

color rojizo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

sandrachediack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:50 AM -03

Τόπος

Sierra de Medina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 12:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:45 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:00 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 12:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 12:41 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 12:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 06:09 AM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 12:06 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 05:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 04:17 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoleiva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilian91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 05:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 05:52 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 02:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

valentina_5

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:57 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jose_navarro

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:49 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:26 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:40 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 04:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:17 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:33 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:00 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gra-moll

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:16 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

grise_car

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:16 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

grise_car

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:24 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grise_car

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:21 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:44 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:46 PM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:13 AM -03

Τόπος

Misiones (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:16 AM -03

Τόπος

Misiones (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

carlosaluna

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:31 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinthya42

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 11:59 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 01:55 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:22 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 04:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 01:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:19 PM -03

Περιγραφή

Picture 2 Fruit/ Foto 2 Fruto
Enredadera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2014 11:25 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2010 05:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreabenocci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2010 06:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebv

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:21 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibalakd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015 12:15 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-naturalista

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:52 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noelia49

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:38 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciogomezgaffner

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:10 AM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

bellido

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:49 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olik387

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:42 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

aristofun

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:14 PM -03

Τόπος

Paraná, AR-ER, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Hojas asperas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecilia_isabel_fernandez_diaz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:57 AM -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

fran236

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:42 PM -03

Τόπος

Salta (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

bellido

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyv

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyv

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:55 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 06:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

her_vulgaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 06:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 08:54 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 05:01 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-naturalista

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 04:38 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:59 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eulogia_lopez

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 04:24 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2010 07:55 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

grise_car

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

lautaro17

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 10:59 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siempreverde

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:01 PM -03

Περιγραφή

Con dudas pero creo se trata de esta especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielceledon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 01:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gra-moll

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 01:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iarazizzamia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:58 PM -03

Τόπος

Colón, AR-CB, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:01 AM -03

Περιγραφή

No mayor a 1 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 04:36 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 02:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 03:58 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 12:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 12:27 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 01:36 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 09:42 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 04:39 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 10:26 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasbaranzelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 12:58 PM -03