Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 11:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found twice in the same day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianwilliams1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianwilliams1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 02:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norah_innature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023

Περιγραφή

Genus is just a guess. Growing on dead hardwood branch in a seasonal creekbed in hardwood forest.
Last photo is hymenium of dried specimen under 20x magnification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganwiedenfeld

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 12:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Last photo shows UV reaction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganwiedenfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:05 ΜΜ CDT

Τόπος

Starkville, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganwiedenfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 04:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimmiepaxton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

night_blooming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresfisher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Picayune, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganwiedenfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 01:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gldearman

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 11:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Observed at white porch light after dark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josedegracia

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 11:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_baldwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found this near on a creek bank.