Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:40 PM PDT

Περιγραφή

Backus Woods, Norfolk County, Ontario, Canada

Ετικέτες

Vespula flavopilosa - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flavopilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateus____

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:20 PM EDT
Vespula squamosa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakedavidmaclennan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:01 AM KST
Vespa analis - Photo (c) Observações Naturalistas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespa analis, Ένα μέλος του Σέρσεγκας (Γένος Vespa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jz6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:05 PM EDT

Περιγραφή

70 degrees

Vespula flavopilosa - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flavopilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

samuelww

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:44 PM UTC
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα Γένος Vespula

Παρατηρητής

klcordle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:00 PM EDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:31 AM KST
Vespa simillima - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespa simillima, Ένα μέλος του Σέρσεγκας (Γένος Vespa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:33 AM KST
Vespula koreensis - Photo (c) caseyborowskijr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula koreensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roachbait

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 06:42 PM CDT

Περιγραφή

Yellowjackets feeding on a dead cicada.

Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίδες Οικογένεια Vespidae

Παρατηρητής

klaudiap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:40 PM EEST

Τόπος

Warszawa (Google, OSM)
Βεσπίδες - Photo (c) Cécile Bassaglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα Γένος Vespula

Παρατηρητής

kodeyr220

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:09 PM EDT
Vespula flavopilosa - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flavopilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:43 PM HST
Dolichovespula albida - Photo (c) rsealy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula albida, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaushik_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:28 PM IST

Περιγραφή

At college of forestry Ranichauri

Vespula flaviceps - Photo (c) caseyborowskijr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_lamb

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:50 PM MDT
Dolichovespula albida - Photo (c) rsealy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula albida, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrancecarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:51 AM PDT
Vespula atropilosa - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula atropilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:57 PM PDT
Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianastrassmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:22 PM EDT
Vespula vidua - Photo (c) mamiles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula vidua, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmoore112

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:07 AM EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Sara Schnackel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα Γένος Vespula

Παρατηρητής

blackangus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:38 AM AEST
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:33 PM CEST

Περιγραφή

reddish color because it's dried up or V. rufa?

Vespula rufa - Photo (c) Татьяна Дензанова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula rufa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yudval

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:56 PM +05
Vespula rufa - Photo (c) Татьяна Дензанова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula rufa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Vespula vulgaris

Παρατηρητής

kukunovat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 08:39 AM MSK
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reedyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:35 PM EDT

Περιγραφή

The first photo displays an above view of the hornet hanging out on a leaf, while the second shows more of the hornet’s side profile and wings as it walks around in the mud.

I took these pictures at 1:35 P.M. on a hot, sunny day at the Monocacy Creek. This hornet was all alone! :(

Vespula flavopilosa - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flavopilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahopko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:30 AM MDT
Dolichovespula arenaria - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula arenaria, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική Vespula germanica

Παρατηρητής

farvenugen44

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:32 PM NZST

Τόπος

Parua Bay (Google, OSM)
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuracat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:37 AM CST
Vespula flaviceps - Photo (c) caseyborowskijr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Vespula vulgaris

Παρατηρητής

nealeh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:50 PM CEST

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaardvark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:29 PM PDT

Περιγραφή

Noshing on a large apple on a tree.

Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική Vespula germanica

Παρατηρητής

wei44

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:38 PM UTC
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Vespula vulgaris

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 06:30 PM EEST
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11697