Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llloann

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Qeqqata, GL (Google, OSM)

Περιγραφή

saxicolous, pointing South

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 10:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

corticolous on Pseudotsuga menziesii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:12 ΜΜ MST

Περιγραφή

Only two thalli seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 05:21 ΠΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

From anthoceros on an agar plate. Finer conidiaphores than household dust plate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

On s-exposed soil beside trail in baccharis scrub within Quercus Umbellularia Conifer woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrudy

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelrudy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 07:58 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Apothecia turning a brilliant deep purple in KOH, spores polarilocular, 17.7 x 8.8 micrometres. Septum up to 3.5 micrometres. Growing on moss in sheltered, humid site on ledges of limestone rock. Apothecia 0.5-1.2 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

Keyed to species. Stems lacking, proximal leaves spreading, distal erect, lanceolate to ligulate, margins plane, usually serrulate distal by protruding cell apices, or almost entire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 06:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Περιγραφή

New to science based on material collected from Ontario.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

787 on tree trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 02:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On moss/soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:59 ΠΜ PST

Περιγραφή

on alder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 03:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 04:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Sequoia sempervirens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Conrad campground (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Many thalli on the hardwood trees in the quarry on SW side of Mt. Pisgah

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 11:52 ΠΜ PST

Περιγραφή

South Beach, Tofino, Vancouver Island, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maja213

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:18 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 03:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 02:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

On lakeside rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρανδος (Rangifer tarandus)

Παρατηρητής

jonpleizier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2018 04:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 01:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:06 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsidae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:21 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:06 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Isopods sampled on a Canadian Beaufort Sea - Marine Ecosystem Assessment (CBS-MEA) survey. Source: DFO-Caity Allison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 01:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Gametophytes. At least ~4 cm square patch. Found by Braden Judson. On Thuja stump in closed-canopy 2nd or 3rd-growth Thuja/Tsuga-dominated forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 12:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think. On peaty drainage bank. Sampled

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 05:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tweedsmuir South Provincial Park, Cariboo, BC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 09:02 ΠΜ PST

Περιγραφή

on lakeshore sands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:06 ΠΜ PST

Περιγραφή

Mucky areas beside Coast trail. Didn't see a ton, 6-8 patches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

594 On peaty bank of seasonal pool in fen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 01:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

small, 3-4mm across, growing on damp sandy soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloesandahl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

On disturbed organic soils among grass along traitl. 1661

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 07:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Amoung the most swag of tidepool finds I've had the pleasure of being part in, a bright orange Rockhead. Remarkably docile during capture and release.
My comrade's observation:
https://www.inaturalist.org/observations/149296945

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 03:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

The return of the mysterious oceanspray frullania. Doesn't key all that well, would key to hattoriana but for the tiny stylus, but doesn't fit any of the others well either. Shoots about 0.5 mm across, stylus 1 cell wide, 2-4 cells long, 3-5 oil bodies per cell, inflated lobules cap-shaped, about as long as wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gametophytes (no sporophytes seen), uncommon within deeply shaded vertical crevices, conifer stumps (Picea sitchensis, Thuja plicata), 1 m above ground, W aspects, few associated bryophytes or lichens. Scale bar 1 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Gives anchovy vibes but I'm no fish expert

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 08:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astorey_botany

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Limestone rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 09:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

Population appears to be expanding. On sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2010 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 10:17 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akterf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Kujalleq, GL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lophopanopeus

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2013 05:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Parasitic copepod on Antiopella

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 07:09 ΠΜ CET

Τόπος

Almería, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanegross

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 11:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Need help with my ID...as usual!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanegross

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ID help appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanegross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 11:01 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 07:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 07:36 ΠΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britteta

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:59 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

??? on Arbutus, about 20cm width

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:59 ΜΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Περιγραφή

on Carollia sowelli

Mist netting with Gliselle Marin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:25 ΜΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Περιγραφή

Mist netting with Gliselle Marin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottanist

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

in semi disturbed gravel seep off side of old road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Another @michael-lueth -styled plate showing a liverwort this time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamsingh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 10:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:56 ΠΜ PST

Περιγραφή

On concrete barrier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:43 ΠΜ PDT

Τόπος

Sunset Village (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 04:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Could not resist stopping to check these out on the way home @fmcghee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 03:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 10:00 ΠΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 12:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

E. oregonus seems likely, but this was a very small pool on bedrock (lots of tannins, but no vegetstion) rather than the relatively large forest pools I've seen them in elsewhere. Also very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:56 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρανδος (Rangifer tarandus)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrymcintosh

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 02:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

Handled by biologist under permit

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

larissaissabron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Quercus garryana leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdoubt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

found on Riccia in soil seep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 11:01 ΠΜ PST

Περιγραφή

small ruralis or laevipila?