Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectia_

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:25 ΜΜ CEST

Τόπος

Passy, France (Google, OSM)
Dolerus - Photo (c) Alexander Boldyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Boldyrev
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Dolerus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanna117

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 01:46 ΜΜ EEST

Τόπος

59800, Suomi (Google, OSM)
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsoey

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:42 ΠΜ CDT
Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 唐展鴻
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsoey

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 02:06 ΜΜ CDT
Crabronidae - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Crabronidae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsoey

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 09:55 ΠΜ CDT
Cerceris - Photo (c) Angella Moorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angella Moorehouse
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Cerceris, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsoey

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:36 ΜΜ CDT
Philanthus gibbosus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Philanthus gibbosus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 10:48 ΠΜ KST
Abia - Photo (c) Lori A Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori A Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Abia, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihhashi

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 12:06 ΜΜ BST

Τόπος

Wrexham, Wales, GB (Google, OSM)
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polivstes

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 12:35 ΜΜ EDT
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana-seaangel

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 12:25 ΜΜ MSK
Abia - Photo (c) Lori A Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori A Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Abia, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinrnb

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 08:00 ΜΜ MST
Tenthredinidae - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Tenthredinidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nofutureinendlessdreaming

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 12:18 ΜΜ MSK
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeker

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Rawdon (Google, OSM)
Diprionidae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Diprionidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:18 ΠΜ JST
Rhagionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Rhagionidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley_77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:50 ΜΜ +07
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 03:00 ΜΜ EDT
Abia - Photo (c) Lori A Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori A Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Abia, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaveday

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:18 ΜΜ EDT
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavlozaltowski

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:56 ΠΜ MSK
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burgeg2024

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 07:51 ΠΜ ADT
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliana_b_11

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:39 ΜΜ MSK

Περιγραφή

На русском-гигантская берёзовая лесопилка.

Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenut

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024

Τόπος

Arcadia Trail (Google, OSM)
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:14 ΠΜ MSK
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-solisia

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 10:49 ΠΜ MSK
Trichiosoma - Photo (c) Nigel Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Trichiosoma, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc313

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:20 ΜΜ EDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murderspagurder

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Tenthredopsis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Tenthredopsis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koriisoutside

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:43 ΠΜ EDT
Hoplocampa - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Hoplocampa, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blunderbess

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:35 ΜΜ PDT
Pamphiliidae - Photo (c) Karim Strohriegl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karim Strohriegl
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Pamphiliidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 02:50 ΜΜ CEST
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danstiver

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 04:30 ΜΜ EDT
Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

dtibbetts

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 01:09 ΜΜ EDT
Sciomyzidae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη bouncyshamrocks: Οικογένεια Sciomyzidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 616