Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david275

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianna912

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Περιγραφή

Atrapada en el baño de una finca

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:09 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

At night, under rocks in the small stream. Quite large- reaches 15+mm when actively moving.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgurneyread

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2014 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianna912

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 06:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found at roughly 6M depth, in Lake Worth Lagoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomazcallado

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 10:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleantony_torres

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 09:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriscolombia

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 08:49 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 05:28 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 09:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinamgn

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 02:36 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 06:00 ΜΜ PST

Τόπος

Danger Reef (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New species!

Excessively cute.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 04:28 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_miller

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianna912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:12 ΠΜ EST

Περιγραφή

Matches Okenia Sp. 2 in Carribean Sea Slugs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iheartmollusks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankguenther

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:58 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δάρδανος (Γένος Dardanus)

Παρατηρητής

aphaywood

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 04:52 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:26 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιοσκώληκες (Συνομοταξία Annelida)

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:21 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 08:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

About 1". ID as per Humann and DeLoach, p. 234. Grazing on hydroids (see attack photos!).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

This 2016 paper seems to indicate that there is extreme polymorphism in this species: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790316301750?via%3Dihub Especially check out the graphic at the bottom of the abstract.

What I wrote in 2015: Felimida clenchi - Harlequin Sea Goddess - ID as per Humann and deLoach, p. 218. Kudos to guide Nick for the find! About 1/2" long. 10' depth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 12:38 ΜΜ -03

Περιγραφή

Boca do jacaré cheia de espinhos de porco espinho: Coandu-de-Cauda-Longa Coendou longicaudatus.
Ele já estava meio magro.
Dupliquei a observação para ter o registro do porco espinho:
https://www.inaturalist.org/observations/46892029

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 09:19 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ooooooouuughhh....

a nice partner observation, with an equally comedically small syngnathid: https://www.inaturalist.org/observations/146655009

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:22 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

cuuuuute!!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

babey

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 01:26 ΜΜ EST

Περιγραφή

Common name Red-Orange Ghost Shrimp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022

Περιγραφή

festive katydid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022

Περιγραφή

ID is CV suggestion, but looks right to me

found on the wheelie bin, but brought inside for some better-quality photos. returned to where I found it afterwards

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 12:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 ΜΜ +08

Περιγραφή

Peculiar behaviour. Got a few quick photos before they (presumably) woke up and flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

caroalexgb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 05:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lt422

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 05:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I wish I knew which dorid laid this egg mass. In the 2nd image, one can see the developing veligers have a propodium and are developing eyespots, indicating that they will hatch as lecithotrophic larvae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysea10

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingmush

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

eaten by a SNEG

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

CUUUTE!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arianeg

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 05:34 ΜΜ EDT