Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • internodes similar along length of stem

Leaves

 • apetiolate (no petiole)
 • relatively thin, not apparently thick
 • pubescent on upper and lower surfaces
 • opposite one another

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Surrounded by carpets of black Psorula rufonigra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:49 AM EDT

Περιγραφή

Calopteryx maculata, the ebony jewelwing (male).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:34 AM EDT

Περιγραφή

Cylindrical isidia (lower right).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annegp

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:32 AM EDT

Περιγραφή

Indusia are splitting and peeling off the sori and revealing the dark brown spores.

Indusium (pl. indusia) A thin epidermal outgrowth from a fern leaf that covers the sorus.

Same plant as Observation dated May 16, 2022 when the indusia were intact and the sori looked like pale green rounded kidneys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:00 AM EDT

Περιγραφή

Without some risk to life, I could not obtain closer photos. Hopefully, upon seeing the 4th photo, you'll understand why.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanli

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A few days ago, on a hike, I found a vine unknown to me, photographed it, and learned that it was in fact Celastris scandens, a species endangered in North Carolina. And to think I had at first disregarded the plant as probably not significant, but had sense enough to argue with myself that I had better go back and give it some respect wit the chance for me to learn something. And I did!

SO, imagine my surprise this morning whilst out watering plants in my mother-in-law's garden, that one of the large pots left by the previous owners, and in which was growing a culinary sage bush, there was also a Celastris scandens. It is almost unbelievable. I reckon a bird planted it there via its droppings. I consider it a serendipitous series of events of sheer delight.

I provided the plant a small trellis, just like the pot, a vestige of the previous owners' gardening exploits, found abandoned between a Rhododendron and the house foundation. It is curious how such unrelated things culminate in something so wonderful.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A narrow-leaf form. Leaves still distinctly pubescent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Beneath the canopy of a White Oak, Quercus alba.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A small/dwarf form, as indicated by

 • small yet fertile fronds
 • branching of crown (new lateral sprouts)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:35 AM EDT

Περιγραφή

A sea of Hay-scented fern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

West Virginia White butterflies are important pollinators of Spring herbaceous perennials. I have seen them visit flowers of

 • Acteae pachypoda
 • Erigeron philadelphicus
 • Erigeron pulchellus
 • Stellaria pubera
 • Trillium grandiflorum

Notably - all are white-flowered species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • flower sepals (green) longer than the petals (white)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • leaf distinctly pleated
 • waterside habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakfur

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowblazer

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 03:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • Green sepals longer than the white flower petals

Stellaria corei is a tetraploid (4n) descendant of the diploid Stellaria pubera, and in a appearance the two are nearly identical. The most useful diagnostic trait is sepal length, although it is not always straight forward telling the two apart.

Variation in Sepal Traits of Stellaria pubera :
https://www.inaturalist.org/journal/mjpapay/50235-variation-of-sepal-traits-in-stellaria-pubera

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

mike_mosser

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 04:10 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Mid-plant at the 12 o'clock position, one can see a dark speck at the tip of a leaf. It is a spider supping on a Cranefly.

2nd Photo = Spider feasting on Cranefly at leaf tip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 09:33 AM EDT

Περιγραφή

Betty's Creek Recreation Area

On the forest floor and along the Creek, Luzula echinata is quite common. Only atop these mossy logs have I noticed this species. A curious and delightful scene.

 • solitary florets that sometime sprout a second floret in stair-step fashion

Accompanied by two mosses that carpet the log, Calicladium imponens with a scattering of Thuidium delicatulum.

The spider doing a cameo in the first photo may be a young Brown Water Spider, Dolomedes species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:38 PM EDT

Περιγραφή

Betty's Creek Recreation Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:38 PM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:46 PM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

In a pool of a fen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:08 PM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovecamp

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 06:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:53 AM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 08:22 AM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

 • with apothecia!

Accompanied by Dicranum montanum, which seems well capable of quelling the spreading habit of Ochrolechia yasudae that usually over-runs the mosses on the rocks that it inhabits. Perhaps with the vegetative reproduction held at bay, this individual has resorted to spore production via the disc-like apothecia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 09:18 AM EDT

Περιγραφή

Little Tennessee River Greenway, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:39 AM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

NOTE: No apothecia apparent.

On bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 09:38 AM EST

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

on rock = epipetric

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstreets

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 10:51 AM EST

Περιγραφή

Bruce Knob, Franklin, North Carolina

Under a shallow ledge on a rock bald with Northeast exposure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 10:49 AM EST

Περιγραφή

Bruce Knob, Franklin, North Carolina

NOTE: Ignore the brown lichen in the center of the rosette (probably Phaeophyscia adiostola )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:47 AM EST

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

My apologies for neglecting to supply a millimeter scale in accompaniment of the lichen. I simply forgot in my excitement.

On the north side of an oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

photos 3 & 4 show a spent inflorescence from last season

This species is a "multi-annual" and is like an Agave in that respect, which is to say that the rosette of leaves increases in size each season until sufficient energy reserves have been accumulated to allow the production of a large inflorescence, into which the plant pours, and finishes, its life.

As Howard Scott Gentry put it, "After years of rain and light-catching, the time comes to make a show of things." [Gentry, 1972, The Agave Family in Sonora ]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 06:37 PM CEST

Περιγραφή

some older pics :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakfur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 01:54 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

When I saw this attractive, architectural, colorful rosette of leaves, I knew it would be photogenic. As to its identity, I did not know, and hoped its charismatic form would have a following amongst botanists. Serendipity lent a hand, as that evening, whilst reviewing observations of another iNaturalist, they had an observation of this same species in the same early stages of the season. And, when I uploaded my photo, iNat's top choice was Smooth Rock Cress - a plant I knew nothing of until yesterday.

Synonyms

 • Boecheria laevigata
 • Arabis laevigata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

 • strap-like thalli shorter than Heterodermia leucomela and longer than Heterodermia echinata

On a twig fallen from the forest canopy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alleghenies

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On cedar glade/limestone barren complex

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 10:24 AM EST

Περιγραφή

On a Freeman's Maple.

Accompanied by Smooth Lungwort, Ricasolia quercizans

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 10:34 AM EST

Περιγραφή

Jones Knob, Bartram Trail, Highlands, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 01:42 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakfur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:36 AM EST

Περιγραφή

On rock amongst Thuidium recognitum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2009 03:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2009 10:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcanglin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 04:01 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This patch was loose on the forest floor, apparently torn away by some woodland creature, perhaps a bird, and so a convenient sample with spore capsules was usefully at hand. I tucked it under a wedge of bark, on the tree trunk, after the photos were taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randybodkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 12:46 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 10:29 AM EST

Περιγραφή

southeast of Jones Gap, Bartram Trail, Highlands, North Carolina

on bark - epiphytic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 10:36 AM EST

Περιγραφή

southeast of Jones Gap, Bartram Trail, Highlands, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the branch of a Southern Red Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 01:49 PM EST

Περιγραφή

On a large branch of an Eastern Black Walnut, Juglans nigra.

Synonym, Pseudocyphellaria aurata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 10:58 AM EST

Περιγραφή

Osage Overlook, Scaly Mountain, North Carolina

Bartram Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 08:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the floodplain of the Little Tennessee River. Sandy alluvium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 11:18 AM EST

Περιγραφή

Wayah Bald, North Carolina

Two props provided for perspective

 • a 4-inch long compass
 • my sombrero

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:10 PM EST

Περιγραφή

Mud Creek Falls, Sky Valley, Georgia

An individual with lobed leaflets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:23 PM EDT

Περιγραφή

On the topside of the sandy bank of the Little Tennessee River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:19 PM EDT

Περιγραφή

Rabun Bald, Georgia

Just below summit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2016 09:34 AM CST

Περιγραφή

"The Art of Mother Nature".

These images represent the brief but beautiful display we get on the first hard freeze of a winter--if we get such a morning at all at our latitude. We've had a few cold mornings just below freezing in Austin over the past few weeks, but this Arctic blast was enough to keep the temperature in the teens and 20's for several hours. The result for Frostweed is frozen sap which splits the base of the stem and comes curling out in fantasticly beautiful "shaved ice" forms. Botanical icicles. The shapes are as diverse as snowflakes.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 10:25 AM ADT

Περιγραφή

Interesting interaction between the white-tailed deer and this song bird caught on a camera trap. I have my idea for the bird, but help would really be appreciated.