Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

At a granitic gneiss outcrop (background); for the bark fungus, cf. inaturalist.org/observations/199043637

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 12:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

More of it on this tree: inaturalist.org/observations/198669024, inaturalist.org/observations/199068527, inaturalist.org/observations/199068942, inaturalist.org/observations/199069798, inaturalist.org/observations/199070627, & inaturalist.org/observations/199072128
For the Spotted Ruffled Lichen (Parmotrema ultralucens), cf. inaturalist.org/observations/198746914
For the Obscure Shield Lichen (Heterodermia obscurata), cf. inaturalist.org/observations/198749140

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 12:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

With natural daylight and using a 365nm UV light to show how it fluoresces
More of it on this tree: inaturalist.org/observations/198746908, inaturalist.org/observations/199068527, inaturalist.org/observations/199068942, inaturalist.org/observations/199069798, inaturalist.org/observations/199070627, & inaturalist.org/observations/199072128

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:14 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with PM Holmes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID tentative. Accepted iNat's top suggestion.
Found inside some well-rotted wood. (I broke into it trying to identify the host of a fungus: 198023950)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolashelitas

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 04:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This cyanobacterium, initially a small, hollow gelatinous globule, becomes a leathery, flattened, convoluted, gelatinous mass with other nearby colonies; inside the thin sheath numerous unbranched hair-like structures (trichomes) is a string of short cells that are bacteria, thus having no nucleus nor internal membrane system

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Always wonderful to find

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokennon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:11 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What I just found in the fireplace! I caught & released it; when it didn't run, I got my camera to photograph it.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 03:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόλαιμος Κύκνος (Cygnus melancoryphus)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 04:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

This monotypic species of waterfowl is in Argentina, Brazil, Uruguay, the Falkland Islands, and here in Chile, its closest relatives the black swan (C. atratus) & mute swan (C. olor); Chilean Flamingos used to be in this park but an official told Joe and me they had a virus that may be transmitted to humans and got put in a zoo ...purchased pellets for the animals dispense by this viewing deck – swans glide up when they see people – as I didn't give food, this one appraised me, gave me a chance to change my mind, & with no hand-out, it left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

For the American Trumpet Vine (Campsis radicans) last photo, cf. inaturalist.org/observations/194469547

As of the upload, this is the only Fragrant Virgin's-Bower (Clematis flammula) Observation in Latin America

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

also_sprach_susscrofa

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 08:31 ΠΜ EAT

Τόπος

Kitisi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninawenoli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 03:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 08:25 ΠΜ +13

Τόπος

Nukunuku, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien-pajot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 02:50 ΠΜ +05

Περιγραφή

My best naturalist observation ever, on Christmas day

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inimia nat

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

About 25 mm long. Matthew, I have emailed you re these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:15 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:02 ΠΜ +12

Τόπος

Suva, Fiji (Google, OSM)

Περιγραφή

First photo close-cropped to show flight, the rest of the photos full size, with them roosting high up in the big, tall tree below this one flying, and then, when we came out from visiting the museum, they were gone!

For a fruit bat roosting kind of solo, above the others in this tree, cf. inaturalist.org/observations/192439294

Fruit bat acro*bat*ics here: inaturalist.org/observations/192435661 & inaturalist.org/observations/192437621

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 01:37 ΜΜ CST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:14 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Larva of some sorts? Beetle?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 08:56 ΠΜ +12

Περιγραφή

For the Blotched Nerite, (Nerita albicilla), cf. inaturalist.org/observations/191433639

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:46 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 05:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

adult male

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 07:26 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:29 ΠΜ EST

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Had a very coppery sheen as Captured in first pic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan_trees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Feeding on crustacean (crab or crayfish). In corner of old concrete stock tank with no outlet — prey may have been caught and unable to climb out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicalockett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:08 ΜΜ AEST

Τόπος

Arriga, QLD, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Having a snack.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 07:19 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 03:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivalligator

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2001 04:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very close-cropped to show white on head above orange beak, and orange legs, then full size photos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

northerly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On hardwood; some photos with 365nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2012 03:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleymhendel

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedziewa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Alma, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

When I stepped out into the dark, I felt a soft lump. No shoes were involved. We both survived without serious injury. Toad moved to opposite side of doorway. I apologized. I feel tolerated, but not accepted and will never be sure if I've been forgiven. That is fair. Be well, Toad.

