Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indrabone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewjohnroyal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 01:24 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

off_i_go

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:37 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_thibault

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 10:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Brisbane Australia
Lamington NP

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

waspinator

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen clearly on side of road, but i didn't have a camera on me. Very fluffy lad, standing up, yellow reflecty-eyes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorpewood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2017 04:12 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Two Little Lorikeets
Taken using a movement sensing camera at the NW Pond.
Some pictures are snapshots from videos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francismoderan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 11:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardosimao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

lilchook

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:09 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schzimi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:25 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 08:00 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

udayagashe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 07:58 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_brun

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick5195

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_shang

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Horsfield's bronze-cuckoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 01:28 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedouglas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

feeding a young Horsfields Bronze-cuckoo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)

Παρατηρητής

ash_and

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jules_farquhar

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:56 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatmash

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:08 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Nimble little buggers aren't they

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:43 ΠΜ AEST

Περιγραφή

?? I have no idea what causes these twists on Eucalyptus camaldulensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendaheng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 04:14 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattclancy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Juveniles. Sheltering under tin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katefriebe

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:57 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Diamantina National Park - Warracoota Circuit Drive - a few kms up the track when you enter from the Hunters Gorge side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertbohosouth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 04:00 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The two animals were found side by side, road-killed, on the bitumen road around 4 pm. Both died from having their heads run over - bodies were undamaged. The smaller is the Bell's colour morph. The larger animal has a snout-vent of approx 50 cm. Tragic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominicchaplin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 04:29 ΜΜ +11

Περιγραφή

Road kill. Not sure of the ID. Very large monitor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

wyn_russell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 02:01 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Pair flying low over paddocks and then circling high above wetland.