Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 10:07 ΠΜ AST

Περιγραφή

Capt. Don's House Reef

Sparisoma viride - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Sparisoma viride, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedweber1

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023
Acetabularia - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Acetabularia, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedweber1

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023
Acetabularia acetabulum - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Acetabularia acetabulum, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annushka

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Key Largo (Google, OSM)
Acetabularia - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Acetabularia, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 12:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

i'd like to know about that fern/leaf like thing hanging from that root. is it a sea grass? an algae? nice color, i find it pleasing.

Caulerpa - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Caulerpa, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexsalcedo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:29 ΜΜ EDT
Penicillus - Photo (c) Sean Nash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Penicillus, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

fervent

Ετικέτες

Callinectes ornatus - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Callinectes ornatus, Ένα μέλος του Καλλινήκτης (Γένος Callinectes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kricemd

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 07:51 ΠΜ EDT
Σκυφόζωα - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:41 ΜΜ EDT
Paguristes karenae - Photo (c) Squidpastry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Squidpastry
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Paguristes karenae, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspahr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 02:15 ΜΜ EST
Paguristes - Photo (c) Andreas März, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Paguristes, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgurneyread

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2014 03:08 ΜΜ EDT
Paguristes - Photo (c) Andreas März, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Γένος Paguristes, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinamgn

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 02:36 ΜΜ UTC
Dardanus insignis - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Dardanus insignis, Ένα μέλος του Δάρδανος (Γένος Dardanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mae11197

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 09:51 ΠΜ EST
Petrochirus diogenes - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Petrochirus diogenes, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

jessicacisco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 12:02 ΜΜ EST
Petrochirus diogenes - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Petrochirus diogenes, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazminsofia

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:39 ΜΜ EDT
Paguristes sericeus - Photo (c) craigjhowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Paguristes sericeus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaneaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:14 ΜΜ CDT
Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airalily

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 02:45 ΜΜ EDT
Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily2389

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 05:49 ΜΜ EST
Παγουροειδή - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neonslushie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:10 ΜΜ EST

Τόπος

Tarpon Springs (Google, OSM)
Pagurus longicarpus - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Pagurus longicarpus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niyah003

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:01 ΜΜ EST
Paguristes puncticeps - Photo (c) Original uploader was Aquaimages at en.wikipedia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Paguristes puncticeps, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

esimm005

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:00 ΜΜ EST
Paguristes puncticeps - Photo (c) Original uploader was Aquaimages at en.wikipedia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Paguristes puncticeps, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 06:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

for the crab

Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed during the 2023 South Florida City Nature Challenge (CNCSOFLO)

Project page: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2023-south-florida-cncsoflo/
Website: https://www.cncsoflo.com/
Instagram: @ cncsoflo

Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgolsch

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:43 ΠΜ CDT
Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekobird

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 01:11 ΜΜ CDT
Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhongen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:38 ΠΜ EDT
Pagurus impressus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Pagurus impressus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebb34

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 06:16 ΠΜ CDT

Τόπος

Gulfport (Google, OSM)
Clibanarius vittatus - Photo (c) marlo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marlo
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius vittatus, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a11v1r15

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:04 ΠΜ -03
Clibanarius sclopetarius - Photo (c) Ryan Vieira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius sclopetarius, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomazcallado

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 10:13 ΜΜ -03
Clibanarius sclopetarius - Photo (c) Ryan Vieira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius sclopetarius, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelrelvas31

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018
Clibanarius sclopetarius - Photo (c) Ryan Vieira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη cefuchs: Clibanarius sclopetarius, Ένα μέλος του Κλιβανάριος (Γένος Clibanarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 395