Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2012 01:03 ΜΜ AKDT

Ετικέτες

Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 02:15 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voss-lark

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 01:07 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpricehall

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 12:14 ΜΜ PDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaraj

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 02:45 ΜΜ PDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkarowan

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 03:30 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedarleaf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 05:04 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 10:18 ΠΜ PDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansixt

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 02:27 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 08:27 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loopylupine

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 02:14 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

I found this growing out of the rock. Couldn't ID it

Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2002 03:45 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2016 12:08 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2012 02:34 ΜΜ AKDT

Τόπος

Halibut Cove, AK (Google, OSM)

Περιγραφή

On the rock faces next to Halibut Cove boardwalk.

Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lefebvremax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 03:10 ΜΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:51 ΠΜ AKDT
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentvanvuren

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2014 01:46 ΜΜ PDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Campanula alaskana - Photo (c) boute135, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by boute135
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Campanula alaskana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

zandeliion

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Αδηφάγος - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Αδηφάγος (Gulo gulo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia907

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 08:53 ΠΜ AKDT
Pica hudsonia - Photo (c) maggieschedl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

amelia907

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 11:16 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Moose tracks in snow

Άλκη - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωδίνι (Φυλή Caprini)

Παρατηρητής

socaloutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 03:06 ΜΜ AKDT
Ovis dalli dalli - Photo Denali National Park and Preserve, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Ovis dalli ssp. dalli, Ένα μέλος του Πρόβατο Του Νταλ (Ovis dalli)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 08:55 ΠΜ AKDT
Geranium erianthum - Photo (c) margomb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Geranium erianthum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:18 ΠΜ AKDT
Lysimachia europaea - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Lysimachia europaea, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:22 ΠΜ AKDT
Actaea rubra - Photo (c) rkluzco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Actaea rubra, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

hunter8538

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:28 ΜΜ AKDT
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgia

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:06 ΜΜ AKDT
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgia

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 07:56 ΜΜ AKDT
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgia

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 09:00 ΠΜ AKDT
Moneses uniflora - Photo (c) Asia Ruby Fuoco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Asia Ruby Fuoco
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Moneses uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter8538

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 05:37 ΜΜ AKDT
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Frixo Lab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frixo Lab
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Solomós (Oncorhynchus gorbuscha)

Παρατηρητής

hunter8538

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 04:39 ΜΜ AKDT
Solomós - Photo (c) nikbeck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caiawatha: Solomós (Oncorhynchus gorbuscha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16499