Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia907

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:53 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Found in a river under a rock- just a normal worm maybe? I have never found one alive in water before or so small so I’m really not sure. ID would be appreciated. Moved while in the water in a kind of twisty motion when I picked up the rock and I scooped it up to take photos- sorry theyre not better.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Suspected owl prey: hare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter8538

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 09:48 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingwolverine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 08:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 12:50 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwstevens21

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 04:06 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012 03:35 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

In a yard surrounded by old growth white spruce and paper birch forest. These beetles are very fast and can be hard to photograph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Approximately 5 minutes of wolverine. Appears to be missing or damaged in right eye (no or limited eye shine). Appears to defecate at site. @caiawatha

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

~25 minutes of 🐺

Previously recorded at this location on 11th Dec 2023, perhaps the same individual. @caiawatha

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Plunge-diving in front of camera, and appears to be successful. I think I can see a tail hanging from mouth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

About 15 sweet minutes of wolverine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Snowmachines pass about 3 mins after last marten camera trigger.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Previous game camera trigger of a goshawk 30 minutes before, bookended by marten triggers. Then some drama! A goshawk appears from the left, lands briefly, and then lifts off again to meet a second goshawk in a brief tussle in the air. The birds are within view of the camera over the course of 35 seconds, with one eventually flying off with the other remaining on the ground, slightly off-camera to the lower right. Exciting observation! @caiwatha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seth_beaudreault

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Chasing Red Fox from near a nest site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 11:23 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Snow machine moose. Group of ~7

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2011 05:35 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Observed on small frost mounds (palsas) which are drier than the surrounding tundra, but which have large cracks through which pure water ice can be seen. This is 98 miles/158 km road miles north of the Arctic Circle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 03:00 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prosanta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Mae Hong Son, TH (Google, OSM)

Περιγραφή

Deep in Maelana Cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Collared lynx is back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Collared lynx caught on camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

First coyote captured at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

lol. Turns out I made a cat scratching post.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Fresh snow. Thick lynx appears 3 weeks after first appearance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

To me, this looks like two individuals. The first lynx that shows up at this specific time ~2310, are the last pics in this observation. To me it looks like a smaller individual than the cat in later pics at 2322.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Smaller-looking lynx appearing about two hours after the first lynx individual https://www.inaturalist.org/observations/200462781

Opening its mouth "yawning" around the stick rubbed down with a castor sac, and then jumping up and rubbing its body on the stick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2016 09:40 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

It was alive when first observed, so I annotated it as "alive"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

hoof remains in a scat

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Please see the first observation in this series for context: https://www.inaturalist.org/observations/197200592

This is the first visit since Sept. 23. Clearly, there isn't much left to feed on, if anything.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

WARNING! Photos show a partially-eaten animal and may be disturbing for some people.
This moose was killed by a wolf. A local dog musher came up on it with his dog team and saw a lone wolf feeding on the moose's head. He described the encounter when he saw me and I went there with my camera and trail-cam. The moose was a young cow, probably almost a year old, and was extremely thin. I examined the tracks where the wolf chased the moose out of the woods onto a trail, then up the trail a short distance. The moose was lying in the trail. The wolf had eaten the tongue and a portion of the haunch. There were probably 50+ ravens nearby and I surmise that they got the eye and maybe the cheek. The first photo in the series shows a puncture wound above the hock. I put the trail cam on a nearby tree and left it overnight but no wildlife showed up besides ravens. This trail is only a mile or two from a rural residential area and is used by dog mushers, fat-bikers, skiers, and snowmachiners. Photo of the wolf tracks is in a separate observation (link is in comments).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:21 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

The splotchy color happens after death. In life they are more uniformly silver.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

ljodwalis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

My husband and I were hiking in the Alaska Range in September 2021 when we came across the remains of a hunter’s moose kill. There was little left except the gut pile, head, hide, and lower legs. On a subsequent trip through the area a few days later we put the trail camera up and left it for almost a month. This is the first in a series of observations. All will be linked back to this one in an effort to present a more holistic impression of the activities of scavengers over time.

Most of the observations are of a small family of wolves but there were also ravens, black-billed magpies, a lynx, coyote, and even a moose that wandered through. I’ve examined the photos numerous times and there are 3 wolves for sure but possibly 4. One is a big white adult and two are subadults, one black and one with white markings on its face (I call it White Cheeks), and possibly a 4th one with a dark back that I never got a clear photo of.

Most of the photos are at night and fog and snow sometimes obscured the view. The moose kill is a dark brown mass in the center foreground visible in this first observation. The trail cam was set to take 4 shots at once, then wait 10 minutes. The wolves came and went repeatedly over many nights. Sometimes they appeared together or within a few minutes of each other and sometimes not. I separated the observations by date but unfortunately that doesn’t show how connected they really were.

As of Jan. 25, 2024 there are 12 additional observations connected to this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

One day after a second camera placement by @caiawatha, a curious wolverine showed up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Wolverine first caught on camera on 12/31, returned four days later in this observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

!!!

On the last day of a Big Year, but with me unaware at the time, one final life species appears. And it's a big one! Many thanks to @caiawatha for helping make this one happen. A really special observation to me.

