Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturaldudeguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 10:42 ΜΜ +08
Vespa affinis - Photo (c) 江仲民, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 江仲民
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespa affinis, Ένα μέλος του Σέρσεγκας (Γένος Vespa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

maxii24

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 02:47 ΜΜ AEDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

beevangelist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:25 ΜΜ CDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Dolichovespula arenaria - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula arenaria, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

clem_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:15 ΜΜ CET
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

mlindgren

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:42 ΜΜ PDT
Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

petr286

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:02 ΜΜ CET
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέρσεγκας (Γένος Vespa)

Παρατηρητής

swingkang

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:18 ΜΜ CST

Τόπος

Kunming, CN-YN, CN (Google, OSM)
Ασιατική Σφήκα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

aintschie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:49 ΠΜ CEST
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a1dan_see

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Mendon Ponds Park (Google, OSM)
Dolichovespula arenaria - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula arenaria, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

martineauriol

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 03:58 ΜΜ CEST
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

ivan-theaged

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:48 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Yarra Bend.

Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Ετικέτες

Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

santiago_ureta

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:27 ΠΜ -03
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

holt sich Holz für den Nestbau

Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gansucha

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2012 02:28 ΜΜ EEST
Dolichovespula sylvestris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula sylvestris, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

dawod

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:08 ΠΜ +03
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyara_crespo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022

Τόπος

Lee, NH 03824, USA (Google, OSM)
Vespula vidua - Photo (c) Stan Rullman, PhD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan Rullman, PhD
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula vidua, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodou

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 06:04 ΜΜ CST
Vespula flaviceps - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

drilvonen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:24 ΜΜ +04

Τόπος

Sjunik', Armenia (Google, OSM)
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellagsmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 03:56 ΜΜ EST
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2008 06:15 ΜΜ AKDT

Τόπος

Juneau, AK, USA (Google, OSM)
Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:44 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Dolichovespula norvegicoides - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula norvegicoides, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 07:59 ΠΜ CST
Vespula flaviceps - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmitch

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

thatbiokid

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 03:44 ΜΜ EST
Πολιστής - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chonhang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:43 ΜΜ CST

Τόπος

和平區, TW (Google, OSM)
Vespula flaviceps - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

nicolarobertson

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 12:18 ΜΜ NZDT
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:45 ΜΜ EST

Ετικέτες

Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 13511