Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This might be my new favorite sedge! Very cool, it's got a lot going on. Long, triangular and winged stem. Large flat leaves at the base. Stacked and protected flower/fruit structures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mherrick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 10:30 ΠΜ EST

Περιγραφή

Scat and some large tracks. Black bear trapped up the street yesterday about half a mile away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 12:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Claspers open and showing reproductive parts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

powellwj

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ed277

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Τρανονυχτερίδα (Eptesicus fuscus)

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burls

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The force awakens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quicksilv3r

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Seen diving and swimming in the swift waters of the Merced river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quicksilv3r

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahmfulton

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quicksilv3r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quicksilv3r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Green 26, Green 0, Yellow 36, Blue 40

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 02:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 01:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Pretty odd tooth!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistkestrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 08:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:46 ΠΜ EST

Περιγραφή

Observed stuffing leaves into mouth, presumably nesting material for underground burrow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-mccarty

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:06 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 03:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Dead on the trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 12:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on red maple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feeding brown headed cowbird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 02:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rolling a ball with flies all over

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Appeared to have been digging a hole with hind legs for egg depositing?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 08:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 06:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 10:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 06:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 07:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Stuck in our dumpster, I stuck a board in there to give him an escape option

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 07:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Recorded with Echo Meter Touch 2. Auto ID suggestion: Hoary Bat (22/34)

Screenshots from Kaleidoscope Viewer.

The low, flat calls with frequencies in the teens should be enough to be diagnostic for hoary bat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 02:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seemed to be chewing on the wood of the garden fence

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 07:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 03:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 05:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 10:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 07:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Largest leaves over a foot long

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 07:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Audubon, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I am confident this recording is not of Oden the captive owl for a few reasons.

  1. This recording was taken on the Audubon loop trail, near the bottom of the steep hill that leads to Egypt rd. Too far from the captive birds area.
  2. I heard at least 2 owls calling, from up in the trees relative to where I was standing.

One of the owls was making a neat squawk sound I've never heard before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 08:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Audubon, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Noticed a glow from the ground, discovered this firefly larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I saw two in total, was watching one and was lucky to have the second arrive to join

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This deer has been around the area for quite a while (the community has probably got a name for him by now!). This is my first time I was lucky enough to see him, I've only seen other folks' pictures before. Thankfully he was fairly cooperative for photos, at one point ran past the trail and got a shriek out of a surprised jogger.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 12:46 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Thanks to davidenrique for noticing the parasite and suggesting I submit a separate observation for it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 11:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 09:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

3 kits lounging near abandoned shack next to the trail, attracting lots of attention from passers-by

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Missing a leg

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

These pics are screenshots from a video through binoculars. The bat flew very consistently in the same loop, flying relatively low, for 10-20 min over the trail. Hopefully there's enough detail in the screengrabs for someone to be able to ID to species

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 08:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 06:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 07:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 05:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Two intertwined, mating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 04:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 02:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Or could it be european mantis? What are the field marks I should be looking for?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 12:15 ΜΜ EST

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Accidentally discovered and disturbed while I was opening up an old birdhouse that had been sitting on the ground for a while next to the ranger station (I intended to clean it out and put it up somewhere else.) Closed the box back up and set it out in the woods for continued mousy usage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 02:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 11:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

Bold rufous patterns on face, central dark spot on a light breast. Spotted in the brush directly next to the "turf bridge" in between the driving range and the woods that border the train tracks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 12:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

This individual had something strange going on with its beak, either some part of it is bent or coming off, or the top and bottom are overlapping/crossing with each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 03:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 12:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Bartlett, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 03:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fisherman saw snake eating fish in the creek, brought it up onto the trail with a stick

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 02:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 11:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 07:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 09:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Swimming against the current of the canal outflow, with steep walls on either side there's nowhere for it to climb out onto a shore, periodically clings to the wall for a rest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 07:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I moved him into the grass on the other side of the trail, to avoid bike squishing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 07:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Oaks, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 07:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018 11:13 ΠΜ EST

Περιγραφή

Unearthed while digging up a tarp from the dirt, acted sluggish, was probably hibernating. Placed him back in the dirt and covered him up

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 11:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 07:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 10:30 ΠΜ EDT