Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 12:30 ΜΜ CST
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 04:51 ΜΜ CST

Τόπος

Starkville, MS, US (Google, OSM)
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica209

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:00 ΠΜ CST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwilson2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Birch

Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwilson2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:04 ΠΜ CST

Περιγραφή

Birch

Ganoderma sessile - Photo (c) Anne Bekker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne Bekker
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiebee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 07:41 ΠΜ CST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Jeremy Reinhard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Reinhard
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiebee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 06:59 ΠΜ CST
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizjamo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 12:17 ΜΜ CST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by N.W.R
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizjamo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 12:17 ΜΜ CST
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizjamo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:22 ΠΜ CST
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvanders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 10:58 ΠΜ CST

Τόπος

Moss Point, MS, US (Google, OSM)
Hydnum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Hydnum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awehrung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 02:54 ΜΜ CST
Tolypocladium - Photo (c) Alden Dirks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alden Dirks
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Tolypocladium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

timothy_beech

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:12 ΜΜ CST

Τόπος

Petal, MS, US (Google, OSM)
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothy_beech

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:11 ΜΜ CST

Τόπος

Petal, MS, US (Google, OSM)
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothy_beech

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:22 ΜΜ CST
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothy_beech

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:26 ΜΜ CST
Trametes versicolor - Photo (c) tmuise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmuise
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itshailyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 10:11 ΠΜ CST
Mappae - Photo (c) Spike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spike
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Mappae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio24alex

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 11:12 ΠΜ CST
Amanita persicina - Photo (c) tshearer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Amanita persicina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llauban

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:29 ΠΜ CST
Stereum - Photo (c) katiestuff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volunteer2024

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:38 ΠΜ CST
Stereum - Photo (c) katiestuff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

stephen970

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:10 ΜΜ CST

Τόπος

Laurel (Google, OSM)
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillianrm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:28 ΜΜ CST

Τόπος

Columbus, MS, US (Google, OSM)
Multiclavula mucida - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillianrm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:53 ΜΜ CST
Trametes versicolor - Photo (c) tmuise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmuise
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillianrm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 03:01 ΜΜ CST

Τόπος

Columbus, MS, US (Google, OSM)
Byssomerulius corium - Photo (c) Luke Smithson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Luke Smithson
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Byssomerulius corium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpigot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 03:32 ΜΜ CST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmleb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:02 ΜΜ CST
Trametes versicolor - Photo (c) tmuise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmuise
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmuraco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:38 ΜΜ CST

Τόπος

Kiln, MS, US (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonlambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:41 ΜΜ CST
Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο - Photo (c) Stephan Pflume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephan Pflume
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο (Lycoperdon perlatum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonlambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:34 ΜΜ CST
Auricularia polytricha - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Auricularia polytricha, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonlambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:33 ΜΜ CST
Trametes versicolor - Photo (c) tmuise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmuise
Η ταυτότητα του χρήστη brianwilliams1: Σύνθετο Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1148