Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:03 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 12:28 ΜΜ CET

Περιγραφή

January 2020.
Vunikandanu Creek, South of Nadarivatu, Northern Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 10:50 ΠΜ CET

Περιγραφή

Carrying a head of an ant in the mouth.
January 2020.
Abaca, Western Viti Levu, Fiji.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 12:54 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2012 12:29 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 05:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 09:26 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

There was a cluster of mites on the back of this large spider. Can anyone say any more about them than mite?

I've added the spider as a separate observation.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015 11:58 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found living under a mossy boulder. Close to 3 cm long, including legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2015 10:39 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Two of Canterbury's copper butterflies together: a glade copper (top left) and a Canterbury common copper (bottom right).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

under log in red beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 10:06 ΜΜ NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

About 12mm, no web. Found on side of the house eating a Porch spider! missing front right leg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 01:53 ΜΜ NZST

Περιγραφή

5mm. My first lynx spider! Saw something oddly coloured sitting on my compost bin in the sun, got a bit closer and saw it! put a container over top and he freaked out and then I lost him.... came back an hour or so later and found him again! got him this time!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 11:54 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 04:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

8mm long jumping spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 12:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

orb web spider 12mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2016 09:27 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 10:07 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dubh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2009 10:31 ΠΜ NZDT

Τόπος

Wilton, Wellington (Google, OSM)

Περιγραφή

Blog posting here.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 04:00 ΜΜ NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Banded Tunnelweb Spider. Going by the observation of a few weeks ago if this is a Hexathele kohua spider then it must reinforce that this spider is established in the far north!