Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee_i1978

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:24 ΜΜ AWST
Δακτυλιόλαιμος Παπαγάλος Της Αυστραλίας - Photo (c) Felix Nicholls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Nicholls
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Δακτυλιόλαιμος Παπαγάλος Της Αυστραλίας (Barnardius zonarius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indiaianson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:01 ΜΜ AEDT
Threskiornis molucca - Photo (c) Tim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tim
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Threskiornis molucca, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamshed

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 06:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Feather is around 350 mm long. Sorry for poor photos, hard to capture. The largest bird I have seen on our property is the Pheasant Coucal.

Corvus orru - Photo (c) Lorix J. Bertling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lorix J. Bertling
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Corvus orru, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

craigwelden

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 06:34 ΠΜ AEST
Γελαστή Κουκαμπούρα - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korlio

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:48 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

found red small feathers attached to skull but they fell off fyi

Platycercus eximius - Photo (c) sirkendizzle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Platycercus eximius, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

light-up-gold

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 04:50 ΜΜ AEDT
Platycercus elegans - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Platycercus elegans, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

hendoh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 02:27 ΜΜ AEDT
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

wyn_russell

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 11:41 ΠΜ AEDT

Τόπος

Murray, AU-NS, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead beside road, likely hit by car previous night.

Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubrobin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 09:24 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Many Galahs in trees nearby.

Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

venatrixx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venatrixx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Corcorax melanorhamphos - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Corcorax melanorhamphos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)

Παρατηρητής

jordanrae

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Purpureicephalus spurius - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Purpureicephalus spurius, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertirvine614

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:48 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

This is a guess, please advise.

Cereopsis novaehollandiae - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Cereopsis novaehollandiae, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

jaskeland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 08:15 ΠΜ AEDT
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1159

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:33 ΠΜ AEDT
Gavicalis virescens - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Gavicalis virescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1159

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:46 ΠΜ AEDT
Falco cenchroides - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Falco cenchroides, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

palacenut

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Eastern Osprey defecating after eating its breakfast

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozimel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 07:25 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Wing, possibly of an owl?

Accipiter - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

wyn_russell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:30 ΜΜ AEDT
Τσίφτης - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosawoodsii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Polytelis swainsonii - Photo (c) Jamie Dreamsalot Ramsay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jamie Dreamsalot Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Polytelis swainsonii, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dog_walker232

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Feather under exotic pine trees. Ground littered with chewed cones

Zanda - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Γένος Zanda, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

jezg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:19 ΠΜ AEDT
Καφέ Γεράκι - Photo (c) rosewise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosewise
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καφέ Γεράκι (Falco berigora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrsdew17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 07:48 ΜΜ ACDT
Trichoglossus moluccanus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Trichoglossus moluccanus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Ailuroedus crassirostris - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hickson Fergusson
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Ailuroedus crassirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenhues

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:14 ΜΜ AEST

Τόπος

Wamuran, QLD, AU (Google, OSM)
Eurostopodus mystacalis - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Eurostopodus mystacalis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miiralee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:49 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A small feather was found on the ground by the amenities at the beach. It was pale yellow with brownish stripes and had a fluffy downy base.

Ptilonorhynchus violaceus - Photo (c) Charles Dove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charles Dove
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Ptilonorhynchus violaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

tashramsey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:47 ΠΜ AEST
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 06:27 ΠΜ ACDT
Δακτυλιόλαιμος Παπαγάλος Της Αυστραλίας - Photo (c) Felix Nicholls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Nicholls
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Δακτυλιόλαιμος Παπαγάλος Της Αυστραλίας (Barnardius zonarius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cumengeite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 06:16 ΜΜ AWST
Phaps chalcoptera - Photo (c) Mark Dennis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Dennis
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Phaps chalcoptera, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miiralee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Found a feather while staying in Kangaroo Valley. It seems to be a crimson rosella's tail feather (https://www.featherbase.info/en/species/platycercus/elegans). There were a number of crimson rosellas feeding on the flowers of the gum trees where we were staying.

Platycercus elegans - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmcgoolie: Platycercus elegans, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1996