Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marymacaulay

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 11:49 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Serpentine barrens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 04:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Possibly Pseudosperma friabile:
https://mushroomobserver.org/observations/122799

In deciduous woods, oak-maple-hickory woods. Cunningham Park, Queens, NY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 01:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 12:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

For the Annual Fleabane (Erigeron annuus), cf. inaturalist.org/observations/228585432

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer saccharum, Sugar Maple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • inflorescence lacks leaves
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lichen like organism growing on hardwood leaves and sticks. It's been very hot and humid these past couple of weeks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 01:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Note the characteristic twist of the fertile frond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twk68

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These are all rescued lichens, picked up from the ground on our property, then attached to the blades of this twin whirligig.

These have all been here for some months, since last winter, and all appear to be quite alive.

There are advantages to this method of saving the lichens, as opposed to attaching them to tree bark or rock, as on this whirligig no squirrel nor bird can dislodge them by accident or intent, which was a continual problem with my previous efforts to rescue lichens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valdebis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 04:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 08:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 03:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 02:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Brock, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 05:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Can anyone ID the host species of lichen this lichenicolous fungus, which parasitizes lichens, is eating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 01:09 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 01:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

On exposed rock in oak woods; thanks to @mhodges1957 for: "Creamy thallus rimose-continuous, mature disks with black rims, immature disks lecanorine", and UV+ yellow-orange thallus. So pleased to see the creamy-tone thallus with faint but bright yellow cast to thallus, plus some young apothecia, also the golden glow shown in some photos with 365nm UV light, the same lichen on the same rock as inaturalist.org/observations/197599934 (seen in last photo on each) which @gillydilly very generously showed @sammyisafuzzydog & me – awesome rock with its native community! A highlight of my day.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean349

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wuwt2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 10:22 ΠΜ ADT

Περιγραφή

unusual fronds on several of these along the Skyline Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckt2007

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1987

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing in a mixed oak forest along a ridge trail, leaves with bristle-tipped lobes and stellate hairs on the undersides. No. 871017009.
See also: See also: https:floranorthamerica.org/Quercus_velutina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The Dean Trail Cali Sword Fern. Wow it got big while I was gone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

3 plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maram

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

• non-isidiate
• has apothecia

For the Salted Starburst Lichen (Imshaugia aleurites), cf. inaturalist.org/observations/223467367

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebsessa

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxtonine

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckt2007

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1987

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing on a slope near the edge of a trail on an old pioneer railroad ROW, rachis not winged between the lowest two pinnae pairs. No. 871014012.
See also: https://michiganflora.net/genus/Phegopteris
and
http://beta.floranorthamerica.org/Phegopteris_connectilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkatzenberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Twice cut narrows towards bottom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Ravena, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

? Seems like a mix of carthusiana and intermedia characters — proximal basiscopic pinnules long, but abundant glandular hairs on rachis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovecamp

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 05:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxtonine

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:23 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:12 ΜΜ BST

Τόπος

Falmouth, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos cropped, then full size
For the Bird's-foot Trefoil (Lotus corniculatus), cf. inaturalist.org/observations/221939866
For the Crawfish Lichen (Ochrolechia parella), cf. inaturalist.org/observations/221939841

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On periodically inundated siliceous rock in the Haw River.


Edit 19 June 2024
other observations
https://www.inaturalist.org/observations/178875962

https://www.inaturalist.org/observations/177562758

https://www.inaturalist.org/observations/174254620

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I decided to submit this observation because of the interesting way in which the cracks of the thallus, when covered with water, retained bubbles of air (last two photos).


On the upper, horizontal surface of a silicious rock that is frequently inundated by the waters of the Haw River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted on a New York Mycological Society mushroom walk by another member

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leafmines on American witch-hazel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 07:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Along a walkway . Spikelets have awns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twk68

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twk68

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twk68

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 09:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:09 ΜΜ BST

Τόπος

Falmouth, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 12:00 ΜΜ BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

photos 1, 2, 3, 4 = desiccated condition
photos 5, 6 = hydrated condition


On periodically inundated siliceous bedrock in the Haw River.


There are no dark bearded tufts associated with the lichen, as there would be with Psorula rufonigra.


Edit, 19 June 2024
Accompanied by:

 • Squamulea subsoluta (orange lichen)
 • Protoparmeliopsis muralis (lower left, 1st photo)
 • Aspicilia aquatica (lower right, 1st photo)
 • 2nd colony of Solenopsora holophaea (left, 1st photo)

Lower on the same rock were

 • Peltula euploca
 • Dermatocarpon arenosaxi

Also on the rock (if I recall correctly)

 • Dermiscellum oulocheilum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agave ×

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 08:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Agave ovatifolia x flexispina

 • with pollen of Agave flexispina donated by Juniper Level Botanic Garden, I created this hybrid in 2016 when three Agave ovatifolia flowered in my garden
 • seedlings are unharmed by cold (9F)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:45 ΜΜ BST

Τόπος

Falmouth, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:25 ΜΜ BST

Τόπος

Falmouth, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Tide in; for tide out, four and a half hours later, cf. inaturalist.org/observations/220363771

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 07:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 07:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

 • soredia in strips or indistinct clumps along the ends of the thallus lobes
 • lower surface brown at the margin, with rhizines (no bare patch near the margin)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckt2007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1987

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing in an active land slide area, stem pubescent on angles with spreading hairs, leaves narrow, less than 5 mm wide. No. 870912019.
See also: https://michiganflora.net/record/1586
and
https://michiganflora.net/genus/Pycnanthemum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:30 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 05:25 ΜΜ BST

Περιγραφή

For the Common Malachite-Beetle (Malachius bipustulatus): inaturalist.org/observations/220095301
For adjacent Velvetgrass (Holcus lanatus), cf. inaturalist.org/observations/220112861

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2012 01:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

labraydon7

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 06:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Over a foot tall!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 04:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahoffman

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethandawsonwv

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 05:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Stikine, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgrimmer

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickicolbeck

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckt2007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1987

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing in an upland mixed oak forest, glandular hairs present. No. 870912010.
See also: https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/Eurybia/macrophylla/