Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

As ever, on a Maple, this time a Sugar Maple, Acer saccharum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_gabriel

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_gabriel

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:06 ΜΜ +12

Τόπος

Suva, Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

For the Hexagonia tenuis species of bracket fungi, last 3 photos, cf. inaturalist.org/observations/193008178

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:04 ΠΜ +12

Τόπος

Suva, Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

For more fruit bats roosting here, cf. inaturalist.org/observations/192422293; for fruit bat "acro*batics" in this tree, *cf. inaturalist.org/observations/192435661, and inaturalist.org/observations/192437621

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • apothecia unperforated or perforated
 • lobes of thallus have digitate margin (finger-like projections)
 • black cilia scarce or absent on upper surface
 • lower surface black, tending to brown near the margin

4th photo (hydrated condition)

 • top - Parotrema cetratum
 • bottom - Parmotrema subrigidum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

The spineless needlefish with a crocodile-like beak, largest of the Belonidae (Needlefish) family, grows up to 5 feet and up to 10 pounds, differing from other needlefish by a more stout, tubular body, and a shorter head

The yellow may be coralline algae... or, Hump Coral: can you say from my above-the-water-surface photos?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The thallus is very Hypotrachyna-like, but with apothecia, instead of soralia at the lobe tips.

On the branch of a Red Oak, Quercus rubra.

EDIT: 5th photo added. It shows

 • black cilia on a the surface of a few lobes
 • a few apothecia with distinctly lobulate margins, a peculiarity of Parmotrema cetratum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:45 ΜΜ -10

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:42 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 04:34 ΜΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed from the ship anchored out in the bay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Desiccated condition.

Hydrated condition observation here: https://www.inaturalist.org/observations/188047849

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

All photos - hydrated thallus (3-inches of rain last night, thankfully ending the drought)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On periodically inundated siliceous bedrock on the bank of Haw River.

For a goodly part of the year, this vertical rock face is underwater, with fish swimming by, and canoes and kayakers passing overhead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • isidia initially globular, but soon become cylindric
 • lower surface brown with pale margin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on rock = epipetric = saxicolous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Accompanied by Peltula euploca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Black prothallus present, and obvious. Shaded, East-facing rock [This contrasts with the very similar looking Lecanora oreinoides that however lacks a black prothallus and occurs on sunny exposed rocks.]

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 02:13 ΜΜ HST

Περιγραφή

For the Coralline Algae (Order Corallinales), cf. inaturalist.org/observations/190461589
For the Black-foot 'Opihi (Cellana exarata), cf. inaturalist.org/observations/190468853
For the Limu 'Aki'aki (Ahnfeltiopsis concinna), cf. inaturalist.org/observations/190557483

From @phelsumas4life: this species of urchin evolved specifically for life in these waveswept intertidal zones

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a cliff, on the Hudson River bank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apottedplant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 05:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salix_scott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2014 10:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

with nest (likely hermit thrush)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_cat_people

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Big full-sun quartzite cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thallus too large for Parmotrema reticulatum, and green not blue-ish.

Upper surface lacks the reticulate pattern that is present in Parmotrema reticulatum.

Very few, scarce, black cilia at the margins of the thallus lobes.

Lower surface mostly black, then brown, then at the very edge may be white. However, the black does continue all the way to the edge on some parts of the thallus.

Discontinuous terminal soredia at the lobe tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panayotikelaidis

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Unusual long pinnule form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxtonine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sandstone cliff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on rock = saxicolous = epipetric

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 05:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The dried seeds are winged and have a bluish black center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 09:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Parthenocissus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturejeanne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a north-facing vertical siliceous rock, above the Haw River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddoyle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 09:35 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Scheelite Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Observation is for the yellow spheres of fungus dotting the surface of Flavoparmelia caperata.

Sections of the surface of the host lichen have been whitened , the white medulla exposed, presumably by the deleterious influence of Burgella flavoparmeliae.

Reference: Flora of Lichenicolous Fungi, 2022, pages 56-57.

The Flavoparmelia caperata was growing on a large Loblolly Pine, Pinus taeda, on the west side of the Sandhills Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilgrim123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Find this fasciated leaf in all the photos... it's there! As I was walking by, it caught my eye immediately!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2001 04:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very close-cropped to show white on head above orange beak, and orange legs, then full size photos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On vertical face of siliceous rock, with an east exposure, on the shaded margin of the Haw River.

