Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganb

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 08:48 ΜΜ PDT
Egira dolosa - Photo (c) Fyn Kynd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Egira dolosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannonthegoose

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 12:35 ΠΜ PDT
Desmia maculalis - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Desmia maculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanmickelson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 08:29 ΜΜ CST
Desmia maculalis - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Desmia maculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 11:49 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Desmia maculalis - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Desmia maculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 12:05 ΠΜ MDT
Desmia maculalis - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Desmia maculalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2007 12:38 ΜΜ CST
Orenaia trivialis - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Orenaia trivialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sleepyguy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 01:48 ΜΜ MDT
Sphinx vashti - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Sphinx vashti, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 11:43 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Macaria brunneata - Photo (c) a_anctil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Macaria brunneata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deb_e

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 01:48 ΜΜ MDT

Τόπος

T2A 4B5 (Google, OSM)

Περιγραφή

On White Cosmo flower

Autographa californica - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Autographa californica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 11:49 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Desmia funeralis - Photo (c) Anna Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Desmia funeralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2016 10:52 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Polygonia progne - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Polygonia progne, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 10:24 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 09:42 ΠΜ MDT

Περιγραφή

iNat suggestion. Looks a lot like Stamnodes tesselata but body is wrong color and it is out of range.

Ετικέτες

Stamnodes topazata - Photo (c) robertweeden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robertweeden
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Stamnodes topazata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:50 ΠΜ ADT
Lycaena hypophlaeas - Photo (c) Bob Dunlap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Dunlap
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Lycaena hypophlaeas, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:13 ΜΜ ADT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:39 ΜΜ MDT
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 10:56 ΠΜ MDT
Autographa californica - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Autographa californica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2016 10:54 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 11:52 ΠΜ MDT
Coenonympha california - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Coenonympha california, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 01:45 ΜΜ MDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 10:14 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Cupido amyntula - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Cupido amyntula, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2015 12:33 ΜΜ MDT
Boloria myrina - Photo (c) Neil Bjorklund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Bjorklund
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Boloria myrina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 10:22 ΠΜ MDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2015 11:03 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2015 10:15 ΠΜ MDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2014 09:30 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgbrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014 11:38 ΠΜ MDT
Glaucopsyche lygdamus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Glaucopsyche lygdamus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalenaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:47 ΜΜ MDT
Calypso bulbosa - Photo (c) Rodrigo Sala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Calypso bulbosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalenaz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:15 ΜΜ EDT
Primula mistassinica - Photo (c) forestlab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by forestlab
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Primula mistassinica, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalenaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:22 ΠΜ CEST
Erebia manto - Photo (c) Tim Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη brevan_wagner: Erebia manto, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10409