Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

kate158

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:25 ΠΜ NZST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) Rick Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Gray
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejdoyle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 10:56 ΠΜ NZDT
Monocrepidius submarmoratus - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Monocrepidius submarmoratus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 12:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

orb web spider 12mm long

Socca pustulosa - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 07:07 ΜΜ NZST
Parellipsidion - Photo (c) Erin Powell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Erin Powell
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Parellipsidion, Ένα μέλος του Εκτοβιίνες (Οικογένεια Ectobiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)

Παρατηρητής

jakebattista

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 09:41 ΠΜ NZST
Macropathinae - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Υποοικογένεια Macropathinae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 12:45 ΜΜ NZST
Falco novaeseelandiae - Photo (c) Shellie Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shellie Evans
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Falco novaeseelandiae, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 01:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Dead, outside garage in city

Ετικέτες

Odontria - Photo (c) Aalbert Rebergen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aalbert Rebergen
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Odontria, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 12:42 ΜΜ NZDT
Helpis minitabunda - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Helpis minitabunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauiduley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Τόπος

Cashmere (Google, OSM)
Coprosma robusta - Photo (c) Tony Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Coprosma robusta, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauiduley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Τόπος

Cashmere (Google, OSM)
Schefflera digitata - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Schefflera digitata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauiduley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Τόπος

Cashmere (Google, OSM)
Knightia excelsa - Photo (c) Szymon Stoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Knightia excelsa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauiduley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019

Τόπος

Lincoln University (Google, OSM)
Pennantia corymbosa - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Pennantia corymbosa, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:22 ΠΜ NZDT
Petroica australis australis - Photo (c) Jake Osborne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Petroica australis ssp. australis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 06:43 ΜΜ NZDT
Petroica macrocephala - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Petroica macrocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun_thompson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:51 ΠΜ NZST
Prosthemadera novaeseelandiae - Photo (c) Matt Binns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Prosthemadera novaeseelandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 04:36 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In a little pit under a log

Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 04:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

underside of log

Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanwiser

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:50 ΜΜ NZST
Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanwiser

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:50 ΜΜ NZST
Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexnielsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:11 ΜΜ NZST
Hemideina - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Hemideina, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:42 ΜΜ NZST
Nuisiana arboris - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Nuisiana arboris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

in weta motel below Sugarloaf

Neoramia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Neoramia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

anthonymccaughan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:35 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Deceased on a trap line.

Δενδροπόσουμ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

kate158

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:25 ΠΜ NZST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Tobias Schönberg
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus [inactive])
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate158

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:51 ΠΜ NZST
Piper excelsum - Photo (c) Richard Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Davies
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Piper excelsum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate158

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:24 ΠΜ NZST
Pseudopanax arboreus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Pseudopanax arboreus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate158

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:22 ΠΜ NZST
Aristotelia serrata - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Aristotelia serrata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morere-spiders

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 05:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Body length: Approx 20mm
Male
Found in a web on a tree trunk about 400mm from the ground. In established native bush. Approx 1 hour after dusk.

Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucemckinlay

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 04:32 ΜΜ NZST

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead on the back doorstrp

Porrhothele - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Carey-Knox-Southern-Scales
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Porrhothele, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronhooper

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 04:41 ΜΜ NZST
Uliodon - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη buggirl13: Γένος Uliodon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 179