Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadash

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:17 PM IST

Τόπος

Kullu, IN-HP, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:11 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέρσεγκας Γένος Vespa

Παρατηρητής

vijay_dixit

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 11:54 AM UTC

Τόπος

Dutkanedhar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα Γένος Vespula

Παρατηρητής

djhiker

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 10:16 AM CEST

Ετικέτες

CZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ineeley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 07:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corynorris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 12:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylusk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική Vespula germanica

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:12 PM CEST

Περιγραφή

Photo 1 replaced from original observation and individuals circled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Vespula vulgaris

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:12 PM CEST

Περιγραφή

Photo 2 replaced and individual circled. Hope I've got this right!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ostapbender

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 12:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcholdeman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 08:17 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapeng

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:10 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimsmith

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 03:27 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainhome

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 10:36 AM AWST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

queen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanderling23

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinstoner

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrozdowicz

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 02:06 PM EDT

Περιγραφή

I’m guessing southern instead of eastern due to the three black lines instead of the solid shield. Found it when raking out the asparagus patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humbleearthgarden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 01:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainhome

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 02:52 PM HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainhome

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 09:58 PM HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

Queen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 09:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 01:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 01:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjgarz

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2008 06:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 12:01 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 02:15 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 05:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 11:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 07:11 PM CDT

Περιγραφή

These yellowjackets were attacking a honeybee.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisskinou

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottking

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2011 01:57 PM CDT

Περιγραφή

Cuckoo Yellowjacket, queen
found dead on edge of road
St. Vincent
Kittson County, Minnesota
June 24, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhajit_roy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 03:07 PM IST

Τόπος

Bhyundar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainhome

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 03:36 PM HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 04:38 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 08:47 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica_aml

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 04:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin196

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 05:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimsmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 05:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viver_eaglet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 12:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiasschnberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 11:11 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtaylor

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 10:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsy15316

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Τάξη Araneae

Παρατηρητής

stemologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 02:20 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες Υποοικογένεια Vespinae

Παρατηρητής

vagn

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 12:47 PM SAST

Περιγραφή

Dronning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 1998

Περιγραφή

My beautiful picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 1997

Περιγραφή

My beautiful picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2007

Περιγραφή

My beautiful picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Boneset

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vshoward

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 10:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 08:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdlorddude

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2014 10:12 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 02:24 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 11:34 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiancaraballo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Queen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 02:54 PM PDT

Περιγραφή

Came across this hornet walking very slowly across the sea ice, heading north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnycanuck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 03:54 PM EDT

Περιγραφή

Found poking around a sap covered rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clink83

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:01 AM EDT

Περιγραφή

queen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 03:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdcrlsn

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 03:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 10:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Enormous 😳 1.5 in

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2010 07:45 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 05:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 03:10 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 12:10 PM ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 01:57 PM ADT

Περιγραφή

I think the species is right, but, as always, open to correction. This wasp was quite large and checking out holes in the gravel/clay bank.