Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmling

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

not my own observation (got the consent of the observator to post it here) - as long as this family is not established in Europe (as far is i researched shortly) - am i completely wrong or...? The observator said it flew into his flat through the open window...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakharovdmitriy

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmling

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 05:51 ΜΜ CEST

Περιγραφή

didn´t notice the spider in the field though, the flies distracted me...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 11:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:08 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmin_reh

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 06:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Carex otrubae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexcm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaio

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:08 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 07:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

per-hoffmann-olsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Sehr ähnlich und leicht zu verwechseln mit Melilotus officinalis, jedoch eine Art der Feuchtlebensräume!
Flügel so lang oder kaum länger als das Schiffchen (bei M. officinalis deutlich länger); Fruchtknoten und Früchte schwach behaart (bei M. officinalis völlig kahl); reife Früchte undeutlich netzrunzelig (bei M. officinalis deutlich querrunzelig).
Für M. altissimus und M. officinalis gilt gleichermaßen: untere Nebenblätter oft mit 1-2 Zähnen, obere schmal-linealisch ohne Zähne; Fiederblättchen der unteren Stängelblätter meist deutlich breiter als die der oberen.
Letzte zwei Bilder: Blüten und junge Früchte im Vergleich von M. altissimus (links) und M. officinalis (rechts).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnabywalters

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 02:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

with male band-winged dragonlet as prey (Erythrodiplax umbrata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

My wife took this cell phone image of a female Efferia in our yard today. Likely not identifiable past genus level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefankunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

johannesclaudius

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Common in April to see them together, was a morning with quite low temperatures

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aglia tau

Παρατηρητής

bagk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 01:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leokuzmits

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Wien, Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)

Παρατηρητής

alcedo77

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 08:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2013 11:48 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoerns

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Του Κάμπου (Trifolium campestre)

Παρατηρητής

gabrielmayrhofer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

  1. Trifolium campestre

Together with:

  1. Trifolium repens
  2. Trifolium pratense
  3. Trifolium dubium
  4. Trifolium hybridum

Honorable mentions:
(6) Medicago lupulina (not Trifolium but looks similar)

Not in the picture but only a few meters away:
[7] Trifolium ochroleucon (?!)
[8] Trifolium arvense

Growing in a newly reconstructed retention area with seemingly poor soil and low vegetation.

Also RIP: Bolboschoenus laticarpus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020

Περιγραφή

Was awesome to observe the strong color difference

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariano-fernandez-kloster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 05:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirkpetersmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:03 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apogeum

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 06:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 08:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernhard_paces

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Stadtwildnis Gaudenzdorfer Gürtel, Wien-Meidling, 3, T, H

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017 09:20 ΠΜ KST

Περιγραφή

Rather than the fly, I'm curious to know what it is covering the fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derwolf14

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:02 ΜΜ SAST

Περιγραφή

auf Schwerlilien

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xamba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2015 12:06 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicamhgc

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 03:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

dig

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

sabine-g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Hyperparasitoid wasp infecting pupae of braconid wasps which attacked Notodonta dromedarius. I don't know if Lysibia nana is possible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 03:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 02:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:17 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lots of fruiting bodies at various stages on one log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 12:22 ΜΜ CET

Περιγραφή

the moss underneath the Lego figure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2017 10:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

The little blue lights that glowing at night under Trametes fungis are from the larvae of the fungus mosquito Keroplatus testaceus. Fascinating animals!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 11:36 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 10:25 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

ellie12334556

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:29 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 04:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Erigeron or Symphyotrichum. 6mm head to wingtips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cordycept

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 04:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume01

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena_pardo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 01:40 ΜΜ CEST

Τόπος

Concavada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinwin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)

Παρατηρητής

pophamjames

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 11:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falk5

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyglatzhofer

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 11:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Wien, AT-WI-WS, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 03:32 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 04:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

pearmonger

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:30 ΜΜ SAST

Περιγραφή

picture by Grit Rasch. Thanks for the photo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:11 ΠΜ CEST

Περιγραφή

??? never seen that one before...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guentherwoess

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:40 ΠΜ SAST
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

alexer-

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Made the same loud noise for several minutes at 11pm/23:00 - we could hear it inside the house (so it was fairly loud), and first spent a good few minutes searching for the source of the noise inside. (At one point I opened the front door to listen, but I guess it heard the door opening and stopped for a while - in the end when we determined it really came from outside, I opened the side door as quietly as possible, but only managed to record three repeats of the noise before the door made a sound, and the animal stopped) We live in the middle of the forest, with our nearest neighbors half a kilometer away; it's hard to say how far the animal was, but I'd guess 100-300m. If it was in the middle of the day (and a shorter duration), I might've written it off as someone walking a dog in the forest, but in the middle of the night in a dark forest? I have no idea what it was. A fox? Wolf? (Wolves have been spotted around here) Some kind of a bird? Any ideas?


Äänteli samalla tavalla kovaäänisesti monta minuuttia yhdentoista aikaan illalla - kuului sisälle asti (eli oli tosiaan melko kova ääni) ja etsittiin äänen lähdettä ensin useampi minuutti sisältä. (Jossain vaiheessa avasin etuoven, mutta eläin taisi kuulla sen, ja lopettaa hetkeksi - kun lopulta tajuttiin että ääni tosiaan tuli ulkoa, avasin mahdollisimman hiljaa sivuoven, mutta onnistuin nauhoittamaan vain kolme äännähdystä, ennenkuin ovi päästi äänen, ja eläin hiljeni lopullisesti) Asumme keskellä metsää, lähin naapuri puolen kilometrin päässä; hankala sanoa kuinka kaukana eläin oli, mutta jos pitäisi arvata, niin 100-300m. Jos olisi ollut päivällä (ja äännellyt lyhyemmän aikaa), olisin saattanut olettaa että joku vaan ulkoiluttaa koiraa metsässä, mutta keskellä yötä pimeässä metsässä? Ei mitään hajua mikä elukka olisi voinut olla. Kettu? Susi? (Susia on nähty täälläpäin) Jonkin sortin lintu? Ideoita?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 10:16 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A small, beautiful fly that was flapping its wings on a tree trunk. Quite distinctive looking, but I can't find anything that looks similar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2014 06:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Περιγραφή

freshly moulted adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulbowyer

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:53 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2012 10:06 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 02:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 04:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016

Τόπος

Wien, Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Find the Pseudoscorpion..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsolt-szilagyi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konrad

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 01:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosophila

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 03:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 06:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

per-hoffmann-olsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sriencius

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 02:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdalena1180

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020

Περιγραφή

this observation is for the larvae (?) feeding on (?) the Aphidoidea species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2010

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kienberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 03:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Περιγραφή

This is only the second of this species ever seen; it was previously known from a single teneral, poorly-preserved specimen reared in 1971, so its appearance wasn't even completely known.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2014 09:05 ΠΜ HST

Περιγραφή

I rediscovered this species in 2013; the last previous sighting was in 1971.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnabarrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 06:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

magdalena1180

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 08:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετροκούναβο (Martes foina)

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 12:58 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Please turn up volume if you can't hear it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοχήρα Του Paykull (Steatoda paykulliana)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 01:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 03:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derwolf14

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 12:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stone18

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 04:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgreilhuber

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuskrieger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:42 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2003 04:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

to the left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 07:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

probably? but never seen anything like it