Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeneniw

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Somerset, PA, US (Google, OSM)
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:55 ΜΜ EDT
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:55 ΜΜ EDT
Γεράκι, Αετός - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Γεράκι, Αετός (Τάξη Accipitriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trhinehart

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:00 ΠΜ EDT
Vireo griseus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Vireo griseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:07 ΠΜ EDT
Sedum sarmentosum - Photo (c) Rusty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rusty
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Sedum sarmentosum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:17 ΜΜ EDT
Rudbeckia laciniata - Photo (c) kenttrulsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kenttrulsson
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Rudbeckia laciniata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elephant58

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 07:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Pittsburgh (Google, OSM)
Reynoutria - Photo (c) jprekop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jprekop
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Γένος Reynoutria, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 02:30 ΜΜ EDT
Chrysogonum virginianum - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Chrysogonum virginianum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

isaac4649

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 03:18 ΜΜ EST
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)

Παρατηρητής

bdolney

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:53 ΠΜ EDT
Carya cordiformis - Photo (c) Plant Image Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Carya cordiformis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmloughe

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Euonymus - Photo (c) DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Γένος Euonymus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:27 ΜΜ EST
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο (Γένος Sedum)

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 12:31 ΜΜ EST
Σέδο - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snovaeve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:34 ΜΜ EST
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 05:16 ΜΜ EDT
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

kperegrine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024
Taxus - Photo (c) Jonathan Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Γένος Taxus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbethers87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 05:14 ΜΜ EST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

anoval

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:18 ΠΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jordanelehman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:02 ΜΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

willmcglynn84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:13 ΜΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ddirocco6

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 05:09 ΜΜ EST
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

colejrobinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:56 ΜΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

annamarie35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:25 ΜΜ EST
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mherrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 12:37 ΜΜ EST

Τόπος

Pittsburgh (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

mherrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 05:20 ΠΜ EST

Τόπος

Riverview Park (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddk

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure which specifically. Should have paid more attention to the leaf surface.

Helianthus decapetalus - Photo (c) Link Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Link Davis
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Helianthus decapetalus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

roy_fischer

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 03:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What appears to buck rubs on some trees near the river

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-Sébastien Chartier-Dumais
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess179

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

jess179

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 01:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

bnill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 06:35 ΜΜ EST
Ανατολικός Γκιώνης - Photo (c) Brian Genge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Genge
Η ταυτότητα του χρήστη bmac922: Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 550