Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First time I have found this species on rock, and it was there in abundance. Nice.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 08:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Or possibly N. sylvatica. I know N. aquatica is way out of its range here, but there are other trees in this park that are out of their range, such as Sourwood (Oxydendron)

N. aquatica typically grows in water and has trunks that are swollen at the base, as is the case with this tree. Also, the leaves of N. sylvatica typically don't exceed 6 inches in length. I found a Tupelo leaf in the pond, near this tree, that was about 10 inches long (see last photo). The margin on this leaf was entire, except for one prominent tooth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyrucker

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Rig, WV 26836, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzlloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Heart shaped scars on the trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • short, crowded thallus sections

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On its host lichen, Parmotrema reticulatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

For the other Green Iguana (Iguana iguana), cf. inaturalist.org/observations/151507439

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • white cyphellae (craters) on lower surface
 • profusely isidiate margin of lobes
 • as with most Sticta species, imparts the odor of fish when gently touched (best done after lunch unless you are eating fish or relish said aroma).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • orange medulla apparent in the cyphellae (craters) on the underside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

This lichen was growing on a Red maple in the middle of a dried out vernal pool. I still managed to get my boots a bit wet, while trying to get to the lichens to photograph them. The H. minarum was growing alongside Punctelia missouriensis and some Cladonia.

Lobes are smooth, lacking pseudocephyllae. Much of the thallus surface is covered with brownish isidia, i.e., small projections which act as structures for vegetative reproduction. The isidia break off and are carried to other places by the wind, giving rise to a new thallus.

https://www.plantscience4u.com/2014/07/difference-between-isidia-and-soredia.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

In a vernal pool. Three segments fused together, the middle one heart shaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found in a vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found under a branch in a vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • upper surface bronze
 • lower surface with brown margin
 • abundant Pycnidia on edges of thallus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Friendly, non-aggressive mining bees typically do not sting or bite and will emerge the following spring from their nest site, a literal hive of activity well worth a watch on a sunny spring day or with warm winter weather like we have right now; see this one dig mightily around the solitary hole, making a fine burrow in the ground!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On its host, Parmotrema reticulatum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a large branch of a large wind-felled Oak.

In the last two photos you can see indications that this rosette is infected with Tremella flavoparmeliae, the odd growths that it causes are only at the early stages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Last photo shows hydrated color.

The apothecia do not have a crown of powder as one sees in Lepra amara. The hydrated color is not so green as in Lepra amara.

The apothecia are crowded, in some instances new apothecia erupting nearly under older apothecia, as one sees in some species of Ochrolechia and Coccotrema. Yet I find no match there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fruiting bodies on its host, Lobaria pulmonaria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresawilliams

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I know not what is producing the brilliantly colored center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:47 ΜΜ EST

Περιγραφή

More Fringed Candleflame Lichen (Candelaria fibrosa), same tree: inaturalist.org/observations/149606075 and inaturalist.org/observations/149380120

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Flowering Dogwood, Cornus florida.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 11:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Trichaptum biforme

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly: Asplenium × ebenoides (Scott's spleenwort, dragon tail fern or walking spleenwort) The sterile offspring of the walking fern (A. rhizophyllum) and the ebony spleenwort (A. platyneuron), A. × ebenoides is intermediate in morphology between its two parents.

Both parents were observed on the parent rock. Limestone / Ozark chert cliff facing west.

2 last photos show ebony spleenwort (A. platyneuron) in the same crevice as the Asplenium × ebenoides. t Asplenium pinnatifidum IS in the area.

After looking at Ferns (The Illustrated Flora of Illinois) Mohlenbrock and feedback from other I am more leaning to Asplenium ×kentuckiense [pinnatifidum × platyneuron]. At this time that appears best fit. I will go back later this year and compare with any new growth. It appears it may of had some die back due to the cold.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 10:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Its green iridescent chelicerae [mouthparts ("jaws" shaped as articulated fangs) of subphylum Chelicerata, an arthropod group of arachnids, horseshoe crabs, and sea spiders]; I got up on a ladder and let the spider crawl from walking on the ceiling into a little vase, then after last photograph, let free into the great outdoors

Jumping spider sex determination (it's not rocket science): look for this morphological sexual characteristic, and clearly visible, comma-shaped thickenings at the end of its pedipalps, i.e. on its palps, it's 100% a male

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • perforated apothecia
 • lower surface is black with a brown margin at the tips
 • maculate upper surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

Traits thanks to @ccantley: gray thallus, laminal soralia; photos in natural light, flashlight, then black light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 08:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Bark mines on Fraxinus americana sapling (I think)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 05:38 ΜΜ EST

Περιγραφή

UV+, a small yellowish green sorediate rosette lichen 2-3cm diameter, prominent whitish pruina near the lobe tips, and a cortex fluorescing bright banana yellow due to the presence of lichexanthone [first 3 photos in 365 nanometer ultraviolet (“black”) light, some of the rest under a flashlight]; during the day, it blends into the background, but at night or under UV light one of the most easily identifiable Sewanee lichens, as even thallus fragments less than 1mm glow bright yellow {the related Pyxine sorediata, UV-, also grows here, has a thallus with a characteristic blue-green aspect, reaches ± 8cm in diameter, often as a lone medallion on a tree trunk; Pyxine subcinerea often in groups scattered up and down a slender smooth-barked branch}

