Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnecessaryj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:49 PM CDT
Drosophila suzukii - Photo (c) John Schneider, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Drosophila suzukii, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:51 PM MSK
Xanthogramma - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Xanthogramma, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:48 PM MSK
Scaptomyza - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Scaptomyza, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela352

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:02 PM MDT

Τόπος

Prados del Sur (Google, OSM)

Περιγραφή

A 60x

Drosophila - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Drosophila, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

pfingstrose

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:42 AM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) diana_abdo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα Ανθυποτάξη Cyclorrhapha

Παρατηρητής

sfitzgerald86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 04:17 PM EDT
Phoridae - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Οικογένεια Phoridae, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherubin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

It is the season for fruit flies. This one was following my bowl of fruit in the basement.

Drosophila - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Drosophila, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες Οικογένεια Sarcophagidae

Παρατηρητής

michael-stansberry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:30 AM CDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmietchen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:36 PM CEST
Drosophila - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Drosophila, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujucal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:11 PM EEST
Lamium maculatum - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Lamium maculatum, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdb236

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:37 AM EDT
Scaptomyza - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Scaptomyza, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινα Υποφυλή Polyommatina

Παρατηρητής

sven95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:45 PM UTC

Περιγραφή

Aricia agestis?

Πολυομμάτινα - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021

Περιγραφή

Welche Art ist es?

Calliptamus italicus - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Calliptamus italicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Γένος Pieris

Παρατηρητής

sven95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:35 AM UTC
Πιερίδα - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινοι Φυλή Polyommatini

Παρατηρητής

sven95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:57 AM UTC

Τόπος

Grellgasse (Google, OSM)
Πολυομμάτινοι - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhaughn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:19 PM ADT
Drosophila - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Drosophila, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkergenusgrabber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:26 PM CDT

Τόπος

Lake City (Google, OSM)
Drosophila - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Drosophila, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizette_pons_martin_del_campo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Drosophila repleta - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Σύνθετο Drosophila repleta, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msjoffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:35 AM PDT
Sophophora - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Υπογένος Sophophora, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tina847

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:24 AM CEST
Chrysanthemum - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Chrysanthemum, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihanke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)
Villini - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Φυλή Villini, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnecessaryj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:40 PM CDT
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihanke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)
Villini - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Φυλή Villini, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyph

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:39 PM UTC
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:20 PM CEST
Metcalfa pruinosa - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Metcalfa pruinosa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:02 PM EDT

Τόπος

Middlebury (Google, OSM)
Sarcophaginae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Υποοικογένεια Sarcophaginae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες Οικογένεια Drosophilidae

Παρατηρητής

sammyisafuzzydog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Leucophenga varia - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Leucophenga varia, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huang

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 01:05 PM CST
Bombylius - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Γένος Bombylius, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες Οικογένεια Drosophilidae

Παρατηρητής

jmaltos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:44 PM CDT
Δροσοφιλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:42 AM CEST
Carex firma - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carnifex: Carex firma, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23328