Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

andrei_buf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:22 ΜΜ CET
Vespa velutina nigrithorax - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespa velutina ssp. nigrithorax, Ένα μέλος του Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 10:00 ΠΜ ADT
Dolichovespula arctica - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula arctica, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jalles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023
Vespula squamosa - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:11 ΠΜ +05
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:30 ΜΜ MST
Vespula pensylvanica - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula pensylvanica, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrichter37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Orono, ME, USA (Google, OSM)
Βέσπουλα - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

kalantosa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:45 ΜΜ EST
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkoonce

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:28 ΜΜ CST
Vespula squamosa - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mistycal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Dolichovespula arctica - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula arctica, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I observed and identified this now abandonded Dolichovespula maculata nest on 8/31/23 and 10/11/23, during which time a live adult was still seen. By 11/29/23, the nest had fallen and broken into pieces, which were also wet from snow. I slightly heated and then dissected the closed cell chambers of the nest with already-dead unemerged wasps inside. Most of the wasps were far from a complete stage of development, and some seemed damaged. My observations show 12 out of 20 or more.

Many of the unemerged cells had small holes on the top, and I found dead Sphecophaga vesparum (ichnuemonid parasitic wasps) in the bottom of a couple of the cell chambers, which are shown after these observations. This is the second abandoned nest I've dissected, the first was on 1/21/23 and had better preserved/developed unemerged wasps.

Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I observed and identified this now abandonded Dolichovespula maculata nest on 8/31/23 and 10/11/23, during which time a live adult was still seen. By 11/29/23, the nest had fallen and broken into pieces, which were also wet from snow. I slightly heated and then dissected the closed cell chambers of the nest with already-dead unemerged wasps inside. Most of the wasps were far from a complete stage of development, and some seemed damaged. My observations show 1 out of 20 or more.

Many of the unemerged cells had small holes on the top, and I found dead Sphecophaga vesparum (ichnuemonid parasitic wasps) in the bottom of a couple of the cell chambers, which are shown after these observations. This is the second abandoned nest I've dissected, the first was on 1/21/23 and had better preserved/developed unemerged wasps.

Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I observed and identified this now abandonded Dolichovespula maculata nest on 8/31/23 and 10/11/23, during which time a live adult was still seen. By 11/29/23, the nest had fallen and broken into pieces, which were also wet from snow. I slightly heated and then dissected the closed cell chambers of the nest with already-dead unemerged wasps inside. Most of the wasps were far from a complete stage of development, and some seemed damaged. My observations show 12 out of 20 or more.

Many of the unemerged cells had small holes on the top, and I found dead Sphecophaga vesparum (ichnuemonid parasitic wasps) in the bottom of a couple of the cell chambers, which are shown after these observations. This is the second abandoned nest I've dissected, the first was on 1/21/23 and had better preserved/developed unemerged wasps.

Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:18 ΜΜ EST
Vespula flavopilosa - Photo (c) David George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David George
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flavopilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

hymenopterahumes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Male

Vespula atropilosa - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric R. Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula atropilosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

celina126

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komali2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 12:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

Her and her friends were eating our honey

Vespula arisana - Photo (c) jung2688, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula arisana, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samihinsz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Vespula consobrina - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula consobrina, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolin36

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:52 ΜΜ CST
Vespula flaviceps - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula flaviceps, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:39 ΜΜ AEDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:09 ΜΜ CST
Vespula koreensis - Photo (c) Casey Borowski Jr., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Casey Borowski Jr.
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula koreensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

annhaarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 02:26 ΜΜ CET
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

jsarachnid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:25 ΜΜ CDT
Βέσπουλα - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ari_mora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:47 ΜΜ EST

Τόπος

Ellijay, GA 30540 (Google, OSM)
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha21927

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:14 ΜΜ EST
Vespula squamosa - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lvlyfungi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:27 ΜΜ PST
Vespula pensylvanica - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula pensylvanica, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilrockswell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 09:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

.5” long

Vespula alascensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula alascensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

magdalena50

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:28 ΠΜ CET
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Gyeonggi-do, KR (Google, OSM)

Περιγραφή

Vespula koreensis - Photo (c) Casey Borowski Jr., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Casey Borowski Jr.
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Vespula koreensis, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 12:05 ΜΜ CET
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

dwa1955

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:37 ΠΜ GMT

Τόπος

Edinburgh, UK (Google, OSM)
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη caseyborowskijr: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15347