There was a toad at the door the previous night as well, maybe the same?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northerly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught a bee! She snagged it right off a flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiahriskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

seemingly playing with a stick, holding tight and rolling around with it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

O. ventralis, the only glass lizard that appears green, a distinguishing Notes detail thanks to @graytreefrog

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 08:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

That's a funny-looking cat!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I know, terrible lighting, but I was just about to leave because it was getting dark and look who I found in a web of Frontinella pyramitela!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

mokennon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This predator was hanging onto a fly which had already been caught by an Ambush Bug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On marsh fleabane

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

ele_de_nu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 01:11 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Suffolk, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crop/full size; Engelmann's Arrowhead (Sagittaria engelmanniana) inaturalist.org/observations/180717109; for the pinkish Swamp Smartweed (Persicaria hydropiperoides), cf. inaturalist.org/observations/180701285; & for the coppery Least Skipper (Ancyloxypha numitor) butterfly, cf. inaturalist.org/observations/137375641

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 03:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Shining gold!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pocoiou

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 02:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgodoukpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lagunes, CI (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful and mysterious species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfelipe4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:39 ΜΜ -03

Τόπος

Guaratuba, PR, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

mokennon

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The ID app threw up its metaphorical arms and said ANIMALS right off the metaphorical bat. You can see that this clump is of a lot of tiny creatures, each with a head (one where you might make out an eye) and a tail section. Can anyone help narrow this down a large or small bit?? Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 06:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 02:25 ΜΜ BST

Τόπος

Hampshire, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

“Primrose” (Old French primerose, < medieval Latin prima rosa), one of the earliest spring flowers in Europe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 07:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Splits!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 07:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_guadalupe

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 02:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Dunnellon, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:08 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenhillsumatra

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Langkat, ID-SU, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλέων (Γένος Myrmeleon)

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Dunnellon, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Dunnellon, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manlivesingrimsby

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2006 01:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Large fly about honeybee size. On Chickasaw plum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Parkland, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Wow, super cool to see one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The entomopathic fungus attacked and killed this ant: spores from a fruiting fungus body infected the ant passing by, the mycelium (branching, thread-like structures) grew inside the body, ultimately killing the host, and these forms sprouting from the corpse are fruiting bodies of the fungus preparing to start the cycle again

Our guided nature walk leader showed us a similar parasitic fungus, inaturalist.org/observations/158479395

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Who can ID to species this entomopathic fungus that attacks and kills, a phenomenon that started when it invaded the grasshopper, eventually multiplying and becoming master, forcing the Zombie Grasshopper to crawl up to die as the insect-eating fungus (collectively called Zombie Fungi, for the way they infect, and ultimately kill, their hosts) matured, and then fungal stalk-like structures burst through weak points (joints) in the grasshopper’s exoskeleton and exploded out of the host, for the fungus needs the victim to take it high enough so the fungus' spores will blow in the wind and spread most efficiently, an environment favorable to their dispersal, a good spore-release position on the underside of a twig a few of feet above the ground

