Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 07:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtncatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:38 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 10:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

collected by J.Dombroskie, L.Lumley
from the Cornell University Insect Collection
dissected/determined - JoAnne Russo

Corpus bursae with spinose band, membranous band and spines to the fundus; other markers noted on image.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeweis

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyfahey

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:37 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 06:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 07:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjayaaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Approx 23 mm in length ..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_hughes

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 07:28 ΜΜ MDT

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

@ Eagles Nest Cabin Willmore Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:19 ΠΜ ADT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:38 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:28 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:01 ΜΜ MDT

Τόπος

Devon, AB, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 02:52 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:48 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW350
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW354
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW403
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW405
Day catch w/ net

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:02 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 06:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Attracted to UV light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:44 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Caught in a moth trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:35 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:30 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 05:23 ΜΜ MDT

Τόπος

Golden, BC, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:23 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW391
Caught in a campground bathroom

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW385
Day catch w/ net

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:12 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW380
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022

Περιγραφή

Caught in a moth trap.
Coll. #BW142

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW341
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW289
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW338
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022

Περιγραφή

Caught in a moth trap.
Coll. #BW129

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:31 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW300
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:47 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:23 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:33 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:00 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:25 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:13 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:27 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:30 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:24 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:14 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Pyla fusca

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:04 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:52 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:46 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.
Coll. #BW7
Permit No: 22-209

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022

Περιγραφή

Attracted to UV light
Coll. # BW3
Permit No: 22-209

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Περιγραφή

Coll.#BW340
LepiLED trap

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:54 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:27 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:27 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to UV light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 03:52 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:08 ΜΜ MDT

Τόπος

Devon, AB, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 05:22 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:01 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:03 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Tofino, BC, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:51 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:53 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:30 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:32 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:19 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:00 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:02 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:34 ΜΜ PDT

Τόπος

Tofino, BC, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:11 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:43 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:05 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 03:57 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:55 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.
Coll. #BW2
Permit No: 22-209
@gpohl you were interested in this one.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:55 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 06:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Attracted to UV light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 03:53 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:57 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:39 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:32 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:36 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:24 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:44 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:13 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:06 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:23 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to a moth sheet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 02:59 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:33 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:44 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 04:01 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:56 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:10 ΜΜ PDT

Ετικέτες