Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:53 ΜΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokennon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 03:27 ΜΜ EDT
Calopteryx maculata - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighcato

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Silver Creek (Google, OSM)
Acanthocephala - Photo (c) Norm Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Γένος Acanthocephala, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)
Trigonopeltastes delta - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Trigonopeltastes delta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 01:05 ΜΜ -03
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighcato

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Silver Creek (Google, OSM)
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:58 ΠΜ EDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:59 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:00 ΜΜ EDT
Anhinga anhinga - Photo (c) Justina Martelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justina Martelli
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Anhinga anhinga, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:01 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:05 ΜΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:03 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Trichechus manatus latirostris - Photo (c) marymangiapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marymangiapia
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Trichechus manatus ssp. latirostris, Ένα μέλος του Ινδικός Μανάτος (Trichechus manatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:03 ΜΜ EDT
Pontederia cordata - Photo (c) jmin1441, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jmin1441
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:11 ΜΜ EDT
Lobelia cardinalis - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:19 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Matthew Paulson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Paulson
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:18 ΜΜ EDT
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:56 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Matthew Paulson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Paulson
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:19 ΜΜ EDT
Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:21 ΜΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:34 ΜΜ EDT
Pistia stratiotes - Photo (c) pinkpaperhat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinkpaperhat
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Pistia stratiotes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:43 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Matthew Paulson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Paulson
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:55 ΜΜ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:55 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Matthew Paulson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Paulson
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Lobelia cardinalis - Photo (c) Mike Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Jones
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:58 ΜΜ EDT
Dolomedes triton - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Dolomedes triton, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Trichechus manatus latirostris - Photo (c) marymangiapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marymangiapia
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Trichechus manatus ssp. latirostris, Ένα μέλος του Ινδικός Μανάτος (Trichechus manatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:09 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) Matthew Paulson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Paulson
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:06 ΜΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη captainmantis37: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13568