Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luckypenny5

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:45 ΜΜ PDT
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennge

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 04:19 ΜΜ PDT
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthiagrobertson

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 06:35 ΜΜ PDT
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tara77

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:20 ΜΜ PST
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casa_de_chaos

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 11:45 ΠΜ PDT
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvalov

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 08:29 ΠΜ MST
Urosaurus nigricauda - Photo (c) Gerardo Marrón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerardo Marrón
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Urosaurus nigricauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearfooted

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:17 ΜΜ PDT
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Anaxyrus boreas, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macjackyemas

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:48 ΠΜ MST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Dipsosaurus dorsalis - Photo (c) Joshua Tree National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Dipsosaurus dorsalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancetologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:01 ΜΜ MST
Callisaurus draconoides - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Callisaurus draconoides, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutia

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 01:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several around same location

Dipsosaurus dorsalis - Photo (c) Joshua Tree National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Dipsosaurus dorsalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutia

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 03:53 ΜΜ MST
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

jonathangarciab

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Baramiento de tortuga prieta

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Charlie Shuetrim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Shuetrim
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisesai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Lepidochelys olivacea - Photo (c) Curt P Finfrock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt P Finfrock
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmariana

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:13 ΜΜ PDT
Phrynosoma blainvillii - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Phrynosoma blainvillii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmariana

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:13 ΜΜ PDT
Phrynosoma blainvillii - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Phrynosoma blainvillii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathangarciab

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024

Τόπος

México (Google, OSM)

Περιγραφή

Una tortuga prieta desgraciadamente abogada por. Redes rivereñas

Chelonia - Photo (c) Selene E. Jacobo Cabral, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Selene E. Jacobo Cabral
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Γένος Chelonia, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisesai

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Lepidochelys olivacea - Photo (c) Curt P Finfrock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt P Finfrock
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

luisesai

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloslim

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:10 ΠΜ MST
Aspidoscelis hyperythrus - Photo (c) ernieslone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Aspidoscelis hyperythrus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 04:19 ΠΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaliaavt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Lepidochelys olivacea - Photo (c) Curt P Finfrock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt P Finfrock
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:13 ΜΜ PST
Datura discolor - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hough
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Datura discolor, Ένα μέλος του Δατούρα (Γένος Datura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:36 ΜΜ PST
Cochemiea tetrancistra - Photo (c) danielboyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Cochemiea tetrancistra, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 09:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

En poza temporal

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djcooker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lepidochelys olivacea - Photo (c) Curt P Finfrock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt P Finfrock
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jshelfrich

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:46 ΠΜ MST
Ctenosaura hemilopha - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Ctenosaura hemilopha, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disaster_ochraceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 01:11 ΜΜ MST
Ctenosaura hemilopha - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Ctenosaura hemilopha, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolanbirdie

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 07:14 ΜΜ MST
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Archie Brennan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Archie Brennan
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_eduardo_biogeo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 12:14 ΜΜ PDT
Phrynosoma blainvillii - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη blevine: Phrynosoma blainvillii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5678