Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 12:54 ΜΜ PST

Τόπος

Montague, CA, US (Google, OSM)
Ophioparma rubricosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Ophioparma rubricosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 05:11 ΜΜ MDT
Meesia triquetra - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Meesia triquetra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 01:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Picea resin

Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 11:52 ΠΜ PDT
Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:36 ΜΜ PDT
Lachnellula resinaria - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Lachnellula resinaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normkaethler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:46 ΠΜ PDT
Ochrolechia - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Durand
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Γένος Ochrolechia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 11:53 ΠΜ PDT
Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on resin

Lachnellula resinaria - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Lachnellula resinaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 03:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

Habitat: on resinous canker of old Picea. Spores: 3.0-4.2 x 1.3-1.8 µm, ellipsoid-fusoid. Hairs: 3.1-3.2 µm diam. Asci: 35-39 x 2.9-4.5 µm, apical pore inamyloid. Paraphyses: filiform.

Lachnellula resinaria - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Lachnellula resinaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024

Περιγραφή

on pitch

Zythia resinae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Zythia resinae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:31 ΠΜ PST

Περιγραφή

on d fir pitch spotted by @bradenjudson

Atrozythia klamathica - Photo (c) Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Connor
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Atrozythia klamathica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Main Lake Provincial Park, Quadra Island, BC, Canada

Ετικέτες

Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 01:15 ΜΜ PDT
Umbilicaria polyrrhiza - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Umbilicaria polyrrhiza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On fully exposed Mt. Hall "Gabbro"

Umbilicaria polyrrhiza - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Umbilicaria polyrrhiza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rock @ 350

Umbilicaria polyrrhiza - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Umbilicaria polyrrhiza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024

Περιγραφή

on alder

Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024

Περιγραφή

on conifer resin

Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshyata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 12:18 ΜΜ PST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:33 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Thuja resin

Atrozythia klamathica - Photo (c) Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Connor
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Atrozythia klamathica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:10 ΜΜ PST
Porotrichum bigelovii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ben Keen
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Porotrichum bigelovii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:38 ΠΜ -05

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)
Collemataceae - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Οικογένεια Collemataceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:52 ΠΜ -05

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)
Lejeuneaceae - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martina_poeltl
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Οικογένεια Lejeuneaceae, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Lakeshore stump

Ophioparma rubricosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Ophioparma rubricosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

On moist vertical rock @350m

Catolechia wahlenbergii - Photo (c) Steven Hayward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Hayward
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Catolechia wahlenbergii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

Spotted on conifer by @bradenjudson

Chaenotheca ferruginea - Photo (c) María José Chesa Marro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by María José Chesa Marro
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Chaenotheca ferruginea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:47 ΜΜ PDT
Olegblumia demissa - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kellman
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Olegblumia demissa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:49 ΠΜ PST
Ανθοκερωτά - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 11:05 ΠΜ PST

Περιγραφή

On metavp;canic rock

Rhizocarpon jemtlandicum - Photo (c) Finn McGhee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn McGhee
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Rhizocarpon jemtlandicum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 09:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Juniperus maritima

Ophioparma rubricosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Ophioparma rubricosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astorey_botany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

On rotting wood with Syzygiella autumnalis in humid Thuja forest near alvar. Plants the size of Cephaloziella, but gemmae red and stellate.

Crossocalyx hellerianus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη bradenjudson: Crossocalyx hellerianus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4437