I believe the wolverine appears at 01:58am, but then kindly reappears for better pics midday 13:15-13:30.

The camera also caught a wolverine on January 3 and January 17.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2011 09:55 ΜΜ AKDT

Τόπος

Gambell, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tundra Vole

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Eagle bystander

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

!🐺!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Refreshed by @caiawatha on 11/10. I didn't position the camera very well, and I also think the camera maybe was not functioning 100%. Whatever the reason, the first and only day with camera trap pictures with a visible animal was 11/16, when a mixed flock of Alaskan avian scavengers (bald eagles, ravens, magpies) descended and made a bit of a fuss.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:14 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Raptor coming to bait. Marten in background, interested but does not appear to be bold enough to push it off directly.

Guessing goshawk, but happy to be corrected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

After an all-nighter, the marten was back on the bait.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Camera trap with scent lure and rabbit fur.

On second night, marten appeared at 20:07 (first photo) and triggered camera multiple times throughout night until 05:00hr the following day. Some comical videos of marten swinging suspended on the hare.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:42 ΜΜ AKST

Περιγραφή

First time for me to see a coyote at Westchester Lagoon. Tracked across railroad tracks, then also observed in mudflats (3 pics).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:53 ΠΜ AKST

Περιγραφή

The well known #whiteraven of Anchorage. Seen in the Tudor and Dale area. The FB group is a useful source for updates. About five people gathered to see it at this observation location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:13 ΜΜ AKST

Περιγραφή

Tentative ID by csyampae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:04 ΜΜ AKST

Τόπος

Palmer, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

First bear capture on a camera trap for me. cc @caiwatha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2012 06:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Denali, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Denali National Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

seth_beaudreault

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Younger of two males that spent time in the area between July and September 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:36 ΜΜ AKDT

Τόπος

Dalton Hwy, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:34 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

booksmuggler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:31 ΜΜ AKDT

Τόπος

Palmer, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Red fox series over the course of hour and a half.

01:38am first capture of the night. Single fox in center of frame, eight days after a fox was first caught on video at this location. Fox is clearly seen focusing on an area where scent lure was buried in the snow, and digging.

02:08am fox walking around, nose to snow.

02:16am fox looking directly into camera, sniffing the air. Another video is triggered within the same minute, this time with the fox starting to dig at a second location, closer to camera. Fox looking up at camera in between dig attempts. A third video is captured within the minute, this time the fox trotting away. The hole is not deep enough to have found the scent lure.

02:56am fox is captured mid-dig, substantially deeper than before. Hole is deep enough now that when fox puts its head down, its glowing eyes from the infrared lighting disappear into the snow.

03:07am fox is walking, enters into now a well trodden path in snow between digging locations.

Next (and last) fox capture at this location is two days later at 8am with a fox trotting quickly through.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

rsneville

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Brought up in a net from about 20 ft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troydeclan

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm77

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 09:37 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Caught in rotary screw trap in Kwethluk River smolt outmigration project.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

seth_beaudreault

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Put game camera on roadkilled caribou carcass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devineconservation

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:54 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπελούγκα (Delphinapterus leucas)

Παρατηρητής

govegan65

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2016 06:32 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

You can barely make out a few white dots. There were dozens of belugas passing by

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 11:07 ΠΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billsherwonit

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:37 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2009 04:09 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2011 12:01 ΠΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 07:45 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2004 11:43 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2009 02:33 ΜΜ AKST

Περιγραφή

Pacific Hagfish/ Slime Eel

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobeki

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2008 11:37 ΠΜ AKDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_mattly

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 01:54 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Solomos (Oncorhynchus keta)

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 12:44 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

This observation is for the cause of the deformity that presumably contributed to this black-billed magpie's death. The magpie observation is here https://www.inaturalist.org/observations/153374442

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeleski

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2012 06:16 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014 12:34 ΜΜ AKDT

Τόπος

Denali, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 05:30 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

troydeclan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 11:47 ΜΜ AKST

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Now that I've got my ptarmigan in a row I'll be ready when the ducks come back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiatidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:06 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

This alpine flower was found at an elevation of about 6400’
No idea what it is. Leaves look similar to Jacob’s ladder but the flower pedals rolled back and had a white cottony underbrush to them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaserk

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 06:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquaristmatt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 12:39 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_hershey

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:40 ΜΜ AKDT

Τόπος

Paxson, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 01:03 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_lotsey

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 08:26 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:56 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Found dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natforlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2002 08:35 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

The fish on top; broad whitefish??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natforlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2002 08:35 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

The fish on bottom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmlarsonrein

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019

Τόπος

girdwood school (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 03:39 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:19 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Fresh material: petals 7mm, stipules reddish, epicalyx bracts as wide as sepals, +/- revolute, leaves long hairy both surfaces (not woolly), filaments 1.1 to 1.8 mm, hypanthium 3.5mm, sepals 4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktalaska

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:55 ΜΜ AKDT

Τόπος

Palmer, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 02:13 ΜΜ AKDT

Τόπος

Marathon Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogbandit

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 11:14 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Περιγραφή

MW0157436

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:46 ΠΜ AKDT

Τόπος

Willow, AK, USA (Google, OSM)