Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Western Yellowjacket loses battle with California Yellowjacket.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This observation is for the katydid prey being carried by the Golden-reined Digger Wasp, which has its own observation here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 02:59 ΜΜ HST

Περιγραφή

Microdon violaceus ( no está en el catálogo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

it_lp

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 08:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is my favourite insect of the entire trip! Dwarf Flies are not common and very little is known about them. Stephen Marshall, an entomologist and Diptera specialist at the University of Guelph, states in his large, authoritative, volume on flies "...they are rare enough to be exciting finds every time they are encountered".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanager15

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018

Περιγραφή

Blue Dasher (female) ovipositing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polivstes

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicochimento

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2013 10:42 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

with male band-winged dragonlet as prey (Erythrodiplax umbrata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

After seeing these wasps, I read up on them a little. Orussus occidentalis is the only species of Orussus in North America with the abdomen predominantly red according to this research paper, although some species in eastern North America have red at the tip of the abdomen; its nearest relative and the only other species in the genus with a similar extent of red on the abdomen ranges across the Palearctic. Also, wasps in this genus use the antennae and forelegs to echolocate their host species inside the wood! So the use of echolocation may be why they walk in such odd ways--intermittently with many pauses, forward, backward, repeatedly turning around, etc., some of which is visible in the video here (individual on the left), although the video also shows two individuals interacting when they meet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 01:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Caimanera, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 10:20 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Eventually it left unscathed from the ants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:21 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 05:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Have many other angles. If key ID features are missing I may have a photo showing it

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2011 08:14 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moths4ever

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcb2

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Why is it color green? Update, looked for hours multiple days after the 13th of August in Oak Openings with no luck, as I figured. Sent photos to some universities trying to gain some knowledge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessthenaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 06:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Ravenel, SC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on swamp chestnut oak. Parasatoid wasps regularly laying eggs in some individuals of this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anolis23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbonius

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

We came across this mating pair hovering in a "sun-speck" along the creek-adjacent, woodland trail/road though Mitchell Canyon. To the naked eye it wasn't entirely clear what it was, though I thought I could make out a foamy "nuptial gift" (suggesting a balloon-bearing empidid).

However, I didn't realize it was a mating pair until zooming-in on a photo on the camera display. We observed the two in (roughly) "stationary hover" for over two minutes...don't know how long they were hovering before we noticed them.

After posting this, I noticed @kueda made a very similar observation very nearby about 9 years earlier (with nice accompanying info, and a wonderfully sharp image!)...as did @abmdjoe about 3 weeks earlier here. Seems there's a stable population in the area :-).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 02:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:01 ΜΜ CET

Περιγραφή

Globular springtail infected by neozygites or pandora species fungus?
67 photos focus stacked

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2015

Περιγραφή

Caleana Major and Lophyrotoma zonalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:36 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 02:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalcidjyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2006 08:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2016 03:23 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dolerus sp.

A Common Sawfly awkwardly sitting on a blade of grass.
Highlands, BC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmet_basoglan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmuscool99

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 12:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:22 ΠΜ +07

Περιγραφή

корректировка по времени +3 часа

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)

Παρατηρητής

grahamwise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 05:39 ΜΜ HST

Περιγραφή

Grey Midge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imfeld73

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:05 ΠΜ CET

Τόπος

Durach, Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughberry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:21 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 02:24 ΜΜ CEST

Περιγραφή

after fire

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingplainst

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 11:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 12:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adair

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 04:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Robber Fly that caught a dark morph Eastern tiger swallowtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mallophora fautrix
26 Jul 2018
CA, SBE Co., CSUSB

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 09:51 ΜΜ -03

Τόπος

Melipeuco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 09:46 ΠΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashhhhh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:14 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idealpado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 04:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This is Pergagrapta gravenhorstii, id from ANIC collection by Kim Pullen. This is a valid name on ALA but iNaturaliat does not allow it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Greenbelt, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 11:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

specimen for ANSP 23:17

Distance between threads = 0.6 mm

First record for site, 2nd iNat record for Louisiana; only 16 total for iNat

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorinepost

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jinghz

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 08:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailheadjen

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 06:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:38 ΠΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 10:14 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamtime-nature-photography

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 04:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gansucha

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2015 05:53 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betorquato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 04:24 ΜΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 08:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on a sawfly larva (Arge quidia).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainyang

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 01:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 05:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Some kind of winged ants or termites hatching in the yard - area ~1 square meter totally covered.
Pointed out by Valerie B.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 05:12 ΜΜ EST

Τόπος

Fairfax, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Q alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 06:51 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

After I had just been researching Pergidae adults and lamenting how I rarely observe any. I come across 2 the very next day!

Found on Black Wattle.

Female also observed along same trail- https://inaturalist.ala.org.au/observations/200808974

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall with exit hole on huckleberry oak (Quercus vacciniifolia).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gansucha

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:15 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisrobe59

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 07:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rysiaty_lubuskie

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 01:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 10:38 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomalego

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jost_holtzmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 02:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014 05:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbaobao2008hf

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 06:01 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A Queensland Fruit Fly resting on the stalk of a banana in a kitchen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catrine

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 05:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A mating pair, I suppose -- though my first impression was predation. Perched on a Rubus leaf in the marshy bottoms of Bogus Run. With yellow legs, black antennae, dark wings, and additional body markings one would think these would be identifiable at least to genus. But I didn't find a photo that looked to be a good match, nor any reference to this curious behavior. Medium-sized sawflies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolashelitas

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 04:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:29 ΜΜ EST

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2010

Τόπος

Blue Ridge Parkway (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny hover fly in a Venus' looking glass flower at Yonahlossee Overlook on the Blue Ridge Parkway. This is the only picture I have of this fly so it may be impossible to identify to species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penak

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2014 04:02 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Det. Jari Flinck.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 03:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertonemyia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:25 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 07:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2017 12:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Flightless soldierfly Boreoides tasmaniensis female, Hartz Mountains, Tasmania, October 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabawnyj

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 05:44 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jishenwang

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2014 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaj

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 04:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Quercus robur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschaj

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 12:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

China (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobreder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 01:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoimoon_pandahead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 05:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

collected on grass, ID tentative
10.05. pics 1+2 with length ~5 mm
12.05. pics 3-7 with length ~8 mm
13.05. pic 8
17.05. pics 9-11, length 11-12 mm
21.05. pics 12-14 length 20 mm
25.05. pics 15-16 length 24 mm
28.05. pics 17-20 prepupa, last measured length the day before 25 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddy-reichel

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:42 ΠΜ AKDT

Τόπος

Kodiak, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on salmonberries