Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:52 AM ADT
Dennstaedtia punctilobula - Photo (c) homeredwardprice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dennstaedtia punctilobula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauweehoomil

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:49 PM EDT
Dryopteris marginalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dryopteris marginalis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:45 AM EDT
Dennstaedtia punctilobula - Photo (c) homeredwardprice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dennstaedtia punctilobula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstreets

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)
Eupatorium sessilifolium - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Eupatorium sessilifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flosi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:39 AM EDT
Dryopteris marginalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dryopteris marginalis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:37 AM EDT
Mycosphaerella fraxinicola - Photo (c) Emily Summerbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Summerbell
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Mycosphaerella fraxinicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:35 AM EDT
Lonicera morrowii - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Lonicera morrowii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:36 AM EDT
Scudderia furcata - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Scudderia furcata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on the forest floor, dislodged and fallen from a branch high above.

Placed on the mossy log for photographing.

Tuckermanopsis orbata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Tuckermanopsis orbata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Acer × freemanii - Photo (c) Peter Nijenhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Acer × freemanii, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenogle

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:26 PM CDT
Dryopteris marginalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dryopteris marginalis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Dennstaedtia punctilobula - Photo (c) homeredwardprice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dennstaedtia punctilobula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Diphylleia cymosa - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Diphylleia cymosa, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

Accompanied by Porpidia albocaerulescens.

Umbilicaria mammulata - Photo (c) Paul Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Umbilicaria mammulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Thalictrum clavatum - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Thalictrum clavatum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Collinsonia canadensis - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Collinsonia canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Maianthemum racemosum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Pedicularis canadensis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Pedicularis canadensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Φτέρη - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Polystichum acrostichoides - Photo (c) pinemartyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinemartyn
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Polystichum acrostichoides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Sticta beauvoisii - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Sticta beauvoisii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_philipps

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:36 PM EDT

Τόπος

Mayfield, OH, USA (Google, OSM)
Dryopteris marginalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Dryopteris marginalis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimaru

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:55 AM EDT
Conopholis americana - Photo (c) Robert Ash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Ash
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Conopholis americana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela58

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:45 AM EDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelito1984

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:00 PM EDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calychat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 08:06 AM EDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tntsanders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:32 AM EDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adenahawkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:35 AM CDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlwspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:15 AM EDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathaniel Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη ccantley: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13085