Accompanied below by Enterographa hutchinsiae.

4th photo - Hydration of the thallus did not alter the color.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A complex hybrid that is abundant at the North Carolina Botanic Garden, Chapel Hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On hardwood; some photos with 365nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisaszubryt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Singular plant, same as https://www.inaturalist.org/observations/144201943 - added to help iNat's AI-recognition software

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd photo shows a vertical band of deeper green hydrated condition where I ran water over the surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Despite being minuscule,
the thallus raises itself above the substrate to display its soredia with "flailing arms".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a near-vertical, east-facing rock. On the shaded margin of the Haw River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With Ruth's D.UV/H.UV modus operandi:
• Desiccated (dry), ambient light;
• contrast with 365nm UV light;
• Hydrated (wet), which I so thankfully learned from @mjpapay;
• contrast with 365nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Identified by Art Gilman. Tetraploid. Hybrid between 3x P. connectilis + 1x some other parent (but not P. hexagonoptera). Triangular pinnules on (some) second pinnae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the trunk of Carpinus caroliniana, beside the Haw River.

As yet, I have found no match amongst Pertusaria or Lepra species.

Without the camera flash, the thallus appears brown. With the camera flash, the color is a dark olive-green.

Each "wart" has a single dark mark at the center of its apex. This, one would think, would help in the identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Union, CT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On bark.

 • cylindric isidia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flutterbyflutterby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 02:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1st photo - desiccated condition/color
2nd photo - hydrated condition with millimeter scale
3rd photo - larger view
4th photo - rock face with many large colonies (the largest gathering and of the largest colonies that I have ever seen)
5th photo - smaller rosette

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Some photos with 365nm UV light, and 2 with flashlight: photos 23 (front lit, white) and 24 (backlit, yellow)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hydration did not appear to affect thallus color. 3rd photo is hydrated condition. Initially the surface repelled water, as if hydrophobic. Repeated attempts to wet the surface eventually slightly succeeded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Candor, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 04:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Acer rubrum bark, some of the phenomenal proliferation around town... the maple trunk in the photo is almost completely covered with high numbers of well-camouflaged encrusted gray to brown scale covers that blend in with the bark, & removed protective covers reveal a pearly shine – like an oyster shell interior – of this common pest of maples that can cause gradual host plant branch dieback and even death as the scale population grows; sugar maple (Acer saccharum) and multiple other large-statured trees, including catalpa (Catalpa), hackberry (Celtis), mulberry (Morus), sycamore / planetree (Platanus), elm (Ulmus), sweetgum (Liquidambar), willow (Salix), tulip poplar (Liriodendron), black locust (Robinia), boxelder (Acer negundo), soapberry (Sapindaceae), & holly and gallberry (Ilex), also grape vines, serve as hosts of this armored insect

High populations and successive generations can completely cover the bark (dead scale covers may remain attached for several years), usually more abundant on trees in cities than in natural areas, individual scale covers overlapping each other, infested bark taking on a darkened texture, finely bumpy (close) or coarsely grainy (at a distance), noticeably distinct from the smooth bark of certain host plants, notably young maples

Appearance:
• Mature female covers, called tests, are circular, to ⅛” (3 mm) in diameter, and gray with a black center
• Male covers are oval, similar in color, and smaller
• Nymphs, called crawlers, are orange, and less than 1mm

Range:
Southeastern United States of America from Maryland south to Florida and west to Texas

Life cycle:
Regionally 1 generation per year, overwintering on the bark as juveniles: the crawler emergence period may vary slightly year to year, depending on temperature; monitor for them between mid-July and late August

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blithebiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 06:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4-5 separate clusters/matts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the trunk of a wind-felled Carya tomentosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 05:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With Ruth's D.UV.H.UV modus operandi:
• Desiccated (dry), ambient light;
• contrast with 365nm UV light;
• Hydrated (wet), which I so thankfully learned from @mjpapay;
• contrast with 365nm UV light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The shrouds have dropped and the caps have raised.

The patch I photographed yesterday were next to a Deer trail, and this afternoon only one stub of a stem remained, the rest presumably devoured by the Deer. Fortunately, yesterday, I espied this separate group up the steep slope away from the Deer trail, and obscured from above by an overhanging root.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:04 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:47 ΜΜ EDT

Ετικέτες