Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

diegocarau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

le-herisse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiawerner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

le-herisse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mordano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 05:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_janin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 06:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaalicia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 08:40 ΠΜ -03

Περιγραφή

Planta silvestre

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianmiranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:24 ΜΜ -03

Τόπος

Punilla, AR-CB, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caracaraa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 12:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel53026

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Agosto. Plena de semillas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Resalta mucho el color general rojizo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mkepp

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:54 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mkepp

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 08:56 ΠΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mkepp

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkepp

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mkepp

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 11:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 05:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ewan_pritchard

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 08:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonpni

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciasersic

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 02:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

micxsol

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

eugeniasoria

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 01:05 ΜΜ -03

Περιγραφή

Planta color casi gris

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:29 ΠΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 06:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastma

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polimerasax

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilianomts

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vargasfacundo

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucero_moyano

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:45 ΜΜ -03

Περιγραφή

Adheridas a la planta, sin posibilidad de irse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebabenavente

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 06:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vareladieg

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 07:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_navarro

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konrad

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2009 03:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmegjm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

luiscapeletti

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 01:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Desconozco esta especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscapeletti

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:50 ΠΜ -03

Περιγραφή

Estimo que es esta especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscapeletti

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 03:41 ΜΜ -03

Περιγραφή

Estimo que puede ser Phyla nodiflora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanamassara

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

le-herisse

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:17 ΜΜ -03

Περιγραφή

Segun Darwinion y POWO no esta presente en Argentina, sino en Bolivia. Puede ser que llegue en Argentina?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarrientos

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 10:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 10:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 05:14 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 07:33 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:08 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreac_herrerat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 11:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 04:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

iarazizzamia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 06:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 12:49 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 01:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquin_arrascaeta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lilian91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 08:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 07:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 07:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilacbelen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 06:46 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:45 ΠΜ -03

Περιγραφή

Primera vez que veo con flores blancas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentin_almada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 04:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarrientos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 06:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 08:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 05:46 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 05:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 03:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilian91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 06:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskcaj55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigoti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuadrellin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 06:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:06 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 04:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinpg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 01:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 04:34 ΜΜ -03