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Bark mines on Fraxinus pennsylvanica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • isidia with apical black cilia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 03:55 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ignoring all clues because I thought it was Bonfire Moss, no matter what, now with many heartfelt thanks and great appreciation to @mjpapay, @sammyisafuzzydog, and @gillydilly, I gratefully update my Notes:
• acrocarp/un-branched/simple moss
• leaves hair-like, 4th photo
• capsules fat cylindrical or barrel-shaped, structural details of surfaces not apparent
• capsule stalks 3-8 mm

For the Open-flower Witchgrass (Dichanthelium laxiflorum), cf. inaturalist.org/observations/149459475

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a young White Pine, Pinus strobus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

in my experience it is peculiar, a new experience

 • upright
 • sparingly branched
 • smooth surface
 • unique color

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Soft spindles, growing on rock, near a pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

After checking countless White oaks showing the smooth patch disease symptoms and not finding the fruiting bodies of the fungus, I finally found them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 11:03 ΠΜ EST

Περιγραφή

On the roots of a Sugar maple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • on rock
 • new lobes at edge of rosette have a blue-ish hue, whilst the interior of the rosette is yellow-green
 • older thallus sections near interior of rosette have bullate isidia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • fully hydrated thallus is still gray
 • older section of rosette mounded
 • older thallus sections at center of rosette have not developed a bullate surface as would be seen with Physcia stellaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an American Beech, Fagus grandifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The chestnut-colored brain-like objects sprouting from the lichen Parmotrema reticulatum are the spore-bearing bodies of the lichenocolous fungus Tremella parmeliarum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Endangered in NY state according to wikipedia, although iNat is not treating it as such. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sceptridium_dissectum)

These interesting ferns depend on mycorrhizal fungi for survival. They produce a sterile frond and a fertile frond, which are attached at the rhizome. The fertile front produces sporangia that look like clusters of grapes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyotrichum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found by another NYMS member

The last few photos show the effects on the wood due to the fungus. Slight reddish streaks can be seen (hence the name "rufescens"). The fruiting bodies look quite green at a distance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:20 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

epipetric = on rock

Photo series starts with the gray-green desiccated thallus and ends with the green hydrated thallus (I poured some of my drinking water over the lichen).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

https://www.waysofenlichenment.net/lichens/Buellia%20epigaea

 • bullate thallus
 • apothecia with thick black rim and black disk
 • nearly epiphytic on a Cladonia robbinsii lichen, presumably there is a thin layer of rock dust/soil accumulated there-in, hence the species epithet epigaea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • capitate soralia
 • upper surface lacks cilia at margins
 • lower surface is black
 • ciliate black rhizines

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On its host, Lobaria pulmonaria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • upright thallus with olive surface; and
 • white lower surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On sandstone boulder in full sun at base of quartzite cliff. Thick white areolate thallus with prominent black prothallus. Multiple immersed apothecia in each areole. Hundreds of small hyaline rod-shaped spores. Cortex K+ yellow, C-, UV-. Medulla K+ yellow, C-, UV-. P test not done. Underside of areoles pale (see last photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

with a few apothecia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Cropped and full size photos; for the Rhizocarpon rubescens, cf. inaturalist.org/observations/148269111

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Cropped and full size photos

For the Smokey-eyed Boulder Lichen (Porpidia albocaerulescens): inaturalist.org/observations/148280124

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Growing on the north-face of an enormous boulder, above 3000 feet elevation.

 • upper surface with silver speckles
 • underside smooth and black

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:24 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Red maple

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:42 ΠΜ EST

Περιγραφή

Small holes in a decorticated log, with sawdust around each hole

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2002 03:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 12:12 ΜΜ MST

Περιγραφή

Cropped, then full size photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 12:57 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 12:12 ΜΜ CEST

Τόπος

Mainz, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Native to Germany and other Central Europe countries, as well as being potentially invasive, Aquilegia atrata can be distinguished from Aquilegia vulgaris by color and by its more outstanding stamens, a showstopper in spring because of its deep-colored flowers; it is a member of the poisonous Ranunculus family – all parts of the plant, including seeds, are toxic if ingested – found wild here along the Victor-Hugo-Riverbank side of the Rhine River

Am Winterhafen: eine Pflanzen-Art aus der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae); bestäubt werden die schönen Akeleien Blüten nur von Insekten mit ausreichend langem Rüssel, etwa Hummelarten

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 02:26 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

For the Asian Beauty (Radulomyces copelandii), a crust fungus, cf. inaturalist.org/observations/148073982

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 08:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Quercus. Black stromata with distinct annuli.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

What appear to be apothecia of the Tree Lettuce lichen Lobaria pulmonaria are in fact the reproductive structures of its parasite, Plectocarpon lichenum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

This twig (see 3rd photo) provides sibe-by-side comparison of the almost inscrutably similar Hypotrachyna livida on the left, and Myelochroa glabina on the right.

Hypotrachyna livida has

 • thalli that are not as closely adhering to the substrate
 • distinct gaps between thallus edges
 • a thallus that branches laterally, with comparatively long straight sections of thallus (this individual is not exactly exemplary of said trait)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 01:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

This twig (see 3rd photo) provides sibe-by-side comparison of the almost inscrutably similar Hypotrachyna livida on the left, and Myelochroa glabina on the right.

Myelochroa galbina has

 • lobes of the rosette that overlap on the edges
 • thallus sections that tend to fork in a "V" rather having a main running section with lateral branches
 • thallus adhering as if pressed to the substrate (is adnate)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:46 ΜΜ MST

Περιγραφή

Fresh fish dinner, flipped head-first, yum!

Ετικέτες