Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 10:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:50 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy23

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 09:23 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 08:36 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 05:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 07:35 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 06:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:04 ΜΜ -06

Τόπος

Isabela, EC-GA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

at bottom, Booby at top

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 07:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 10:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 10:33 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:59 ΠΜ -05

Περιγραφή

being taken by ants?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 07:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 02:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:05 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:14 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 10:52 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 09:00 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 10:26 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 06:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 08:42 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 03:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουροπίθηκος Του Humboldt (Saimiri cassiquiarensis)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 04:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουροπίθηκος Του Humboldt (Saimiri cassiquiarensis)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 05:05 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουροπίθηκος Του Humboldt (Saimiri cassiquiarensis)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 05:05 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016

Τόπος

Todos Santos (Google, OSM)

Περιγραφή

Another day in paraiso. Egret, Nighthawk, bathing Oriole and desert flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 10:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:18 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:50 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 08:15 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:49 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 11:59 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:25 ΜΜ -06

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 10:29 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 08:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 01:00 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 10:55 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 11:18 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:33 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:01 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 11:01 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 11:01 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 07:03 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 02:04 ΜΜ -06

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 02:04 ΜΜ -06

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 10:28 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 01:17 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 09:00 ΠΜ -06

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:59 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:59 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 10:59 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσιο Ιγκουάνα (Amblyrhynchus cristatus)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 04:37 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:34 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:37 ΠΜ -06

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 04:23 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:19 ΠΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:45 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 08:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_maldo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 08:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:40 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 09:19 ΠΜ MST

Περιγραφή

The last one of the season here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timhe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 02:46 ΜΜ MST

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

hukar0508

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 10:20 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:43 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014 01:06 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Megladon and great white teeth?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2013

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2009

Περιγραφή

ID tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florent_pouzet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:04 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dowitcherqueen

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianluth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 10:22 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary_martindale

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 12:09 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόδρομοι (Γένος Limnodromus)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 08:44 ΠΜ MST