These parasitic fungi usually attach to the external body surface of insects in the form of microscopic spores (usually asexual, mitosporic spores, conidia); under the right conditions of temperature and (high) humidity, these spores germinate, grow as hyphae and colonize the insect's cuticle, and they bore through the exoskeleton by way of enzymatic hydrolysis (use of a specialized pressing structure called an appressorium, an organ that forms a needle-like peg pressing against the cuticle and puncturing it), reaching the insect’s body cavity (hemocoel), where the fungal cells proliferate in the host body cavity, usually as walled hyphae or in the form of wall-less protoplasts (depending on the fungus involved), and once inside, the fungus starts to grow mycelia (the vegetative part of a fungus composed of long strands of hair-like hyphae that worm their way through the insect’s innards, feeding on tissues but not killing its host, not at least yet or quickly), and the fungus can then absorb nutrients from its host and grow until a critical fungal mass develops, and then the Cordyceps moves to the insect’s head, where the fungal parasitoid forces its victim to climb to a prominent perch in a tree or shrub, causes it to clamp down tightly, and kills it, for the fungus, which has mostly consumed the insect’s inner workings by this point, prepares to reproduce, sending stem-like spikes called stroma to shoot from the victim’s body, capped by perithecia, until the insect bristles with these fungal fruiting bodies, the perithecia soon rupturing, releasing scores of windborne spores, the reason for the fungal reprogramming of the victim: to force it into a breezier location for successful spore dispersal

Our guided nature walk leader showed us a similar parasitic fungus, inaturalist.org/observations/158411706

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 11:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I spotted bioluminescence on the hillside beside the trail on the Night Owl Hike; some photos with flashlight

The larvae look typical of beetle grubs, females look like the larvae (larviform, neotonous, or paedomorphic: retaining juvenile features into adulthood), both larvae and females having luminescent organs ("lanterns"); however, females communicate with males via pheromones (chemical perfumes), not light intensity, (explaining the male’s lovely, sensory antennae, for in his brief life he does not eat but lives only to mate), and then the female lays eggs in clusters on the ground, encircles and guards them, glowing the whole time, until her death about a week later; eggs may not glow immediately but may luminesce before hatching

For the adult male beetle here at the Betsy-Jeff Penn 4-H Center, cf. inaturalist.org/observations/157456482

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I've never seen it in bloom before!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 02:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Yulee, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very light grey, also easily spooked..not sure was a catbird, didn't see rusty bottom ... didn't look like northern mocking bird ...or act like the ones I'm used to..I will probably be able to get more pictures as been hanging around

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 08:14 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 02:01 ΜΜ BST

Τόπος

Lyndhurst, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Wildlife: unfenced New Forest pony, one of the recognized mountain and moorland, or native pony, breeds of the British Isles, a British breed with right of way on all Forest roads that are unfenced, free to roam the entire Forest, will keep to its own territory, rarely straying further than a 1-2 mile radius, as the ponies know where to find to water and best grazing and browsing on their home territory… the New Forest pony has an unusual background for a native pony breed, thought to be on the New Forest since the last Ice Age; in 2014 the Rare Breeds Survival Trust listed the ponies in its minority breed category watch-list due to significant decline in breeding mares, now fewer than 3,000 on the New Forest (it was "new" when established in the year 1079)

New Forest District, a Municipality in Hampshire, South East England, its council based in Lyndhurst, has a fascinating history; the local government area covers most of the New Forest National Park, hence its name

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gatorhawk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερούλι (Hyoscyamus albus)

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:26 ΠΜ WEST

Περιγραφή

For more adjacent White Henbane (Hyoscyamus albus), cf. inaturalist.org/observations/152864605

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not only did I finally get a photo of a Red-cockaded Woodpecker on the Okefenokee Refuge, but I got six!

Okefenokee National Wildlife Refuge, Georgia. October 27, 2022.

  • Location: Upland Discovery Trail off Swamp Island Drive
  • Sunny, with high near 83.
  • Sunrise 7:41 AM; Sunset 6:45 PM
  • Daylight Hours: 11 hours, 4 minutes (-1m 43s)
  • Moon 6.8% Waxing Crescent
  • eBird checklist: https://ebird.org/checklist/S121753468

See and learn more about the great Okefenokee Swamp at www.okefenokee.photography

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterfallrich

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

Merritt Island NWR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 11:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

My one and only photo, just as it was taking flight to leave, and I never saw it again

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

tcooley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:53 ΠΜ EDT