Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsingleton20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Kingston, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern US variety

Amanita - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη blacki: Τμήμα Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsingleton20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Kingston, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern US variety

Amanita crenulata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη blacki: Amanita crenulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsingleton20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:57 ΠΜ EDT
Pseudocolus fusiformis - Photo (c) Jennifer Candler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Candler
Η ταυτότητα του χρήστη blacki: Pseudocolus fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsingleton20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Kingston, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern US variety

Amanita pantherina - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη blacki: Amanita pantherina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 4